Badania genetyczne

badania genetyczne

Nowotwór jest jedną z głównych przyczyn zgonów na całym świecie. Dziedziczne choroby nowotworo­we stanowią około 5–10% wszystkich przypadków. Z tego powodu oferujemy 14 osobnych paneli genowych, obejmujących ponad 30 typów nowotworów występujących w ponad 10 narządach, a ponadto jeden duży, kompleksowy, ukierunkowany panel, obejmujący 54 geny związane z różnymi typami nowotworów.

Wynik testu pozwala na oszacowanie ryzyka zachorowania na nowotwór z przyczyn genetycznych. Określenie ryzyka zachorowania na nowotwór uwarunkowany genetycznie pozwala Pacjentowi podjąć aktywne działania na rzecz swojego zdrowia, obejmujące środki profilaktyczne oraz poddanie się rutynowemu monitorowaniu stanu zdrowia.

Kliknij i dowiedz się więcej:

DLA KOGO  |  RODZAJE BADAŃ  |  KROK PO KROKU  |  WYNIKI  |  MEDICOVER GENETICS |  KONTAKT 


Kto powinien wykonać badania genetyczne?

Badania genetyczne powinni wykonać:

Badania genetyczne - kto powinien wykonać

krewni pacjentów, u których rozpoznano nowotwór złośliwy w młodym wieku (przed ukończeniem 50 lat)

Badania genetyczne - kto powinien wykonać

pacjenci ze zdiagnozowanym nowotworem, chcący sprawdzić, czy ich choroba ma podłoże genetyczne

Badanie genetyczne - kto powinien wykonać

osoby z silnie obciążonym wywiadem rodzinnym w kierunku chorób nowotworowych

Rodzaje oferowanych paneli badań genetycznych

W Centrum Medycznym Damiana można wykonać poniższe panele badań genetycznych:

Prosimy o zapoznanie się z Regulaminem sprzedaży genetycznych paneli predyspozycji nowotworu.


Od czego zacząć?

Badania genetyczne - umów się

Zadzwoń pod nr tel. 22 566 22 22 i umów się na konsultację do lekarza genetyka lub innego lekarza dedykowanego do danej choroby

Badania genetyczne - konsultacja lekarska

Lekarz przeprowadzi wywiad medyczny i dobierze najodpowiedniejszy test dla Ciebie

Badanie genetyczne - pobranie próbki

Udaj się do punktu pobrań, w którym pielęgniarka pobierze Ci krew i wyśle do laboratorium

Badanie genetyczne - wyniki

Czas oczekiwania na wynik to 15-30 dni roboczych, w zależności od rodzaju panelu badań genetycznych. Otrzymasz je Ty i lekarz e-mailem

W przypadku uzyskania wyniku dodatniego, zalecana jest konsultacja u genetyka i psychologa.

Jeśli chciałbyś wykupić jeden z naszych paneli badań genetycznych bez wizyty u lekarza, wypełnij formularz, a nasz specjalista skontaktuje się z Tobą.

Jak wygląda i co zawiera wynik badania?

Na podstawie wykonanego badania z pobranej od Pacjenta próbki, zostaje sporządzony raport diagnostyczny podsumowujący analizę wyników sekwencjonowania. Niektóre zmiany w sekwencjach DNA (warianty) mogą być szkodliwe i ostatecznie prowadzić do rozwoju nowotworu.

W raporcie odnotowana jest obecność zarówno patogennych jak i prawdopodobnie patogennych wariantów, tzn. takich rodzajów zmian, które mogą zwiększyć prawdopodobieństwo zachorowania na nowotwór z przyczyn genetycznych.

Należy jednak pamiętać, że jeśli w wyniku testu nie zostaną zidentyfikowane patogenne warianty analizowanych genów, nie wyklucza to możliwości rozwoju sporadycznego nowotworu złośliwego.


Najwyższa jakość usług

Badania wysyłane są do niemieckich laboratoriów Medicover Genetics, który:

  • jest obecnie liderem badań genetycznych w Niemczech,
  • dysponuje zespołem klinicznym złożonym z naukowców, lekarzy i genetyków klinicznych, w tym ekspertów z ponad 20-letnim doświadczeniem w badaniach genetycznych,
  • stosuje najnowocześniejsze algorytmy diagnostyczne i panele genetyczne oparte na najnowszych publikacjach naukowych i międzynarodowych wytycznych,
  • ma doświadczenie w analizie danych genetycznych zapewniające, że „żaden wariant nie zostanie pominięty”,
  • wykorzystuje najnowocześniejszą technologię sekwencjonowania oraz metody laboratoryjne umożliwiające skrócenie czasu wykonania badania,
  • otrzymał akredytacje EFI, DIN EN ISO 9001, DIN EN ISO 15189 dla laboratoriów medycznych, akredytację dla laborato­rium badawczego stosującego miareczkowanie zgodne z normą DIN EN ISO/IEC 17025 oraz ogólny ważny certyfikat Dobrej Praktyki Klinicznej (GMP, Good Medical Practice).
KUP ONLINE