Cystoskopia Warszawa

Cystoskopia jest badaniem diagnostycznym pozwalającym na obejrzeniu oraz ocenie pęcherza moczowego. Jednocześnie daje możliwość pobrania materiału do badania histopatologicznego, ustalenia miejsca krwawienia, przepłukanie pęcherza, a także sondowanie moczowodów.

Cystoskopia – jak przebiega?

Cystoskopia w Warszawie realizowana w CM Damiana jest badaniem bolesnym, dlatego może być przeprowadzane w krótkotrwałym znieczuleniu ogólnym.
Badanie polega na wprowadzeniu cystoskopu poprzez cewkę moczową do pęcherza. Lekarz dokonuje wzrokowej oceny błony śluzowej, a następnie – jeśli zachodzi taka konieczność – pobiera wycinek do badania histopatologicznego. Niekiedy przeprowadza się również drobne zabiegi lecznicze, np. usunięcie kamienia.

Cystoskopia – wskazania do badania

Cystoskopia w Warszawie realizowana w CM Damiana to badanie, które wykonuje się u osób:

  • z krwiomoczem i krwinkomoczem
  • z kamicą pęcherza moczowego
  • z nawracającymi zakażeniami układu moczowego
  • ze stwierdzonym nietrzymaniem moczu.

Przeciwwskazania do cystoskopii

Do najważniejszych przeciwwskazań zaliczyć można:

  • niedawno przebyty zawał serca
  • zaburzenia krzepnięcia krwi
  • zwężenia cewki moczowej.