Anoskopia Warszawa

Data publikacji: 15.04.2019

Anoskopia jest badaniem okolicy okołoodbytniczej i końcowego odcinka odbytnicy. Pozwala ocenić zmiany w błonie śluzowej, pomagając w diagnozie takich schorzeń jak np. hemoroidy, stany zapalne, szczelina odbytu, przetoki okołoodbytowe.


Na czym polega anoskopia?

Anoskopia stanowi rodzaj badania endoskopowego, dzięki któremu możliwe jest pobranie wycinków i materiału do dalszej analizy. Lekarz wprowadza do odbytu Pacjenta jednorazowy wziernik, a następnie ocenia wewnętrzną część kanału odbytniczego pod kątem ewentualnych nieprawidłowości.
Anoskopia w mieście Warszawa trwa kilka minut. Jest badaniem zupełnie bezinwazyjnym, ale z uwagi na umieszczenie wziernika może powodować pewien dyskomfort.


Anoskopia w Warszawie – kto powinien się jej poddać?

Anoskopia w Warszawie jest badaniem, które często wykonywane jest jako uzupełnienie badania proktologicznego per rectum (badanie odbytu palcem).

Wskazania do badania

Anoskopia w Warszawie przeprowadzana jest u osób, które:

  • zauważą obecność krwi w stolcu;
  • cierpią z powodu przewlekłych zaparć;
  • uskarżają się na ból.

Przeciwwskazania do badania

Nie istnieją żadne przeciwwskazania uniemożliwiające poddanie się badaniu. W przypadku, gdy anoskopia ma być przeprowadzona u Pacjentów poniżej 18 roku życia, powinni zgłosić się z rodzicem/opiekunem.

ZADZWOŃ