Koronawirus czy grypa - nowy test

W mobilnych punktach wymazowych Centrum Medycznego Damiana w największych miastach Polski jest już możliwość wykonania badania różnicującego przyczynę zakażenia: COVID-19 czy grypa typu A i B.

Test SARS-CoV-2 RT PCR + wirus grypy typ A i B to badanie molekularne stosowane w diagnostyce przyczyn infekcji układu oddechowego. Pozwala na wykrycie materiału genetycznego koronawirusa SARS-CoV-2 oraz wirusów grypy A i B. Badanie wykonywane jest z pobranego od Pacjenta wymazu z gardła lub nosogardzieli. Metoda zastosowana w tym badaniu to Real-Time RT-PCR.

W ramach pakietu badamy obecność: koronawirusa SARS-CoV-2, wirusa grypy typu A i B (bez określenia typu grypy).

Koronawirus a grypa – różnice i podobieństwa

Oba wirusy, zarówno koronawirus SARS-CoV-2, jak i wirus grypy posiadają materiał genetyczny w postaci RNA, charakteryzuje je także podobny rozmiar. Przebieg chorób wywoływanych przez te patogeny także posiada liczne punkty wspólne, jednak da się wyróżnić statystyczne różnice między częstotliwością występowania niektórych objawów. W obu tych chorobach głównymi, najczęściej obecnymi dolegliwościami są gorączka i kaszel. W sytuacji zakażenia koronawirusem SARS-CoV-2 bardzo często dochodzi także uczucie duszności.

Głównymi różnicami między grypą, a COVID-19 jest przede wszystkim okres inkubacji wirusa oraz tempo narastania objawów. Okres inkubacji to czas, który upływa między kontaktem pacjenta z patogenem, a pojawieniem się pierwszych objawów.

W przypadku koronawirusa SARS-CoV-2 jest on dość długi, średnio wynosi ok. 5,5 dnia. Objawy grypy pojawiają się szybciej, już w ciągu 1-2 dni po wniknięciu patogenu do organizmu oraz bardzo szybko ulegają one znacznemu nasileniu. Przebieg COVID-19 w znacznej większości przypadków (ok. 80%) jest łagodny lub nawet bezobjawowy, co bardzo rzadko zdarza się podczas grypy.

W przebiegu grypy, poza kaszlem i gorączką, zazwyczaj możemy zaobserwować następujące objawy dodatkowe:

 • bóle mięśni i stawów
 • nadwrażliwość na światło
 • uogólnione uczucie rozbicia
 • nadwrażliwość skóry na dotyk
 • ból głowy
 • dreszcze
 • brak apetytu
 • niedrożność nosa

W przypadku objawowego przebiegu COVID-19 większość tych objawów pojawia się dość rzadko, choć mogą czasami być obecne. Dla zakażenia koronawirusem SARS-Cov-2 względnie charakterystyczna jest utrata węchu i smaku, która niezwiązana jest z niedrożnością kanałów nosowych. Objaw ten może utrzymywać się jakiś czas po zakończeniu infekcji jako element tzw. zespołu pocovidowego.

Zarówno COVID-19 jak i grypa niosą za sobą ryzyko ciężkich powikłań, na które szczególnie narażone są osoby starsze oraz dodatkowo obciążone innymi jednostkami chorobowymi, zwłaszcza związanymi z zaburzeniami pracy układu oddechowego i sercowo-naczyniowego. W obu tych schorzeniach może dojść do rozwoju niebezpiecznego zapalenia płuc, które może wymagać leczenia szpitalnego.

Kiedy wykonać test na koronawirusa SARS-CoV-2 i grypę?

Wczesna identyfikacja osób zakażonych koronawirusem SARS-CoV-2 jest niezwykle istotna w procesie ograniczania dalszego rozwoju pandemii COVID-19.

Osoby, które stanowią ryzyko zakażenia powinny zostać odizolowane do momentu, w którym nie będą ewentualnym źródłem infekcji dla innych osób. Jest to szczególnie ważne, ponieważ nawet jeżeli dana osoba przeszłaby chorobę w sposób bezobjawowy, który nie pozostawiłby trwałego uszczerbku na jej zdrowiu, to mogłaby ona zarazić innych, którzy mogliby znacznie na tym ucierpieć.

Z tego powodu obecnie istnieje obowiązek zgłaszania przypadków wykrycia koronawirusa SARS-CoV-2 do lokalnych stacji sanitarno-epidemiologicznych, a pacjenci posiadają prawny obowiązek poddania się izolacji domowej.

Ze względu na podobieństwo objawów tych chorób przy jednoczesnych znacznych różnicach w dalszym postępowaniu medycznym badanie SARS-CoV-2 RT PCR + wirus grypy typ A i B jest idealnym testem diagnostycznym u osób z symptomami wskazującymi na wirusowe zakażenie układu oddechowego.

Test SARS-CoV-2 RT PCR + wirus grypy typ A i B powinny wykonać osoby, które mogły zostać narażone na zakażenie koronawirusem SARS-CoV-2 oraz które zaobserwują u siebie następujące objawy:

 • kaszel
 • gorączka
 • uczucie duszności
 • bóle głowy
 • uogólnione złe samopoczucie
 • pogorszenie / utrata zmysłów węchu i smaku
 • bóle gardła
 • dreszcze
 • zmęczenie
 • bóle mięśni i stawów
 • nudności

Dodatkowo zawsze należy skonsultować swoje dolegliwości z lekarzem rodzinnym, aby zestawić je z ewentualnymi czynnikami ryzyka oraz dokładnie przeanalizować historię.

Przygotowanie pacjenta do badania:

Minimum 2 godziny przed badaniem:

 • nie spożywaj posiłków,
 • nie pij,
 • nie żuj gumy,
 • nie płucz jamy ustnej i nosa,
 • nie myj zębów,
 • nie przyjmuj leków,
 • nie pal papierosów.
  KUP ONLINE
Data dodania 09.02.2021
Data ostatniej aktualizacji 09.02.2021