Psycholog i psychoterapeuta dla dzieci i młodzieży w ramach NFZ

Data publikacji: 27.04.2020 ,Data aktualizacji: 22.12.2022
Centrum Zdrowia Psychicznego MindHealth nawiązało współpracę z Narodowym Funduszem Zdrowia w ramach nowego modelu ochrony zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży.
NFZ

W Centrum Zdrowia Psychicznego MindHealth przy ul. Nowolipie 18 (dzielnica Wola) oraz przy ul. Racławickiej 27 (dzielnica Mokotów) w Warszawie realizujemy projekt związany z działaniem Ośrodka Środowiskowej Opieki Psychologicznej i Psychoterapeutycznej dla Dzieci i Młodzieży.


Opieka Psychologicznej i Psychoterapeutycznej dla Dzieci

Zapewniamy bezpłatny dostęp do wsparcia psychologicznego i psychoterapeutycznego bez konieczności posiadania skierowania: dzieciom poniżej 7 roku życia, dzieciom i młodzieży objętej obowiązkiem szkolnym i obowiązkiem nauki oraz osobom kształcącym się w szkołach ponadpodstawowych do 21 roku życia, jak również ich rodzinom i opiekunom prawnym. Pacjenci powinni posiadać jednocześnie prawo do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

Jakie usługi w ramach projektu NFZ oferujemy?

W ramach projektu z NFZ oferujemy:

  • konsultacje diagnostyczne,
  • porady psychologiczne,
  • psychoterapię indywidualną, rodzinną i grupową,
  • sesje wsparcia psychospołecznego,
  • wizyty domowe i środowiskowe.

Naszymi działaniami są objęte różne instytucje m.in. szkoły, przedszkola, poradnie, szpitale, świetlice, stowarzyszenia, fundacje, czy ogniska wychowawcze. Zespoły naszych psychologów, psychoterapeutów i  terapeutów środowiskowych pracują również w środowisku Pacjenta.

Współpracujemy z zespołami podstawowej opieki zdrowotnej, osobami udzielającymi pomocy psychologiczno-pedagogicznej w jednostkach systemu oświaty, nauczycielami, asystentami i pracownikami socjalnymi w podmiotach pomocy społecznej oraz pielęgniarkami środowiska nauczania i wychowania. Udzielamy konsultacji edukacyjno-profilaktycznych indywidualnych i grupowych dla rodzin, opiekunów prawnych, rówieśników i innych osób stanowiących wsparcie społeczne naszych dzieci.

Informacje i zapisy: 22 566 22 24

 

Sylwia Rozbicka
Kierownik ds. Psychologii i Psychiatrii
Centrum Medyczne Damiana

ZADZWOŃ
Data dodania 27.04.2020
Data ostatniej aktualizacji 13.02.2023