Echo serca Warszawa

Echo serca to jedno z podstawowych badań diagnostycznych wykonywanych w celu oceny budowy serca oraz jego pracy.

Echo serca – przebieg badania

Echo serca jest badaniem nieinwazyjnym – bezbolesnym. Nie wymaga specjalnego przygotowania.
Rozebrany od pasa w górę pacjent kładzie się na plecach, a lekarz przesuwa głowicą po powierzchni klatki piersiowej. Pozwala to uzyskać obraz serca w różnych płaszczyznach.
Takie badanie ultrasonograficzne pozwala:

  • dokonać oceny anatomii serca oraz naczyń krwionośnych z uwzględnieniem ewentualnych wad
  • ocenić kurczliwość oraz relaksację serca
  • dokonać pomiaru parametrów opisujących funkcje i budowę mięśnia sercowego
  • ocenić pracę zastawek.

Echo serca – kto powinien poddać się temu badaniu?

Echo serca w Warszawie realizowane w CM Damiana to badanie, które wykonywane jest w przypadku istnienia / podejrzenia nieprawidłowości w pracy mięśnia sercowego.
Wskazaniami są m.in.:

  • nadciśnienie tętnicze
  • choroba wieńcowa
  • choroby aorty
  • wady zastawek
  • zawał serca i stan pozawałowy.

Na badanie zaleca się zabrać pełną dokumentację medyczną, tj. wyniki badań: USG, RM, TK oraz kart informacyjnych ze szpitala.

Echo serca Warszawa