Biopsja stercza Warszawa

Rak gruczołu krokowego jest w Polsce drugim najczęściej występujący nowotworem złośliwym mężczyzn (zaraz po raku płuca).

Podstawą jego ostatecznego rozpoznania jest ocena mikroskopowa fragmentów prostaty pobranych specjalną igłą biopsyjną pod kontrolą przezodbytniczego USG.

Wskazania do badania

Do badania takiego kwalifikuje urolog na podstawie innych badań wysnuwających podejrzenie nowotworu prostaty – nieprawidłowości w badaniu przezodbytniczym (DRE) oraz / lub odchyleń poziomu PSA.

Przebieg badania

Biopsja gruczołu krokowego w większości przypadków wykonywana jest w znieczuleniu miejscowym po podaniu żelu lignocainowego doodbytniczo. Następnie lekarz wykonujący zabieg wprowadza do odbytnicy głowicę USG i ocenia gruczoł krokowy. Kolejnym etapem jest pobranie z niego od 6 do 12 wycinków. Wycinki w czasie biopsji gruczołu krokowego pobierane są specjalną igłą umieszczoną w pistolecie biopsyjnym. Zwolnienie spustu pistoletu powoduje pobranie wycinka. W uzasadnionych przypadkach istnieje konieczność pobrania większej liczby wycinków.

Po pobraniu wycinki  wysyłane są do badania histopatologicznego, które ocenia obecność i rodzaj nowotworu oraz stopień jego agresywności. Daje to podstawę do dalszego leczenia urologicznego lub onkologicznego.

Szczegóły dotyczące przygotowania do badania omawiane są ze specjalistą urologiem kierującym na biopsję.