Cystoskopia Warszawa

Data publikacji: 15.04.2019 ,Data aktualizacji: 30.12.2022

Cystoskopia jest badaniem diagnostycznym pozwalającym na obejrzeniu oraz ocenie pęcherza moczowego. Jednocześnie daje możliwość pobrania materiału do badania histopatologicznego, ustalenia miejsca krwawienia, przepłukanie pęcherza, a także sondowanie moczowodów.


Cystoskopia – przebieg i przygotowanie do badania

Cystoskopia w Warszawie realizowana w CM Damiana jest badaniem bolesnym, dlatego może być przeprowadzane w szpitalu w krótkotrwałym znieczuleniu ogólnym lub w warunkach ambulatoryjnych w znieczuleniu miejscowym.
Badanie polega na wprowadzeniu cystoskopu poprzez cewkę moczową do pęcherza. Lekarz dokonuje wzrokowej oceny błony śluzowej, a następnie – jeśli zachodzi taka konieczność – pobiera wycinek do badania histopatologicznego. Niekiedy przeprowadza się również drobne zabiegi lecznicze, np. usunięcie kamienia.

Do badania nie jest wymagane szczególne przygotowanie. Konieczne jest posiadanie skierowania od lekarze. Ponadto należy wziąć ze sobą wynik badania posiewu moczu (wynik nie może być starszy niż miesiąc) oraz, jeśli jest w posiadaniu, pełną dokumentację medyczną (badania USG, TK, MRI, ewentualnie poprzednie cystoskopie lub karty informacyjne ze szpitala).


Cystoskopia – wskazania do badania

Cystoskopia w Warszawie realizowana w Centrum Medycznym Damiana to badanie, które wykonuje się u osób:

  • z krwiomoczem i krwinkomoczem;
  • z kamicą pęcherza moczowego;
  • z nawracającymi zakażeniami układu moczowego;
  • ze stwierdzonym nietrzymaniem moczu.

Przeciwwskazania do cystoskopii

Do najważniejszych przeciwwskazań zaliczyć można:

  • niedawno przebyty zawał serca;
  • zaburzenia krzepnięcia krwi;
  • zwężenia cewki moczowej.
ZADZWOŃ