Badanie słuchu w Warszawie

Data publikacji: 01.09.2020 ,Data aktualizacji: 06.07.2023

Masz wrażenie, że nie słyszysz już tak jak kiedyś? Musisz prosić innych o powtórzenie słów? Coraz bardziej pogłaśniasz telewizor lub radio? Sprawdź bezpłatnie swój słuch w Centrum Medycznym Damiana.

Jeżeli po badaniu specjalista zleci stosowanie aparatu słuchowego, w Centrum Medycznym Damiana masz możliwość bezpłatnie testować aparaty przez tydzień i skorzystać z refundacji Narodowego Funduszu Zdrowia.

Chcesz dowiedzieć się więcej?

Spis treści:

 


Bezpłatne przesiewowe badania słuchu dla osób 50+

Problemy ze słuchem ma 6 milionów Polaków. Co szósty z nich ma poważnie uszkodzony słuch, a 45-50 tysięcy jest całkowicie niesłyszących. Jak wynika z przeprowadzanego cyklicznie Narodowego Testu Słuchu, problem ten dotyka ludzi w różnym wieku, jednak najczęściej są to osoby starsze. Jak podają badania, co piąta osoba po 60. roku życia i co druga po 74. roku życia ma niedosłuch.

Dlatego Centrum Medyczne Damiana oferuje bezpłatne badanie słuchu osobom powyżej 50 roku życia. Problem ze słuchem wciąż dla wielu osób bywa tematem tabu i powodem wstydu, co powoduje izolację, zamykanie się w sobie, a często w efekcie końcowym prowadzi do depresji

Z pomocą osobom niedosłyszącym przychodzi współczesna technologia, która daje rozwiązania w postaci nowoczesnych aparatów słuchowych. Tylko teraz w Centrum Medycznym Damiana wykonujemy bezpłatne badanie słuchu osobom powyżej 50 roku życia.

Badania są wykonywane w następujących placówkach:

Zadzwoń i zapisz się na badanie.

ZADZWOŃ 22 566 22 22

 


Badanie słuchu - jak przebiega?

Badanie słuchu jest bezbolesne, nie wymaga wcześniejszego przygotowania, jednak wymaga współpracy Pacjenta z protetykiem słuchu. Zadaniem Pacjenta jest reagowanie na usłyszane w słuchawkach dźwięki, nawet te najcichsze. Badanie wykonuje się na różnych częstotliwościach, tak aby określić cały próg słyszenia. Pacjent otrzymuje wynik badania podczas tej samej wizyty. Protetyk może od razu dobrać odpowiedni aparat słuchowy.

Brak współpracy z Pacjentem nie oznacza, że nie mamy możliwości pomocy. Do tego celu służą różne badania wysokospecjalistyczne, nie wymagające współpracy pacjenta, np. audiometria impedancyjna, otoemisja, czy bardziej szczegółowe badanie ABR (słuchowe potencjały wywołane z pnia mózgu). Wykonujemy je w uzasadnionych przypadkach, w porozumieniu z lekarzem laryngologiem bądź audiologiem.

Jeśli specjalista wykonujący badanie stwierdzi trwałe uszkodzenie słuchu tzw. niedosłuch odbiorczy, wówczas zaproponuje najlepsze rozwiązanie dopasowane konkretnie dla danego Pacjenta.


Rehabilitacja słuchu

Aparaty słuchowe są formą rehabilitacji słuchu i systematycznie noszone stymulują komórki słuchowe do lepszej, efektywniejszej pracy. Dlatego warto raz w roku wykonać kontrolne badanie słuchu, aby w razie potrzeby specjalista mógł przeregulować nasze aparaty do aktualnego poziomu słyszenia i móc dalej cieszyć się pełnią dźwięków.


Jak wybrać aparat?

W celu doboru odpowiedniego aparatu niezbędne jest wykonanie diagnostyki słuchu. Jest ona wykonywana przez dyplomowanego protetyka słuchu, przy użyciu klinicznych urządzeń pomiarowych. Nie wymaga specjalnego przygotowania. W Centrum Medycznym Damiana badanie dla osób powyżej 50 roku życia jest bezpłatne.

Dobór aparatu słuchowego

W przypadku zdiagnozowania niedosłuchu protetyk słuchu od razu na wizycie dobiera aparat słuchowy.

W celu najlepszego doboru aparatu słuchowego, protetyk analizuje wyniki badania słuchu i przeprowadza wywiad z pacjentem, by poznać jego problemy związane ze słyszeniem. Te informacje pozwalają określić indywidualne potrzeby słuchowe i grupę urządzeń, które będą je spełniały. Pacjent w trakcie wizyty przymierza różne rodzaje aparatów słuchowych, o różnych poziomach technologicznych, by porównać słyszenie i wybrać najlepsze rozwiązanie dla siebie.

Przy większości aparatów słuchowych element douszny (wkładkę uszną) wykonuje się na kształt kanału słuchowego, dlatego podczas wizyty protetyk słuchu wykonuje specjalny odlew.

Właściwy dobór aparatu wpływa na końcowy efekt słyszenia, rozumienia mowy i komfort życia.

Rodzaje aparatów słuchowych

Oferujemy szeroką gamę aparatów słuchowych firmy Bernafon, które gwarantują nową jakość słyszenia. Więcej na www.bernafon.pl/products


Serwis aparatów słuchowych

W ciągu całego czasu użytkowania aparatu słuchowego Pacjenci mogą skorzystać z bezpłatnych wizyt kontrolnych. Ewentualne dostrajanie bądź korygowanie pracy aparatu odbywa się w gabinecie protetyka słuchu. Aby skorzystać z bezpłatnej wizyty kontrolnej aparatu słuchowego należy umówić się na konsultację protetyka słuchu.


Poprawa jakości życia

Badanie Euro Trak Polska 2019, wykonane przez szwajcarską firmę badawczą Anovum na zlecenie EHIMA (The European Hearing Instrument Manufacturers Association - Europejskiego Stowarzyszenia Producentów Aparatów Słuchowych) wykazało, że na próbie reprezentatywnej 15 066 osób, że blisko 10% respondentów miało ubytki słuchu, ale z nich tylko co trzecia osoba korzysta z aparatów słuchowych.

Należy podkreślić, że poziom zadowolenia osób z działania oraz jakości aparatów jest satysfakcojonujący – 70% respondentów uważa, że aparaty słuchowe działają zgodnie z ich oczekiwaniami, a aż 94% zadeklarowało, że aparaty znaczenie poprawiły ich jakość życia.


NFZ - refundacja na aparaty słuchowe

Informujemy, że z dniem 1.08.2019 Centrum Medyczne Damiana podpisało umowę z NFZ na refundację aparatów słuchowych.

Warunki refundacji NFZ:

Refundacje dla dzieci i osób do 26. roku życia uczących się, przyznawane są raz na 3 lata, natomiast na dla osób powyżej 26 roku życia raz na 5 lat. Wyjątkiem jest refundacja na urządzenia wspomagające słyszenie (np.: systemy FM), która jest przyznawana raz na 5 lat, ale tylko dla osób do 26 roku życia.

Według nowego rozporządzenia Ministerstwa Zdrowia refundowane są dwa aparaty słuchowe dla każdej osoby z niedosłuchem, pod warunkiem że wartość utraty słuchu przekracza 30 dB HL u dziecka (do 26 roku życia) oraz 40 dB HL u osoby dorosłej powyżej 26 roku życia (dotyczy ucha na które jest zakładany aparat słuchowy).

Co należy zrobić, aby otrzymać refundację z NFZ?

  1. Wykonaj badanie słuchu u protetyka słuchu. Zadzwoń pod numer 22 566 22 22 i zapisz się na badanie.

  2. Zrealizuj wizytę u lekarza laryngologa lub specjalisty w zakresie audiologii i foniatrii, audiologii, otolaryngologii, otolaryngologii dziecięcej, otorynolaryngologii, celem wystawienia zlecenia na aparat słuchowy (wkładkę uszną) - lekarz powinien wystawić zlecenie w ogólnopolskim systemie eZWM (tzw e-zlecenie);

  3. Wróć do punktu protetyki słuchu w celu dopasowania odpowiedniego aparatu słuchowego i realizacji refundacji - przynieś wydrukowane zlecenie do gabinetu protetyka słuchu lub nr zlecenia, na podstawie którego specjalista odnajdzie zlecenie w systemie. 

Wartość refundacji w poszczególnych przypadkach:

  • Aparaty słuchowe dla dzieci i młodzieży do 26 roku życia (uczącej się) - refundacja obejmuje kwotę 3 000 zł na aparat słuchowy oraz 60 zł na wkładkę uszną (przysługuje refundacja na dwa aparaty słuchowe). Niedosłuch musi przekraczać wartość 30 dB HL.

  • Osoby dorosłe po 26 roku życia - refundacja obejmuje kwotę 1 050 zł na aparat słuchowy (limit 1 500zł – przysługuje 70% z limitu) oraz 50 zł na wkładkę uszną. Refundacja przysługuje obu-usznie, pod warunkiem, że niedosłuch w uchu aparatowanym przekroczy wartość 40 dB HL.

  • Inwalidzi wojenni i osoby represjonowane - refundacja obejmuje kwotę 1 500 zł na aparat słuchowy (limit 1 500 zł przysługuje 100% z limitu) i 50 zł na wkładkę uszną. Wymagane jest przedstawienie właściwej legitymacji – OSOBY REPRESJONOWANEJ. Refundacja przysługuje obu-usznie, pod warunkiem że niedosłuch w uchu aparatowanym przekroczy wartość 40 dB HL.

  • Refundacja na aparaty stosowane na przewodnictwo kostne - obejmuje kwotę 3 000 zł na aparaty słuchowe dla dzieci (do 26 roku życia) oraz 70% z limitu 3 000 zł czyli kwota 2 100 zł w przypadku dorosłych po 26 roku życia (refundacja na dwa aparaty słuchowe, pod warunkiem że niedosłuch w uchu aparatowanym przekroczy wartość 40 dB HL w przypadku osób dorosłych oraz 30 dB HL w przypadku osób do 26 roku życia).

  • Refundacja na systemy wspomagające słyszenie obejmuje kwotę 3 850 zł i jest przyznawana do 26 roku życia raz na 5 lat. Resztę kosztów pokrywa w dużej mierze PFRON.

ZADZWOŃ 22 566 22 22