Testy na COVID-19 na Lotnisku Chopina

1 kwietnia otworzyliśmy Punkt Testów na COVID-19 Centrum Medycznego Damiana na Lotnisku Chopina w Warszawie.
Test na COVID-19 po przylocie

 

Od 30 marca 2021 roku obowiązują nowe przepisy dotyczące kwarantanny dla podróżujących. Mając na uwadze potrzeby przylatujących do Polski, Centrum Medyczne Damiana 1 kwietnia 2021 roku uruchomiło Punkt Testów na COVID-19 na terenie hali przylotów Lotniska Chopina w Warszawie.

Obecnie do dyspozycji podróżujących są 2 Punkty Testów.

Lokalizacja:

 • pomiędzy wyjściem z samolotu, a strefą odbioru bagażu
 • przy taśmie bagażowej nr 1

Godziny pracy: zgodnie z harmonogramem przylotów

Rodzaj i cena badania: test antygenowy – 200 zł

Płatność: kartą płatniczą

Wynik: w ciągu 20 minut, w języku polskim i angielskim

Zgodnie z aktualnymi przepisami, wszystkie wyniki badań (negatywne i pozytywne) są rejestrowane na Internetowym Koncie Pacjenta do 24 godzin od daty otrzymania wyniku.


Od 18 kwietnia będzie dostępny będzie kolejny punkt pobrań COVID-19 zlokalizowany przy lotnisku, przed terminalem A.

Godziny pracy: całodobowo

Rodzaj i cena badania: test antygenowy – 200 zł

Płatność: kartą płatniczą

Wynik: w ciągu 20 minut, w języku polskim i angielskim

W tym punkcie test wykonać mogą wszyscy podróżni, a także wszystkie osoby chcące po prostu wykonać test i potwierdzić lub wykluczyć zakażenie koronawirusem.


Zasady dla podróżnych przybywających do Polski ze strefy Schengen

 • Podróżni podlegają kwarantannie, chyba że przedstawią negatywny wynik testu na COVID-19, wykonanego nie później niż 48 godzin przed przekroczeniem granicy. Wynik testu należy okazać na żądanie funkcjonariusza Straży Granicznej.
  • Jeśli podróżny przed wyjściem do strefy ogólnodostępnej nie dysponuje negatywnym wynikiem testu, jest obowiązany podać funkcjonariuszowi wszelkie dane niezbędne do nałożenia obowiązku odbycia kwarantanny – adresu zamieszkania lub miejsca pobytu, w którym odbędzie kwarantannę oraz numeru telefonu kontaktowego.
  • Na pasażerów, którzy w momencie kontroli nie posiadają wyniku testu, zostanie przez funkcjonariuszy Straży Granicznej nałożona kwarantanna, z której zwolnienie będzie możliwe po uzyskaniu negatywnego wyniku testu wykonanego i wprowadzonego do systemu informatycznego Inspekcji Sanitarnej w terminie do 48h po przekroczeniu granicy.
 • Rodzaj testu: PCR lub antygenowy.
 • Rozwiązanie obejmie wszystkie środki transportu: transport zbiorowy i indywidualny oraz piesze przekraczanie granicy.
 • Podróżni, którym została nałożona kwarantanna w Polsce, będą mogli wykonać test, którego negatywny wynik zwolni z kwarantanny.

Zasady dla podróżnych przybywających do Polski spoza strefy Schengen

 • Każdy z podróżujących jest skierowany na kwarantannę.
 • Z kwarantanny nie będzie zwalniać test wykonany w kraju, z którego przybywa dana osoba.
 • Podróżni, którym została nałożona kwarantanna, mogą w Polsce wykonać test, którego negatywny wynik zwolni z kwarantanny.
  • Osoby przylatujące na Lotnisko Chopina spoza strefy Schengen podlegają obowiązkowej kontroli Straży Granicznej, podczas której obowiązane są podać funkcjonariuszowi wszelkie dane niezbędne do nałożenia obowiązku odbycia kwarantanny – adresu zamieszkania lub miejsce pobytu oraz numeru telefonu kontaktowego, niezależnie od tego czy posiadają negatywny wynik testu wykonanego przed przekroczeniem granicy.
  • Kwarantannę skrócić może wyłącznie negatywny wynik testu w kierunku COVID-19 wykonany po przylocie do Polski i wysłany do systemu informatycznego sanepidu w ciągu 48 godzin.
 • Rodzaj testu: PCR lub antygenowy.

Osoby zaszczepione na COVID-19 są zwolnione z kwarantanny. Dotyczy to osób, którym wystawiono zaświadczenie o wykonaniu szczepienia ochronnego szczepionką, która została dopuszczona do obrotu w Unii Europejskiej.

Źródło:

https://www.gov.pl/web/koronawirus/informacje-dla-podrozujacych

https://www.lotnisko-chopina.pl/pl/aktualnosci-i-wydarzenia/0/1031/szczegoly.html

Data dodania 31.03.2021
Data ostatniej aktualizacji 16.04.2021