Komunikat o otwarciu placówki rehablitacyjnej Nowolipie

Informujemy, że od dnia 23.04.2020 roku wznawiamy realizowanie świadczeń rehabilitacyjnych w placówce przy ul. Nowolipie 18.

Szanowni Pacjenci,

Zgodnie z rekomendacją Krajowej Izby Fizjoterapeutów i mając na uwadze dobro naszych Pacjentów podjęliśmy decyzję o wznowieniu świadczeń rehabilitacyjnych w placówce przy ul. Nowolipie 18 od dnia 23.04.2020 dla Pacjentów, których zaprzestanie rehabilitacji groziłoby poważnym pogorszeniem stanu ich zdrowia. Z ilości telefonów jakie odbieramy od Państwa wiemy, że takich pilnych przypadków jest dużo a wizyty on-line nie dają pełni możliwości.

Będziemy dostępni dla Państwa od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00 - 20.00.

Zapisy i informacje pod nr tel. (22) 566 22 22.

Wizyty będą przeprowadzane z zachowaniem najwyższych standardów bezpieczeństwa zgodnie z zaleceniami MZ tj.

  1. Zastosowanie triażu Pacjentów przez przystąpieniem do rejestracji, który polega na: przeprowadzeniu ankiety na temat stanu zdrowia, mierzeniu temperatury oraz dezynfekcji rąk.
  2. Zastosowanie zasady 1:1 - w jednym gabinecie przebywa jeden pacjent z jednym fizjoterapeutą,
  3. Szczegółowa dezynfekcja pomieszczenia i sprzętu po każdym Pacjencie
  4. Używanie przez fizjoterapeutów, a także pozostały personel CM środków ochrony osobistej takich jak: maseczki, przyłbice czy rękawiczki

Czynności te są realizowane w trosce o zdrowie i bezpieczeństwo Państwa  oraz naszych pracowników.

Data dodania 22.04.2020
Data ostatniej aktualizacji 06.05.2020