Ograniczenie do minimum wizyt w naszych placówkach

W związku z sytuacją epidemiologiczną i zaleceniami Głównego Inspektora Sanitarnego jak i Ministerstwa Zdrowia podjęliśmy decyzję o ograniczeniu do minimum wizyty w naszych placówkach – prosimy Państwa o wizyty w naszych placówkach jedynie, gdy wymaga tego stan zdrowia.

Pracujemy też nad systemem telekonsultacji i możliwości wystawiania podczas nich e-recept. System będzie gotowy najpóźniej do 18 marca.

Jednocześnie pragniemy poinformować o:

  • odwołaniu przyjęć dzieci zdrowych. Wszystkie wizyty w tym zakresie będą odwołane, nie będzie też nowych zapisów,
  • odwołaniu przyjęć planowych do szpitala,
  • odwołaniu i braku nowych przyjęć badań endoskopowych,
  • odwołaniu przeglądów zdrowia, badań spirometrycznych, usług logopedy.

Wszystkie powyższe zalecenia będą obowiązywać do 1 kwietnia z możliwością ich przedłużenia.

Jednocześnie chcemy poinformować, że CMD stosuje się do wszystkich zaleceń epidemiologicznych stosownych instytucji i dba o bezpieczeństwo swoich pracowników i pacjentów. W najbliższych dniach w recepcjach zostaną zamontowane szyby, powierzchnie w gabinetach i częściach wspólnych są dezynfekowane, wdrożono procedury zabezpieczające personel i pacjentów na wypadek identyfikacji osób z podejrzeniem koronawirusa. Rozumiejąc trudną sytuacje epidemiologiczną, ale też potrzeby ludzi będziemy w miarę możliwości starali się świadczyć pozostałe usługi. Jednak ze względu na rozwój sytuacji zakładamy, że może się to zmienić, o czym będziemy informować na bieżąco.

Data dodania 14.03.2020
Data ostatniej aktualizacji 14.03.2020