Cholesterol HDL Warszawa

Cholesterol HDL to jedna z frakcji cholesterolu całkowitego, określana jako „dobry cholesterol”.

Cholesterol HDL

Cholesterol HDL

od 17 zł

KUP BADANIE

Frakcja HDL odpowiedzialna jest za odprowadzenie cholesterolu z tkanek do wątroby, gdzie są metabolizowane. Właśnie dlatego tak ważnym jest otrzymanie jego odpowiedniego stężenia w celu zmniejszenia ryzyka wystąpienia miażdżycy i zawału.

Co to jest cholesterol HDL?

Cholesterol HDL potocznie nazwany jest dobrym cholesterolem, w rzeczywistości jest jego frakcją odpowiedzialną za usunięcie cholesterolu  ze ścian naczyń i innych frakcji lipidowych. Jego działanie sprawia, iż jest jednym z najważniejszych elementów wpływających na zabieganie miażdżycy, zaś jego wysokie stężenie wpływa ochronnie w przypadku chorób układu krążenia. Inną funkcją cholesterolu HDL stanowi przechowywanie apoprotein, czyli zapasu białek, które są potrzebne, aby do tkanek cholesterolu mogły przekazywane być trgliceryny i fospolipidy. W przypadku niskiego stężenia cholesterolu HDL dochodzi do mniejszego transportu cząstek cholesterolu do wątroby i „odkłada się” on na ścianach tętnic, co prowadzi do wzrostu ryzyka wystąpienia chorób sercowo – naczyniowych oraz miażdżycy.

Dla organizmu optymalnym jest utrzymanie wysokiego poziomu cholesterolu HDL przy jednoczesnym niskim stężeniu cholesterolu LDL.  

Kiedy należy badać cholesterol HDL?

Oznaczenie stężenia cholesterolu HDL najczęściej wykonuje się  przypadku oceny ryzyka wystąpienia chorób sercowo – naczyniowych. U osób powyżej 45 roku życia, zaleca się, aby badanie to było wykonywanie profilaktycznie nie rzadziej niż co 1-2 lata. W przypadku niektórych chorób badanie wykonywane jest w celu oceny stanu zdrowia.

Jak należy przygotować się do badania cholesterolu HDL?

Badanie wykonywane jest z próbki krwi żylnej. Na badanie należy zgłosić się rano, będąc na czczo – ostatni posiłek powinien być spożyty na ok. 10-12 godzin przez pobraniem krwi.

Norma cholesterolu HDL

Wyniki otrzymanych badań należy skonsultować z lekarzem, który dokona ich interpretacji w oparciu o wszystkie istotne czynniki dotyczące danego pacjenta. Analiza wyników badań opierać się powinna na wartościach referencyjnych podanych przez laboratorium. Ze względu na płeć pacjenta wartości referencyjne różnią się:

  • u mężczyzn stężenie HDL powinno przekraczać wartość 40 mg/dl (>1,0 mmol/l),
  • u kobiet stężenie HDL powinno przekraczać wartość 50 mg/dl (>1,3 mmol/l).

Obniżone stężenie HDL może świadczyć o:

  • dyslipidemii aterogennej;
  • rodzinnej niedoborze acytotranferazy lecytyny;
  • rodzinnej hipoalfalipoproteinemii
  • chorobie tangierskiej;
  • chorobie rybich oczu;