Badanie aldosteronu Warszawa

Data publikacji: 18.07.2019
Czas czytania: 2 minuty

Aldosteron jest hormonem wytwarzanym przez warstwę kłębkowatą kory nadnerczy, który wpływa na regulowanie stężenia osoczowego elektrolitów potasu i sodu. Badanie stężenia tego hormonu wykonuje się w diagnostyce zaburzeń gospodarki wodno – elektrolitowej oraz hipokaliemii.

Gdzie zrobić badanie aldosteronu w Warszawie? Zapraszamy do Centrum Medycznego Damiana. Umów wizytę już dziś!


Czym jest Aldosteron?

Aldosteron to hormon zaliczany do mineralokortykosteroidów, jego wydzielanie zależne jest od wielu czynników m.in. wzrostu, poziomu jonów potasu czy obniżenia ciśnienia tętniczego. Aldosteron hamuje wydalanie przez nerki jonów sodu, przy jednoczesnym zwiększeniu usuwania jonów potasu.

Właściwy poziom sodu i potasu korzystnie wpływa na nawodnienie organizmu oraz prawidłowe ciśnienie tętnicze.


Kiedy należy wykonać badanie aldosteronu?

Nieprawidłowe stężenie tego hormonu niekorzystnie wpływa na funkcjonowanie organizmu. Badanie aldosteronu najczęściej wykonywane jest:

  • Kiedy istnieje ryzyko wystąpienia nadciśnienia tętniczego wtórnego;
  • Kiedy występują zaburzenia gospodarki wodno – elektrolitowej;
  • Podczas diagnostyki hipokaliemii (obniżonego stężenia potasu);
  • Podczas przewlekłej niewydolności serca, nerek i wątroby;
  • Przy występowaniu objawów niskiego stężenia potasu, takich jak osłabienie, drętwienie, krucze mięśni czy zaburzenia rytmu serca;
  • Przy występowaniu objawów wskazujących na hiperaldosteronizm, takich jak wzmożone pragnienie, zwiększenie wydalania moczu czy ciężkie nadciśnienie tętnicze;
  • Przy występowaniu objawów wysokiego poziomu potasu w organizmie, takich jak zaburzenia rytmu serca czy osłabienie.
KUP ONLINE

Jak należy przygotować się do badania aldosteronu?

Ilość produkowanego aldosteronu w organizmie człowieka zależne jest miedzy innymi od stosowanej diety, wysiłku fizycznego czy stresu. Dlatego też przed wykonaniem badania należy skonsultować się z lekarzem w celu ustalenia jak zmodyfikować dietę oraz jakie leki odstawić na czas badania.

Stężenie aldosteronu zależne jest pozycji ciała – leżącej lub stojącej. Podczas badania wykonuje się dwa pomiary – pierwszy w pozycji leżącej oraz drugi na stojąco po około półgodzinnym spacerze.

Badanie wykonywane jest z surowicy lub dobowej zbiórki moczu – wybór metody zależny jest od decyzji lekarza. W przypadku wykonania badania z próbki krwi żylnej pacjent powinien zgłosić się na czczo.

UWAGA! Lekarz kierujący na badanie aldosteronu może wydać inne zalecenia dotyczące prawidłowego przygotowania do badania, których należy ściśle przestrzegać, aby otrzymane wyniki badania były wiarygodne.


Badanie aldosteronu Warszawa - norma

Otrzymane wyniki badań zawsze należy skonsultować z lekarzem, który będzie mógł je w prawidłowy sposób zinterpretować, biorąc pod uwagę wszystkie indywidualne czynniki, które dotyczą danego pacjenta. Analiza wyników powinna opierać się na wartościach podanych przez laboratorium które je wykonywało.

Przykładowe wartości referencyjne: Dieta normosodowa (pozycja leżąca): 1-16 ng/dl, ale też 10-100 ng/l (wg innego).

KUP ONLINE