Holter EKG Warszawa

Data publikacji: 16.04.2019
Czas czytania: 1 minuta

Holter EKG (badanie EKG metodą Holtera) pozwala na ocenę czynności elektrycznej serca. Jest badaniem bezinwazyjnym i bezbolesnym. Holter EKG w Warszawie to badanie, dzięki któremu możliwa jest wielogodzinna rejestracja EKG w domowych warunkach – podczas całodobowej aktywności badanego.

Badanie polega na założeniu pacjentowi aparatury. Po odpowiednim przygotowaniu skóry nakleja się elektrody ­(3 odprowadzenia), które łączy się z urządzeniem rejestrującym.


W jakim celu przeprowadza się Holter EKG?

Holter EKG jest badaniem, które pozwala na diagnostykę zaburzeń rytmu serca, które zostaną zarejestrowane podczas zapisu. Dzięki temu możliwe jest wykrycie przyczyny lub monitorowanie leczenia takich chorób i dolegliwości jak np.:

  • zaburzenia rytmu serca;
  • choroba wieńcowa i stan pozawałowy;
  • omdlenia i utraty przytomności pochodzenia sercowego.

Badanie EKG metodą Holtera pozwala również na obserwację niektórych wad wrodzonych serca, ocenę rytmu serca po wszczepieniu stymulatora, itp.


Holter EKG Warszawa - przygotowanie

Holter EKG w Warszawie realizowane w Centrum Medycznym Damiana nie wymaga specjalnego przygotowania. Ważna jest jedynie punktualność zwrotu aparatury – urządzenie należy oddać po 24 godzinach funkcjonowania – dokładnie o tej samej porze, w które aparatura była zakładana.


Holter 12-odprowadzeniowy

Holter 12-odprowadzeniowy (EKG w układzie 12-odprowadzeniowym) jest badaniem umożliwiającym ciągłą rejestrację sygnału elektrokardiograficznego. Dzięki temu można ocenić pracę rozrusznika serca oraz stwierdzić / wykluczyć nieprawidłowości w ukrwieniu mięśnia sercowego.

Wśród najczęstszych wskazań wymienić można m.in.:

  • nadkomorowe zaburzenia rytmu serca
  • kwalifikacja do zabiegu ablacji arytmii nadkomorowych lub komorowych
  • ocena zmian odcinka ST
  • komorowe zaburzenia rytmu serca
  • napadowe migotanie przedsionków.

Holter 12-odprowadzeniowy – przygotowanie do badania

Nie istnieją żadne specjalne wytyczne związane z przygotowaniem do badania. Niemniej jednak pacjent powinien pamiętać o kilku istotnych kwestiach, takich jak:

  • konieczność zabrania ze sobą wykazu aktualnie przyjmowanych leków oraz dokumentacji medycznej.

Zaleca się zażyć wszystkie leki przyjmowane na stałe – nie należy ich odstawiać w dniu badania.

KUP ONLINE