Badania genetyczne
Nazwa badaniaUmów się
ADVENTIA II - kompleksowy panel nosicielstwa wybranych, jednogenowych chorób genetycznych
Badanie genetycznych predyspozycji do rozwoju choroby Alzheimera
ForeSentia - genetyczne profilowanie tkanki nowotworowej pochodzącej z biopsji
Kompleksowy panel genetycznych predyspozycji do rozwoju nowotworów - 54 geny
NeoThetis - nieinwazyjny test biopsyjny tzw. płynna biopsja
Nieinwazyjne badanie prenatalne Veragene
Test Panorama
VeraCity Premium - badanie prenatalne (NIPT)
Badania laboratoryjne
Nazwa badaniaUmów się
Albumina - surowica
Aldosteron
Alfa 1 - antytrypsyna
Aminotransferaza alaninowa - ALT (GPT)
Aminotransferaza asparaginianowa - AST (GOT)
Amylaza - mocz
Amylaza - surowica
Amylaza trzustkowa - mocz
Amylaza trzustkowa - surowica
Androstendion
Badanie ASO
Białko całkowite
Białko ostrej fazy - CRP - ilościowo
Białko wiążące hormony płciowe - SHBG
Bilirubina całkowita - surowica
Cholesterol całkowity
Cholesterol HDL
Cholesterol LDL metodą bezpośrednią
Chromogranina A
Cynk - surowica
Czas kaolinowo-kefalinowy - APTT
Czas protrombinowy
Dehydrogenaza mleczanowa - LDH
DHEA (dehydroepiandrosteron) surowica
Elektroforeza białek - surowica
Estradiol - E2
Ferrytyna
Fibrynogen
Fosfataza alkaliczna - ALP
Fosfor - surowica
Gammaglutamylotranspeptydaza - GGTP
Glukoza na czczo we krwi żylnej
Gonadotropina kosmówkowa frakcja beta - beta HCG
Grupa krwi i alloprzeciwciała odpornościowe (anty Rh i inne)
Hbe-antygen
HBs - antygen
HCV - Badanie przeciwciał
Helicobacter - test oddechowy
Helicobacter pylori - antygen w kale
Hemoglobina glikowana
Homocysteina
Hormon folikulotropowy - FSH
Hormon luteinotropowy - LH
Hormon tyreotropowy - TSH
IgE całkowite
Immunoglobulina A - IgA
Insulina
Kalcytonina
Kał - badanie ogólne
Kał - badanie w kierunku Shigella i Salomnella
Kał - krew utajona
Kał - Lamblie met. ELISA
Kał - Pasożyty (1 badanie)
Kinaza kreatynowa - CK
Kortyzol - surowica
Kreatynina - surowica
Kwas foliowy
Kwas moczowy - surowica
Lipaza - surowica
Lipidogram
Magnez - surowica
Marker CEA
Mocz - badanie ogólne
Mocznik - surowica
Mocznik (mocz)
Morfologia pełna
Odczyn Biernackiego - OB.
Panel pediatryczny (27 alergenów)
Panel pokarmowy (20 alergenów)
Panel wziewny (20 alergenów)
Posiew moczu
Potas - surowica
Progesteron - P
Prolaktyna - PRL
Przeciwciała przeciw Borrelia IgG
Przeciwciała przeciw Borrelia IgM
Przeciwciała przeciw różyczce IgG
Przeciwciała przeciw różyczce IgM
Przeciwciała przeciw toxoplazmozie IgG
Przeciwciała przeciw toxoplazmozie IgM
Przeciwciała przeciwtarczycowe anty TPO
PSA całkowity
Serologia kiły (VDRL)
Siarczan dehydroepiandosteronu - DHEA-S
Sód - surowica
Test hydrokortyzonowy
Test na HIV
Test troponinowy
Testosteron - T
Trijodotyronina wolna - FT3
Troponina I
Troponina T
Trójglicerydy TG
Tyroksyna wolna - fT4
Wapń całkowity - surowica
Witamina A+E
Witamina B12
Witamina D
Żelazo na czczo - surowica
Badania USG
Nazwa badaniaUmów się
USG - monitorowanie owulacji
USG ciąży
USG ciąży 11-14 tydzień
USG ciąży 18-22 tydzień
USG ciąży 28-32 tydzień
USG ciąży 3D
USG ciąży mnogiej
USG ciąży poniżej 10 tygodnia
USG ciąży powyżej 32 tygodnia
USG dołów pachowych
USG dołów podkolanowych
USG doppler tętnic nerkowych
USG doppler tętnic skroniowych
USG doppler tętnic wewnątrzczaszkowych
USG doppler układu wrotnego wątroby
USG doppler zmian naczyniowych w tkankach miękkich
USG doppler żył szyjnych
USG dopplerowskie ciąży
USG duplex doppler aorty i tętnic biodrowych
USG duplex doppler tętnic dogłowowych
USG duplex doppler tętnic kończyn dolnych
USG duplex doppler tętnic kończyn górnych
USG duplex doppler tętnic trzewnych
USG duplex doppler żył kończyn dolnych
USG duplex doppler żył kończyn górnych
USG ginekologiczne
USG gruczołu krokowego
USG jamy brzusznej
USG jamy macicy
USG jąder
USG jelit dzieci
USG klatki piersiowej i śródpiersia
USG miednicy mniejszej
USG mięśni i ścięgien
USG nadgarstka
USG nerwów obwodowych
USG oka
USG opłucnej
USG piersi (sutka)
USG powrózka nasiennego
USG prącia
USG przezciemiączkowe
USG stawów biodrowych u dzieci do 8 mż.
USG stawów ręki
USG stawów żuchwowych
USG stawu barkowego
USG stawu biodrowego
USG stawu kolanowego
USG stawu łokciowego
USG stawu skokowego
USG szyi
USG ścięgna
USG ślinianek
USG śródstopia
USG tarczycy
USG tkanek miękkich
USG transrektalne miednicy mniejszej
USG transrektalne stercza
USG układu moczowego
USG węzłów chłonnych pachowych
USG węzłów chłonnych pachwinowych
USG węzłów chłonnych szyjnych