Badanie Biochemiczne Krwi Warszawa

Data publikacji: 17.07.2019
 • Glukoza 2h po posiłku we krwi żylnej
 • Glikemia przygodna
 • Glukoza 30 min po posiłku
 • Glukoza 90 minut po posiłku
 • Glukoza 1 h po posiłku
 • Mocznik (mocz)
 • Żelazo – surowica po 5 h
 • Potas – mocz
 • Magnez – mocz
 • Kwas moczowy – mocz
 • Glukoza na czczo we krwi żylnej
 • Glukoza po 50 g glukozy – oznaczenie po 1 h
 • Glukoza po 50 g glukozy – oznaczenie po 2 h
 • Glukoza po 75 g glukozy – oznaczenie po 1 h
 • Glukoza po 75 g glukozy – oznaczenie po 2 h
 • Glukoza po 75 g glukozy – oznaczenie po 3 h
 • Białko całkowite – surowica
 • Albumina – surowica
 • Amylaza – surowica
 • Amylaza – mocz
 • Kreatynina – surowica
 • Kreatynina – mocz dobowy
 • Kreatynina – mocz
 • Mocznik – surowica
 • Mocznik – mocz dobowy
 • Kwas moczowy – surowica
 • Kwas moczowy – mocz dobowy
 • Bilirubina całkowita – surowica
 • Aminotransferaza asparaginianowa – AST (GOT)
 • Aminotransferaza alaninowa – ALT (GPT)
 • Gammaglutamylotranspeptydaza – GGTP
 • Fosfataza alkaliczna – ALP
 • Fosfataza kwaśna – całkowita – AcP
 • Fosfataza kwaśna sterczowa – AcPP
 • Cholesterol całkowity
 • Cholesterol HDL
 • Trójglicerydy TG
 • Całkowita zdolność surowicy do wiązania żelaza – TIBC
 • Żelazo na czczo – surowica
 • Żelazo– surowica po 1 h
 • Żelazo– surowica po 2 h
 • Żelazo– surowica po 3 h
 • Żelazo– surowica po 6 h
 • Wapń całkowity – surowica
 • Wapń zjonizowany – krew
 • Wapń – mocz dobowy
 • Wapń – mocz
 • Magnez – surowica
 • Magnez – mocz dobowy
 • Potas – surowica
 • Potas – mocz dobowy
 • Sód – surowica
 • Sód – mocz dobowy
 • Fosfor – surowica
 • Fosfor – mocz
 • Chlorki – surowica
 • Chlorki – mocz dobowy
 • Osmolarność – mocz
 • Fosfor – mocz dobowy
 • Bilirubina całkowita i frakcje – surowica
 • Osmolarność – surowica
 • Fruktozamina – surowica
 • Cholesterol LDL metodą bezpośrednią
 • Dehydrogenaza mleczanowa – LDH
 • Kwas mlekowy (osocze)
 • Lipaza – surowica
 • Fosfataza alkaliczna frakcja B ALP-B
 • Mukoproteidy
 • Kinaza kreatynowa – CK
 • Białko ostrej fazy – CRP – ilościowo
 • Haptoglobina
 • Seromukoid
 • Gazometria – krew włośniczkowa
 • Cu – surowica
 • Kinaza kreatynowa frakcja sercowa – CKMB
 • Kinaza kreatynowa frakcja sercowa – CKMB-MASS
 • Klirens kreatyniny (wyliczony)
 • Kwas trójchlorooctowy TCA w moczu
 • Lipoproteina A (Lpa)
 • Lipidogram
 • Alfa 1 – antytrypsyna
 • Wolna hemoglobina w moczu
 • Transferyna
 • Immunoglobulina A – IgA
 • Immunoglobulina G – IgG
 • Immunoglobulina M – IgM
 • Wolna hemoglobina w surowicy
 • Kwas hipurowy w moczu
 • Troponina T
 • Troponina I
 • Witamina A + E
 • Cholinoesteraza – CHE
 • Hemoglobina glikowana
 • Galaktoza w surowicy
 • Galaktoza w moczu
 • Lipoproteina x (Lpx)
 • Uroporfiryny – mocz dobowy
 • Elektroforeza białek – surowica
 • Elektroforeza białek – mocz
 • Ferrytyna
 • Mioglobina
 • Cynk – mocz
 • Żelazo x 5 – surowica – krzywa wchłaniania żelaza
 • Cynk – surowica
 • Enolaza neuronowa swoista – NSE
 • Fenol w moczu
 • Witamina B12
 • hs CRP
 • Kwas foliowy
 • Homocysteina
 • Kwas delta–aminolewulinowy – mocz
 • Ceruloplazmina
 • Witamina D–25(OH)D
 • Koproporfiryny – mocz
 • Dehydrogenaza glukozo-6-fosforanu – G6PDH
 • Osteokalcyna
 • Poziom enzymu konwertującego angiotensyny
 • Rtęć w moczu
 • Urydylotransferaza galaktozo-1-P (UDPG)
 • Pyrylinks
 • Cynkoprotoporfiryna w erytrocytach
 • Aktywność reninowa osocza (ARO)
 • Apolipoproteina AI – ApoAl
 • Apolipoproteina B – Apo B
 • Rozpuszczalny receptor transferyny (rTRF)
 • Beta-2-mikroglobulina (surowica)
 • Porfiryny całkowite – mocz
 • Beta – crosslaps
 • Prokalcytonina
 • Kwasy żółciowe (surowica)
 • Ołów – mocz
 • Ołów – osocze
 • Białko monoklonalne metodą immunofiksacji
 • Transferyna desialowana CDT
 • Witamina D–1,25(OH)2D

 

KUP ONLINE