Tomografia komputerowa

 • Angiografia CT tętnic szyjnych
 • CT klatki piersiowej dwufazowe (zatorowość / volumentria)
 • Tomografia komputerowa tętniaka aorty piersiowej
 • Tomografia Komputerowa głowy - szczęki, żuchwy do założenia implantów
 • Tomografia komputerowa tętniaka aorty brzusznej
 • Angiografia - tętnic nerkowych i trzewnych
 • Angiografia CT z oceną perfuzji narządowej ( wątroba / nerki / trzustka)
 • Angiografia CT kończyn górnych
 • CT kończyn górnych z kontrastem
 • Angiografia CT kończyn dolnych
 • CT kończyn dolnych z kontrastem
 • CT kości (kręgosłup + miednica)
 • CT klatki piersiowej i jamy brzusznej
 • Angiografia CT naczyń wewnątrzczaszkowych
 • CT głowy - perfuzja
 • Angiografia CT tętnic szyjnych i kręgowych z ocena przepływu
 • CT zatok
 • CT oczodołów dwufazowe
 • CT nadnerczy bez kontrastu
 • CT nerek wielofazowe
 • CT miednicy małej wielofazowe
 • CT kręgosłupa
 • CT stawu obojczykowo-barkowego
 • CT kości
 • CT nadgarstka
 • CT stawu biodrowego
 • CT kolana
 • CT stawu skokowego
 • HRCT klatki piersiowej
 • Angiografia CT wielorzędowe
 • CT serca
 • CT serca - calcium score
 • CT szyi dwufazowe
 • CT kości skroniowych
 • CT wątroby - badanie wielofazowe
 • CT miednicy
 • CT stawu łokciowego
 • CT głowy z kontrastem
 • CT głowy dwufazowe
 • CT klatki piersiowej dwufazowe
 • CT jamy brzusznej dwufazowe
 • CT nadnerczy wielofazowe z kontrastem
 • CT krtani
 • CT kolonografia
 • CT serca koronarografia
 • CT serca koronarografia z oceną czynności lewej komory serca
 • Znieczulenie do CT / NMR / RTG
 • Podanie kontrastu Ultravist 50 ml
 • Podanie kontrastu Ultravist 370 100 ml
 • Podanie kontrastu Iomeron 400 100 ml

Back