Badanie APTT Warszawa

Data publikacji: 03.02.2020
Czas czytania: 5 minut

Badanie APTT (inaczej czas kaolinowo-kefalinowy lub czas częściowej trombopla-styny po aktywacji) to podstawowe i małoinwazyjne badanie, które pozwala ocenić czy układ krzepnięcia funkcjonuje prawidłowo.

Na czym polega i gdzie wykonać badanie APTT w Warszawie? Jakie są wskazania? Przeczytaj nasz artykuł i umów badanie w Centrum Medycznym Damiana. Serdecznie zapraszamy!

Co to jest APTT?

Badanie APTT  w Warszawie to test przesiewowy, który służy do oceny procesu hemostazy (czyli mechanizmów, które utrzymują krew w płynnej postaci, zapobiegając jej wykrzepianiu, jak i powstawaniu zakrzepów w świetle naczyń krwionośnych).

Badanie to jest rutynowo wykonywane u osób mających problemy z krwawieniami i z zakrzepicą niewiadomego pochodzenia, w celu monitorowania leczenia przeciwzakrzepowego (szczególnie podczas stosowania przez pacjenta niefrakcjonowanej heparyny) oraz przed zabiegami chirurgicznymi, by ocenić ryzyko krwawienia. Badanie APTT bywa też wykorzystywane do kontroli leczenia hemofilii i w diagnostyce antykoagulanta tocznia.

Krzepnięcie wymaga obecności różnych białek, które mogą aktywować ten proces na drodze wewnątrzpochodnej (białka pochodzące z naczyń krwionośnych) lub zewnątrzpochodnej (substancje pochodzące z tkanek). Czas kaolinowo-kefalinowy ocenia sprawność wewnątrzpochodnego szlaku krzepnięcia, dlatego podczas badania, do pobranego osocza dodaje się odpowiednie aktywatory.

Badanie APTT wymaga dodatku fosfolipidu (czyli kefaliny) oraz aktywatora krzepnięcia (kaolinu). Dodatkowo, do zajścia całego procesu wymagane jest dodanie chlorku wapnia.

Całe badanie opiera się na pomiarze czasu w sekundach, który upływa od dodania do pobranego osocza wymaganych odczynników do wytworzenia się skrzepu krwi.

KUP ONLINE

Badanie APTT Warszawa - kiedy warto wykonać?

Badanie warto wykonać w przypadku podejrzenia wrodzonych lub nabytych skaz krwotocznych, podczas kontroli osób chorujących na hemofilię leczonych poprzez podawanie czynników krzepnięcia, a także w przypadku podejrzenia zakrzepicy żylnej lub tętniczej.

Badanie jest również konieczne w przypadku zbyt długich i obfitych miesiączek, częstych krwotoków z nosa oraz skłonności do tworzenia się wybroczyn i siniaków. Wykonuje się je także wtedy, gdy Pacjent ma stwierdzoną chorobę wątroby, ponieważ uszkodzenie tego narządu często współistnieje z zaburzeniami hemostazy.

Badanie czasu kefalinowo-kaolinowego wykonywane jest w przypadku podejrzenia przez lekarza niedoboru któregoś z czynników wewnątrzpochodnego szlaku krzepnięcia. Test ten jest czuły na spadek:

 • czynnika XII;
 • prekalikreiny;
 • wielkocząstkowego kininogenu;
 • czynnika VIII;
 • czynnika IX;
 • czynnika XI.

Badanie APTT - przeciwwskazania

Badanie APTT jest szybkie, małoinwazyjne i nie obciąża organizmu - nie istnieją więc żadne przeciwwskazania, by wykonać to badanie. Podczas pobierania krwi jej ubytek jest tak mały, że nie stanowi żadnego zagrożenia dla człowieka. Pobrana ilość wynosi zaledwie 2-3 ml.

Jak przebiega badanie APTT?

Badanie APTT w Warszawie polega na pobraniu próbki krwi z żyły łokciowej. Trwa kilka minut, podczas których pielęgniarka lub ratownik medyczny zakłada specjalną opaskę, a następnie zaciska ją na ręce pacjenta. Przed pobraniem miejsce wkłucia zostaje zdezynfekowane, a następnie krew wędruje do sterylnej probówki, co zapewnia bezpieczeństwo zarówno osobie pobierającej, jak i pacjentowi i minimalizuje ryzyko zakażenia praktycznie do zera.

Po zakończeniu badania probówka jest opisywana, a następnie wysyłana do laboratorium, gdzie po odwirowaniu i oddzieleniu z osocza oznaczany jest poziom APTT. Ilość pobranej do badania krwi jest tak mała, że jej ubytek w żaden sposób nie zagraża zdrowiu człowieka.


Przygotowanie do badania

Badanie APTT nie wymaga szczególnego przygotowania. Trzeba jedynie pamiętać, aby w dniu wykonywania go pojawić się w laboratorium z samego rana oraz być na czczo -ostatni posiłek należy zjeść do 8 godzin przed badaniem. To ważne, ponieważ zjedzone bezpośrednio przed badaniem posiłki mogą wpływać na wyniki badania.

Przed rozpoczęciem badania należy poinformować lekarza o wszystkich przyjmowanych lekach (nawet tych przyjmowanych bez recepty), szczególnie tych mogących zaburzać proces krzepliwości krwi np. kwas acetylosalicylowy, czyli aspiryna. Dzięki tym informacjom lekarz będzie mógł zinterpretować wyniki zgodnie z sytuacją zdrowotną, która występuje obecnie u pacjenta. Należy odpocząć około 15 minut przed badaniem, a podczas niego, jak i bezpośrednio po nim unikać poruszania ręką, gdyż może to spowodować powstanie nieestetycznego krwiaka.


Gdzie zrobić badanie APTT w Warszawie?

Zachęcamy do wykonania badania w Centrum Medycznym Damiana w Warszawie. Nasze Centrum zapewnia opiekę medyczną oraz komfort podczas wykonywania oferowanych zabiegów i badań diagnostycznych.

Badania krwi są wykonywane w każdej placówce Centrum Medycznego Damiana. Serdecznie zapraszamy!

KUP ONLINE

Badanie APTT Warszawa - interpretacja wyników

Normy czasowe, które określają optymalny czas powstania skrzepu po dodaniu odpowiednich czynników aktywujących, różnią się w zależności od laboratorium. Zazwyczaj jednak mieszczą się w przedziale 26-40 sekund.

Należy zaznaczyć, że u dzieci czas APTT jest zwykle dłuższy niż u osób dorosłych. Jest to całkiem normalna i fizjologiczna przypadłość, którą nie należy się martwić. Wraz z wiekiem czas ten ulega stopniowemu wydłużeniu.

Przedłużenie tego czasu może wskazywać na:

 • błędy analityczne;
 • niedobór pojedynczych czynników krzepnięcia krwi;
 • stosowanie heparyny w celu leczenia przeciwzakrzepowego lub doustnych antykoagulantów (czyli antagonistów witaminy K);
 • niedobór witaminy K;
 • obecność przeciwciał antyfosfolipidowych;
 • wystąpienie rozsianego krzepnięcia wewnątrznaczyniowego, które jest stanem zagrażającym życiu;
 • choroby wątroby;
 • białaczki.

Obniżony wynik czasu kaolinowo-kefalinowego może świadczyć o nadkrzepliwości krwi (trombofilii). Choroba ta polega na skłonności do tworzenia się zakrzepów w naczyniach krwionośnych. W przypadku utworzenia się takiego zakrzepu istnieje możliwość jego podążania wraz z prądem krwi do różnych (czasem nawet odległych) narządów, co może doprowadzić np. do zatorowości płucnej, więc jest to stan zagrażający życiu.

Szczególną sytuacją jest wydłużenie APTT spowodowane obecnością antykoagulanta toczniowego, który jest typem przeciwciał antyfosfolipidowych występujących w przebiegu tocznia. W tym przypadku przeciwciała indukują zmiany na powierzchni śródbłonka naczyń krwionośnych i powodują stan nadkrzepliwości, mimo że czas kefalinowo-kaolinowy jest paradoksalnie wydłużony.

Nieprawidłowy wynik badania czasu kefalinowo-kaolinowego należy interpretować
w ścisłym powiązaniu z obrazem klinicznym pacjenta i wynikami innych przesiewowych testów hemostazy. W takim przypadku lekarz prowadzący ustala dalsze postępowanie diagnostyczne, na podstawie dokładnie zebranego wywiadu.

Wywiad, w przypadku nieprawidłowego wyniku APTT, powinien obejmować informacje odnośnie występujących zaburzeń krzepnięcia krwi u członków rodziny pacjenta oraz krwawień pourazowych i pozabiegowych. Niezbędna jest również informacja o wszystkich przyjmowanych lekach. Mniejsze znaczenie diagnostyczne ma wzmożona tendencja do powstawania siniaków, przedłużone krwawienia miesięczne czy krwawienia z nosa, jednak zdecydowanie warto nadmienić o nich swojemu lekarzowi.


APTT na NFZ w Warszawie

clipboard-20230124-124207.jpegW placówkach POZ Centrum Medycznego Damiana istnieje również możliwość wykonania badania APTT w ramach Narodowego Funduszu Zdrowia.

Badanie w ramach NFZ świadczone jest nieodpłatnie, wymagane jest jednak skierowanie od lekarza z tej samej placówki POZ.

 

Więcej informacji pod numerem telefonu: (22) 566 22 22. Dowiedz się więcej o Podstawowej Opiece Zdrowotnej w Centrum Medycznym Damiana.

ZŁÓŻ DEKLARACJĘ