OB Warszawa

Badanie OB., czyli Odczyn Biernackiego stanowi jedno z podstawowych badań zalecanych przez lekarzy.

Badanie OB

Badanie OB

od 13,50 zł

KUP BADANIE

Jest to badanie niespecyficzne, jednak stanowi ważne narzędzie diagnostyczne, dzięki któremu w szybkim czasie można uzyskać informacje dotyczące toczącego się w organizmie stanu zapalnego. Ważnym jest, aby pamiętać, iż występują pewne czynniki, które mogą zafałszować prawidłowość i wiarygodność uzyskanych wyników badania OB.

Co to jest badanie OB?

Badanie OB stanowi jedno z rutynowych badań, które zalecane jest przez lekarzy. Polega ono na zmierzeniu szybkości w jakiej opadają czerwone krwinki w osoczu krwi w jednostce czasu. Podczas infekcji organizm produkuje zwiększoną liczbę określonych białek (tzw. białek ostrej fazy, m.in. fibrynogenu), których stężenie powoduje zwiększanie tempa opadu krwinek czerwonych. Na tempo opadu ma także wpływ budowa oraz liczba erytrocytów.

Ogromną zaletą badania OB. Jest czas uzyskania wyników, które są możliwe do uzyskania już po godzinie. Należy pamiętać, iż badanie to obciążone jest pewnymi ograniczeniami, które mogą fałszować wiarygodność wyników. Do czynników tych należy zaliczyć ciążę, miesiączkę, przyjmowanie leków hamujących owulację oraz wpływ niektórych leków, które zażywane są przez pacjentów. Dodatkowo wynik może okazać się nieprawidłowy w infekcjach o łagodniejszym przebiegu, a także w infekcjach, które wynikają z dużo poważniejszych przyczyn. 

Kiedy robić badanie OB?

Ze względu na prostotę wykonania, badanie OB jest często zalecane przez lekarzy przy podejrzeniu stanów zapalnych oraz do monitorowania już stwierdzonych, przewlekłych stanów zapalnych.

W przypadku pacjentów cierpiących na przewlekłe choroby zapalne, np. związane z chorobami zakaźnymi czy chorobami tkanki łącznej lekarze często zalecają regularne wykonywanie badania OB. Przydatne jest ono także w ocenie stanu nerek, chorób krwi oraz chorób nowotworowych.

Badanie OB, jak się przygotować?

Wykonanie badania polega po pobraniu próbki krwi żylnej pacjenta, nie jest ono skomplikowane, jednak wymagane jest pewne przygotowanie przez pacjenta.

  • Podstawową zasadą jest to, iż krew bezwzględnie musi zostać pobrana na czczo, a więc co najmniej 8-12 godzin po spożyciu ostatniego posiłku.
  • Przed planowanym badaniem, na 2-3 dni należy całkowicie zrezygnować ze spożywania alkoholu.
  • Ważnym jest aby na kilka dni przed badaniem ograniczyć picie kawy oraz herbaty, zaś na 12 godzin przez należy całkowicie zrezygnować z picia tych napojów.
  • Przed badaniem pacjenci powinni starać się minimalizować lub eliminować stres.
  • Nie zalecany jest intensywny wysiłek fizyczny, nawet wysiłek wynikający z konieczności dotarcia do przychodni wymaga od pacjenta chwili odpoczynku – około 10-15 – przed pobraniem próbki krwi do badania.

Podwyższone OB

Podwyższony wynik badania OB najczęściej świadczy o tym, iż w organizmie toczy się stan zapalny, którego przyczyna powinna być szczegółowo zdiagnozowana poprzez szczegółowe i bardziej dokładne badania krwi.

Podwyższony wynik często spowodowany jest zwiększonym stężeniem białek tzw. ostrej fazy, co może świadczyć o toczącym się stanie zapalnym – o ostrym lub przewlekłym charakterze.  Przyspieszone tempo obadania czerwonych krwinek może być spowodowane także stanem pourazowym lub pooperacyjnym.

W przypadku niektórych pacjentów podwyższony wynik OB związany jest z niewystarczającym stężeniem albumin – co może być spowodowane zespołem nerczycowym czy marskością wątroby.

Podwyższony wynik przy badaniu OB dotyczy również pacjentów cierpiących na anemię – wiąże się to z obniżeniem liczby krwinek czerwonych. 

Każde zwiększone wartości wyników badania OB wiążą się z występowaniem chorób oraz wymagają dalszej diagnostyki, wyjątkiem stanowią tu okresy ciąży, połogu, miesiączki oraz wiek do 6 miesięcy. Należy pamiętać, iż prawidłowa wartość badania nie wyklucza występowania choroby.

Norma OB

Laboratorium wykonujące badania podaje normy OB. Jako przedział referencyjny – ustalany jest on w oparciu o indywidualne czynniki, takie jak wiek czy płeć pacjenta. Otrzymane wyniki powinny być zawsze interpretowane przez lekarza na podstawie dodatkowych czynników takich jak ogólny stan zdrowia oraz przyjmowane farmaceutyki.