Bilirubina Warszawa

Bilirubina jest barwnikiem żółciowym pochodzącym z rozpadu krwinek czerwonych.

Bilirubina całkowita

Bilirubina całkowita

od 13,50 zł

KUP BADANIE

Stężenie bilrubiny we krwi pacjenta pozwana na ocenę funkcjonowania wątroby, znaczny jej wzrost może być przyczyną żółtaczki. Badanie wykonywane jest na zlecenie lekarza kontrolnie w celu oceny stanu zdrowia oraz przy diagnozowaniu chorób.

Co to jest bilirubina?

Bilirubina jest produktem rozpadu krwinek czerwonych. Powstaje podczas rozpadu hemoglobiny, a właściwie hemu, będącego jej składnikiem. Hem przedostaje się do osocza skąd następnie razem z krwią wędruje do wątroby, gdzie podlega serii przemian. Z wątroby bilirubina zostaje wydalona do woreczka żółciowego. Rozkład bilirubiny następuje w układzie siateczko –śródbłonkowym, który znajduje się głównie w śledzionie oraz wątrobie.

Produkty przemiany bilirubiny nadają stolcowi brązową barwę, zaś moczowi – kolor żółty.

Kiedy należy badać bilirubinę?

Badanie stężenia bilirubiny we krwi wykonuje się w przypadkach podejrzenia chorób wątroby czy też jej nieprawidłowego funkcjonowania. Badanie to wykonuje się głównie:

  • Przy podejrzeniu wystąpienia żółtaczki;
  • Przy podejrzeniu niedokrwistości hemolitycznej;
  • Kiedy zachodzi podejrzenie, że pacjent mógł zarazić się wirusem zapalenia wątroby;
  • Kiedy istnieje podejrzeniu, że u pacjenta doszło do uszkodzenia hepatocytów np. poprzez zatrucie grzybami, lekami czy narkotykami.;
  • W ocenie funkcjonowania wątroby;
  • Kiedy u pacjenta wystąpiły objawy, które mogą sugerować chorobę trzustki czy dróg żółciowych.

Badanie to wykonywane jest bardzo często u noworodków, jako grupy u której często diagnozuje się żółtaczkę – zarówno o podłożu fizjologicznym jak i patologicznym.

Jak się przygotować do badania bilirubiny?

Oznaczenie stężenia bilirubiny wykonywane jest w oparciu o próbkę krwi żylnej pacjenta. Badanie należy wykonać rano, kiedy pacjent jest na czczo – przez 4 godziny poprzedzające pobranie próbki nie należy nic pić ani jeść. Jeżeli pacjent przyjmuje jakiekolwiek leki, przed badaniem należy poinformować o tym lekarza, może on podjąć decyzję o odstawieniu leków w celu otrzymania rzeczywistych wyników.

Dlaczego badać bilirubinę?

Badanie bilirubiny wykonywane jest w celu określenia stanu funkcjonowania wątroby. Badanie wykorzystywane jest także przesiewowo przy hiperbilirubinemii nowotworów.

Bilirubina norma

Analiza wyników przeprowadzonego badania zawsze powinna opierać się na wartościach referencyjnych podanych przez laboratorium. Interpretacja wyników badań zawsze powinna zostać dokonana przez lekarza, który przy ich odczycie weźmie pod uwagę wszystkie czynniki.

Wysokie stężenie bilirubiny zależne jest od tempa rozpadu erytrocytów, a także funkcji wątroby takich jak zdolność rozkładu bilirubiny, prawidłowe unaczynienie czy procesy związane z drożnością dróg żółciowych.

Za prawidłowy poziom bilirubiny najczęściej uznaje się, kiedy otrzymana wartość nie przekracza 17,1 µmol/l (10 mg/l).