Kolonoskopia w Warszawie

Rak jelita grubego to drugi pod względem występowania nowotwór w Polsce - zaraz po nowotworze płuc. Liczba zachorowań wynosi już niemal 19 tysięcy rocznie.

Kolonoskopia w Warszawie

Kolonoskopia bez znieczulenia

od 497 zł

KUP BADANIE

Według szacunków ekspertów Instytutu Zarządzania w Ochronie Zdrowia Uczelni Łazarskiego w Warszawie jeśli sytuacja nie ulegnie poprawie, zachorowalność w 2030 roku wyniesie już 27 tysięcy. Aby uchronić się przed rakiem jelita grubego należy pamiętać o badaniach profilaktycznych.

Jakich informacji szukasz?


Rak jelita grubego

Według Amerykańskiego Towarzystwa Onkologicznego w latach 1995 - 2013 zachorowalność na nowotwory przewodu pokarmowego zwiększyła się o 22%. Główną przyczyną tego stanu rzeczy jest otyłość i spożywanie coraz bardziej przetworzonej żywności przy jednoczesnym zaniechaniu aktywności fizycznej. Innym powodem jest powszechne spożywanie antybiotyków - nie tylko zalecanych przez lekarzy, ale i tych występujących w paszy zwierząt czy w produktach żywnościowych. Powszechnie wiadomo, że antybiotyki zwiększają ryzyko powstawania w jelicie grubym gruczolaków, z których może rozwinąć się rak. Niezdrowe nawyki żywieniowe i postępująca zmiana trybu życia dotarły niestety i do Polski, co w niezbyt długiej perspektywie może przełożyć się na wzrost zachorowalności także u nas.

W zgodnej opinii lekarzy onkologów najlepszą metodą zmniejszenia ilości zachorowań na nowotwory jelita grubego, a co za tym idzie śmiertelności nim wywołanej, jest badanie przesiewowe przy użyciu kolonoskopii, czyli wziernikowania jelita grubego. Oprócz zalet diagnostycznych ma ona też niebagatelne znaczenie medyczne w leczeniu drobnych schorzeń takich jak polipy czy torbiele w badanym obszarze.


Już dziś KUP ONLINE badanie kolonoskopii!


Kolonoskopia w Warszawie – bezpieczeństwo badania

Kolonoskopia to badanie pozwalające na ocenę wnętrza jelita grubego oraz – jeśli zachodzi taka konieczność – końcowego odcinka jelita lub odbytnicy i esicy. W trakcie badania istnieje możliwość pobierania wycinków ze stwierdzonych zmian, a nawet usuwanie istniejących polipów. Sam zabieg jest wprawdzie inwazyjny i uciążliwy, jednak pozostaje najskuteczniejszym i najszybszym sposobem na wykrywanie zmian nowotworowych w obrębie jelita grubego.

Jelito grube służy do usuwania zbędnych resztek pokarmów. Ma ono ok. 150 cm długości i 8 cm szerokości w stanie rozkurczu. Jego główną funkcją jest tworzenie i wydalanie kału, więc zalegają w nim resztki jedzenia, którego cenne składniki zostały już wchłonięte przez organizm. Pozostałość często jest toksyczna, rozkłada się we wnętrzu i - poprzez działanie bakterii gnilnych - może wywoływać wewnętrzne infekcje oraz tworzyć niebezpieczne struktury, takie jak torbiele, narośle, polipy i gruczolaki, które w pewnym następstwie czasu mogą przekształcić się w komórki nowotworowe, zagrażające zdrowiu i życiu pacjenta.

Dokładna inspekcja jelita grubego wykonana za pomocą kolonoskopii pozwala rozpoznać niepokojące zmiany na wczesnym etapie ich powstawania. Według najnowszych szacunków rak jelita grubego wykryty we wczesnym stadium jest uleczalny w niemal 100%. Często wystarczy zastosowanie odpowiedniej terapii farmakologicznej, by zniwelować zmiany patogenne w obrębie narządów wewnętrznych. Niezdiagnozowany odpowiednio wcześniej nowotwór staje się odporny na nieinwazyjne formy leczenia i wymaga zabiegów chirurgicznych. Dodatkowo generuje on przerzuty do innych organów - wątroby, tarczycy, węzłów chłonnych, tym samym stając się trudny do wyleczenia. Lepiej zapobiegać niż leczyć - głosi stare medyczne powiedzenie. I właśnie kolonoskopia jest formą zapobiegania dolegliwościom, które zaniedbane mogą stać się przyczyną stanów kryzysowych w ciele pacjenta.


Komu zalecana jest kolonoskopia?

Kolonoskopia jest badaniem wykonywanym w celu oceny wnętrza okrężnicy. Przeprowadza się ją zarówno w celach diagnostycznych, jak i terapeutycznych. Umożliwia dokładny ogląd układu pokarmowego, a tym samym stwierdzenie występujących w nim zmian i odpowiednio wczesne ich wyeliminowanie.

Większość dolegliwości układu pokarmowego przebiega bezobjawowo - polipy, łagodne gruczolaki na wewnętrznych ścianach jelita - nie są uciążliwe dla pacjenta, jednak w większości przypadków to z nich właśnie ewoluuje rak złośliwy jelita grubego. Ich wczesne wykrycie i usunięcie minimalizuje ryzyko raka, który objawiony w pierwszym stadium rozwoju jest uleczalny w 85 - 100%. Z biegiem czasu ta uleczalność spada, by w drugim stadium osiągnąć już tylko 50 - 80%.

Badaniu kolonoskopii powinny bezwarunkowo poddać się osoby:

 • w wieku 50 - 65 lat bez objawów raka jelita grubego
 • po ukończeniu 40 roku życia i z co najmniej jednym krewnym pierwszego stopnia ze zdiagnozowanym rakiem jelita grubego
 • w wieku 25 - 65 lat w przypadku pochodzenia z rodziny szczególnego ryzyka, czyli będąc w posiadaniu dwóch lub więcej bliskich krewnych z rozpoznaniem raka jelita grubego.

Ponadto o skierowanie na profilaktyczne badania kolonoskopijne powinny wystąpić osoby, które zaobserwowały u siebie następujące objawy:

 • krwawienie z odbytu - częste i uciążliwe
 • nudności, wymioty i trudności w przełykaniu
 • parcie na stolec, które nie ustępuje po wypróżnieniu
 • bóle w dolnych partiach pleców i skurczowe, nawrotowe bóle brzucha
 • częste i uporczywe biegunki lub zaparcia (często występujące naprzemiennie)
 • krew w stolcu. Badanie na jej obecność zaleca się wykonywać co roku pacjentom po ukończeniu 50 lat życia. Specjalne testy są do nabycia w aptece. Krew w stolcu nie musi być objawem zmian nowotworowych w obrębie jelita grubego - może świadczyć o chorobach żołądka, wrzodach czy hemoroidach. Wyniki testu należy skonsultować z lekarzem pierwszego kontaktu, który podejmie decyzje o skierowaniu na badanie kolonoskopowe.

W rozwoju raka jelita grubego istotną rolę odgrywa zdrowy tryb życia. Ponad wszelką wątpliwość wpływ na rozwój zmian nowotworowych ma siedzący tryb życia, brak aktywności fizycznej, otyłość, niedobór witaminy D, spożywanie nadmiernej ilości alkoholu, palenie tytoniu, dieta bogata w przetworzone produkty mięsne, spożywanie znacznych ilości czerwonego mięsa, brak dostarczania organizmowi odpowiedniej ilości błonnika, który doskonale przeczyszcza jelita (a zatem spożywanie białego pieczywa, makaronów z pełnego przemiału), a w dużej obfitości występuje w owocach, warzywach, kaszach i ziarnach, które zgodnie z wytycznymi dietetyków stanowić powinny fundament piramidy zdrowego żywienia.

Badanie zazwyczaj odbywa się raz na 10 lat, gdyż tyle czasu trwa przemiana gruczolaka w nowotwór złośliwy. Po pierwszym badaniu lekarz prowadzący podejmuje decyzję o kolejnym terminie, lub zaleca pacjentowi przeprowadzanie kolejnych inspekcji diagnostycznych w zgodzie z ogólnie przyjętym harmonogramem badań w profilaktyce nowotworowej jelita grubego.

Kolonoskopia w Warszawie

Wskazania do badania

Badanie kolonoskopowe przeprowadza się w celach zarówno diagnostycznych jak i terapeutycznych. Najczęstsze wskazania co do jego wykonania to:

 • diagnostyka w przypadku występowania podejrzenia krwawienia z dolnego odcinka przewodu pokarmowego u pacjentów z dodatnim testem na krew utajoną w kale, z zaobserwowaną świeżą krwią w stolcu lub z niedokrwistością z niedoboru żelaza
 • usuwanie polipów i drobnych zmian błony śluzowej jelita
 • hamowanie czynnego krwawienia z dolnego odcinka przewodu pokarmowego
 • poszerzanie zwężeń jelita
 • kontrole po wcześniej wykonanych zabiegach polipektomii lub innych zabiegach w obrębie jelita grubego
 • diagnostyka w przypadku zmian rytmu wypróżnień, nagłej utraty masy ciała i przewlekłych biegunek
 • badania przesiewowe w kierunku raka jelita grubego u pacjentów z grupy wiekowej 50 - 65 lat lub w innych grupach wiekowych z uwzględnieniem czynników ryzyka
 • usuwanie ciał obcych
 • nadzór onkologiczny u pacjentów z przewlekłymi chorobami jelit lub zespołami genetycznymi predysponującymi do wystąpienia raka jelita grubego

Przygotowanie pacjenta

Kolonoskopia w Warszawie realizowana w CM Damian wymaga skierowania od lekarza kierującego. Istotne jest również, by pacjent zgłosił się na badanie odpowiednio przygotowany. Badanie to cieszy się złą sławą wśród pacjentów, gdyż jest inwazyjne, nieprzyjemne i krępujące. Sam fakt, że wykonywane jest przez odbyt, sprawia, że wiele osób, które powinny być najbardziej zainteresowane swoim staniem zdrowia, nie decyduje się na jego przeprowadzenie, a tym samym zwiększa ryzyko zachorowania na nowotwory, które wykryte w późniejszym stadium mogą być nieuleczalne i nieoperowane, tak z racji swojej wielkości jak i z uwagi na możliwości wystąpienia przerzutów do innych organów.

Badaniu temu powinni poddać się wszyscy po ukończeniu 50 roku życia, gdyż jest to wiek, w którym ryzyko zachorowania na raka jelita grubego jest najwyższe. Kolonoskopię w Warszawie przeprowadza się także u pacjentów, u których zaobserwowano występowanie specyficznych dolegliwości zdrowotnych i objawów świadczących o możliwości wystąpienia chorób zapalnych jelit i zaburzeń wchłaniania substancji odżywczych. Wskazaniem do przeprowadzenia kolonoskopii mogą być częste biegunki, zaparcia, anemia, problemy z wypróżnianiem i inne schorzenia, powstałe na skutek dysfunkcji przewodu pokarmowego.

Jak przy każdym tego typu badaniu pacjent powinien zgromadzić możliwie szczegółową dokumentację medyczną, dotyczącą przebytych chorób. Lekarz przeprowadzający kolonoskopię musi mieć wgląd w opisy poprzednio wykonywanych badań laboratoryjnych w tym endoskopowych, EKG, morfologii, poziomu elektrolitów, echokardiografii, grupy krwi i poziomu jej krzepnięcia, a także w wypisy ze szpitala oraz poznać wszelkie dane dotyczące rodzaju i ilości leków przyjmowanych przez pacjenta. Pozwoli mu to na ocenienie wszelkich zaobserwowanych na drodze badania zmian pod kątem ogólnego stanu zdrowia pacjenta i postawienie precyzyjniejszej i trafniejszej diagnozy, niż gdyby opierał się jedynie na badaniu bez znajomości ogólnej kondycji badanego.

Zalecenia dietetyczne

 • Na 5 dni przed terminem badania należy zastosować dietę bezresztkową, tj. wyeliminować owoce zawierające pestki (truskawki, maliny, jagody, porzeczki, kiwi, poziomki), warzywa, pełnoziarniste pieczywo (zawierające sezam, mak, siemię lniane), kasze, soki przecierowe, tłuste potrawy.
 • Na minimum 7 dni przed badaniem należy wyeliminować z diety buraki czerwone, intensywnie czerwone owoce (wiśnie, granaty) oraz soki z tychże warzyw i owoców. Przeciwwskazanie oparte jest na możliwości zabarwienia ścian jelita, co może wpłynąć na odczyty diagnostyczne.
 • Na 3 dni przed przeprowadzeniem badania zaleca się przejście na dietę lekkostrawną, najlepiej płynną. Nie może ona zawierać produktów mięsnych, powinna być lekkostrawna. Jej celem jest możliwie dokładne oczyszczenie wnętrza jelit, gdyż wszelki złogi zaciemniają obraz i utrudniają właściwą diagnostykę.
 • Dzień przed badaniem pacjent powinien dokładnie oczyścić jelita za pomocą dostępnych na rynku środków przeczyszczających. Osoby skierowane na badanie powinny być w dniu poprzedzającym je zwolnione z obowiązku pracy, by móc się dobrze przygotować do jego przeprowadzenia.
 • By uniknąć odwodnienia spowodowanego biegunką, wynikającą z przyjmowania leków przeczyszczających, pacjent powinien wypijać około 3 litrów niegazowanej wody na dobę.
 • Ostatni posiłek należy spożyć w godzinach przedpołudniowych – dzień przed wyznaczoną datą badania. Najlepiej by był to lekki bulion lub zupa typu krem.
 • Na 12 godzin przed badaniem niedopuszczalne jest przyjmowanie jakichkolwiek pokarmów, nawet płynnych. Możliwe jest wyłącznie picie niegazowanej wody.
 • Zlecający badanie lekarz wypisuje pacjentowi odpowiedni preparat, pomocny w oczyszczaniu jelit. Mogą być to preparaty makrogoli zawierające glikol polietylenowy lub mieszanki składające się z kwasu cytrynowego, tlenku magnezu i pikosiarczanu sodu. Można je przyjmować na kilka sposobów, ale celem jest wypicie 4 litrów płynu w systemie podzielonym na dwa dni. Smak preparatu może być nie akceptowalny, a jego spożycie u niektórych pacjentów wywołuje odruch wymiotny, dlatego do wyboru jest kilka opcji spożycia: rozpuszczenie sproszkowanego preparatu w 4 litrach wody i przyjęcie go w ten sposób, rozpuszczenie specyfiku w formie nisko objętościowej w 1 litrze wody i wypicie, a następnie uzupełnienie pozostałych 3 litrów płynu w postaci czystej wody, lub rozpuszczenie w 300 ml wody, a pozostałe 3,5 litra płynu dostarczone organizmowi pod postacią czystej wody.
 • Nie należy wypijać całej porcji na raz, ze względu na specyficzny smak i możliwość wystąpienia wspomnianego wcześniej odruchu wymiotnego. Znacznie lepszym rozwiązaniem jest przyjmowanie płynu stopniowo, np. szklanki co 15 minut. Ostatnie porcje powinny zostać spożyte rano przed badaniem, by ostatnia dawka preparatu została wprowadzona do organizmu na ok. 4 godziny przed planowaną kolonoskopią.
 • Oznaką właściwego przygotowania jelit do badania są częste wypróżnienia, pod koniec zawierające już wyłącznie treść płynną. Tylko wtedy badanie przyniesie oczekiwane rezultaty ze względu na transparentność śluzówki. Takie przygotowanie daje pacjentowi pewność, że kolonoskopia nie będzie wymagała powtórzenia ze względu na niewłaściwe odczyty badań.

Kolonoskopia w Warszawie

Zalecenia związane z przyjmowaniem leków

 • Nie powinny być odstawiane leki stale przyjmowane przez pacjenta - preparaty na nadciśnienie tętnicze, padaczkę, choroby serca itp. powinny być przyjmowane jak zwykle
 • Osoby chore na cukrzycę powinny skonsultować się ze swoim diabetologiem, gdyż fakt stosunkowo restrykcyjnej diety na kilka dni przed badaniem wymaga odpowiedniego poprowadzenia pacjentów, którzy ze względu na swą przypadłość zmuszeni są do regularnego przyjmowania zbilansowanych posiłków
 • Kobiety ciężarne i matki karmiące piersią przed przygotowaniem do badania powinny skonsultować jego sposób z lekarzem
 • Na 7 dni przed badaniem należy odstawić przyjmowane doustnie preparaty żelaza.
 • Pacjentom przyjmującym leki przeciwzakrzepowe zaleca się zmianę leków na drobnocząsteczkową heparynę na 4-5 dni przed badaniem.
 • W dniu badania wcześnie rano należy przyjąć leki kardiologiczne, popijając niewielką ilością wody.
 • W dniu badania nie należy przyjmować leków przeciwcukrzycowych – zaleca się je przyjąć dopiero po badaniu
 • Pacjenci zażywający leki przeciw krzepliwości krwi powinni przed badaniem kolonoskopowym skonsultować się ze swoim kardiologiem. Jeśli ma mieć ono charakter wyłącznie diagnostyczny, rezygnacja z przyjmowania medykamentów nie będzie konieczna. Natomiast  w przypadku konieczności usunięcia polipa konieczne może być zredukowanie ich, odstawienie lub zmiana na podawane podskórnie. W każdej z opcji niezbędne jest zasięgnięcie informacji u lekarza.

Wszystkie zmiany w sposobie przyjmowania leków przed kolonoskopią należy omówić z lekarzem kierującym.


Przebieg kolonoskopii

Badanie kolonoskopowe polega na wprowadzeniu przez odbyt wziernika celem obejrzenia całego jelita grubego. Jest to zabieg ofensywny i wywołujący niewątpliwy dyskomfort pacjenta. Wziernik umieszczony jest na giętkim przewodzie o grubości palca i zakończony kamerą. Ma długość od 130 do 200 centymetrów. Z drugiej strony umieszczony ma manipulator, który umożliwia lekarzowi operowanie urządzeniem. Zakończona kamerą końcówka kolonoskopu może odchylać się w dowolnym kierunku, dzięki czemu transmitowany obraz jest jak najpełniejszy. Podczas badania aparat musi pokonać w obrębie jelita cztery zakręty o nachyleniu 90 stopni i większym. Współczesne kolonoskopy mają mniejszą średnicę i są bardziej zwrotne niż ich odpowiedniki sprzed 10 - 15 lat. Stało się to możliwe dzięki rozwojowi techniki medycznej i światłowodowej i w ogromnym stopniu wpłynęło tak na długość badania jak na wygodę pacjentów.

W trakcie badania zdarza się, że ściany jelita muszą zostać rozciągnięte przez wpompowanie pewnej ilości powietrza. Dzięki temu zyskuje się na widoczności, co umożliwia lepsze zaobserwowanie ewentualnych patologicznych zmian w układzie pokarmowym. Ilość powietrza zależy od stopnia oczyszczenia jelita, stąd ważne jest opisane wcześniej jak najdokładniejsze przygotowanie przez pacjenta we własnym zakresie. Nadmiar gazu może uchodzić z jelit na zewnątrz i pacjent nie powinien temu przeciwdziałać. Kolonoskop wyposażony jest w odpowiednie kanały, które nie tylko pozwalają na pompowanie powietrza, ale i czyszczenie obiektywu kamery z ewentualnych zabrudzeń, odsysanie płynnej treści zalegającej w jelitach, a także wprowadzenie dodatkowego oprzyrządowania, o ile okaże się to konieczne w procesie diagnostycznym czy leczniczym.

W gabinecie medycznym, w którym przeprowadzane jest badanie, pacjent w specjalnym pomieszczeniu rozbiera się od pasa w dół. Następnie zakłada specjalne spodenki z nieprzezroczystej tkaniny. Ma to zapewnić ochronę intymności, a także podnieść standard higieniczny i komfort psychiczny badanego. Spodenki te mają z tyłu na wysokości odbytu otwór o średnicy ok. 1,5 cm. To przez niego będzie wykonywane badanie.

Pacjent poproszony jest o położenie się na lewym boku, z nogami zgiętymi w kolanach i podciągniętymi pod brzuch, by jak najbardziej ułatwić dostęp operatorowi kolonoskopu, Lekarz ustawia się za nim, by jednocześnie móc operować urządzeniem oraz śledzić obraz przekazany na monitor. Cały zabieg rejestrowany jest w formie cyfrowej, by potem można było ponownie obejrzeć odpowiednie fragmenty wnętrza jamy brzusznej. Jeśli istnieją ku temu odpowiednie warunki, pacjent również może śledzić obraz transmitowany przez kamerę. W trakcie badania może zajść konieczność kilkukrotnej zmiany pozycji pacjenta.

Przez cały czas trwania badania monitorowane jest samopoczucie pacjenta. W sytuacjach podniesionego dyskomfortu lub wyjątkowo bolesnych należy niezwłocznie poinformować o tym lekarza. W ostateczności może on przerwać badanie, ale nie wiąże się to z natychmiastowym usunięciem urządzenia.

Całe badanie trwa od kilkunastu do kilkudziesięciu minut. Na samym początku lekarz ogląda okolice odbytu w związku z istnieniem ropni czy guzków krwawniczych. Niektóre odcinki jelita będą wymagały dokładniejszego sprawdzenia, wtedy lekarz przyjrzy im się wnikliwiej, co zajmie dłuższą chwilę. Poza tym w trakcie badania możliwe jest pobranie wycinków lub usunięcie ewentualnych polipów, co może wydłużyć cały proces. Sonda służąca do pobierania próbek czy usuwania narośli wprowadzana jest przez kanał w kolonoskopie. Te drobne zabiegi nie są bolesne i nie wymagają znieczulenia, gdyż wnętrze jelita nie jest unerwione czuciowo.

Koszt badania kolonoskopii

Cena kolonoskopii w Centrum Medycznym Damiana w Warszawie zaczyna się od 497 zł.*

Kolonoskopia ze znieczuleniem

Całe badanie kolonoskopowe może być przeprowadzone w znieczuleniu ogólnym, czyli tzw. nowoczesnej sedacji dożylnej. Wówczas anestezjolog podaje zastrzyk znieczulający, a pacjent przesypia całość badania. Część lekarzy woli jednak, by w procesie badania pacjent zachowywał pełnię świadomości, gdyż dzięki jego reakcjom możliwa jest pełniejsza kontrola nad kolonoskopem i zmniejsza się ryzyko ewentualnych uszkodzeń w ramach jelita grubego, do których może dojść jeśli pacjent nie komunikuje lekarzowi dolegliwości związanych z badaniem. Warto dodać, że polscy specjaliści uważani są za najlepszych na świecie. We Włoszech czy w Hiszpanii niemal 100% badań kolposkopowych odbywa się przy znieczuleniu ogólnym. W Polsce z racji rzadszego stosowania miejscowego znieczulenia techniczne umiejętności lekarzy musiały rozwinąć się na tyle, by pacjent nie odczuwał bólu lub by był on minimalny

W standardowej procedurze lekarz smaruje odbytnicę pacjenta żelem znieczulającym na chwilę przed wprowadzeniem urządzenia.

Po przeprowadzonym badaniu pacjent powinien odpocząć około dwóch godzin w poczekalni lub gabinecie. Optymalnym jest poproszenie kogoś o odebranie z gabinetu zabiegowego.

Zgromadzone gazy, które zostały wprowadzone do okrężnicy podczas badania, muszą znaleźć ujście i nie wolno temu przeciwdziałać. Dzięki temu szybciej ustąpią wzdęcia brzucha i dolegliwości bólowe. Nie jest zalecane prowadzenie samochodu przez około 12 godzin po badaniu, nawet jeśli nie było podawane znieczulenie ogólne. Pacjent nie powinien spożywać również alkoholu przez najbliższą dobę. Przyjmowanie posiłków powinno zacząć się od płynów, a następnie stopniowo lekkich dań, najlepiej w formie płynnej. Należy na jakiś czas zrezygnować ze spożywania potraw ciężkostrawnych, czyli smażonych i tłustych. Posiłki trzeba zjadać regularnie i w małych ilościach, by nie obciążać przewodu pokarmowego. Po badaniu kolonoskopowym najzdrowsze i zalecane przez lekarzy są owoce i warzywa oraz przeciery owocowo - warzywne. W olbrzymiej większości przypadków pacjenci po badaniu kolonoskopowym wracają do normalnej aktywności jeszcze tego samego dnia.

Gdzie można wykonać kolonoskopię?

Badanie kolonoskopii można wykonać w:

Centrum Medyczne Damiana - ul. Wałbrzyska 46, 02-739 Warszawa
(przy stacji metra „Służew”)

Kolonoskopia w Warszawie

Przeciwwskazania do badania

Głównymi przeciwwskazaniami do przeprowadzenia kolonoskopii są:

 • bardzo ciężkie zapalenie jelita grubego
 • perforacja, czyli przedziurawienie ściany jelita
 • ostre zapalenie uchyłków jelita grubego
 • zapalenie otrzewnej

Kolonoskopia ze znieczuleniem w Warszawie to badanie inwazyjne, więc jak przy wszystkich tego typu zabiegach może dojść do powikłań. Zdarzyć się może podrażnienie jelita, co poskutkuje biegunką utrzymującą się kilka dni. Nie powinna ona jednak być powodem do obaw, gdyż bardzo często jest efektem przyjmowanych przed badaniem preparatów przeczyszczających. Lekarze zalecają przyjmowanie leków stopujących, np. Loperamidu, który hamuje luźne stolce.

Dodatkowo mogą wystąpić między innymi:

 • wysoka temperatura
 • krwawienie z odbytnicy
 • ból brzucha
 • napięty i twardy brzuch
 • czarne, smoliste stolce
 • krew w stolcu.

Jeśli te objawy utrzymują się dłużej niż kilka dni, niezbędna jest konsultacja z lekarzem. Najczęściej przytrafiają się one pacjentom, którym w trakcie kolonoskopii przeprowadzono zabieg poliektomii (usunięcia polipa) lub poszerzenia zwężeń w jelicie.

Urazy czysto mechaniczne jak np. perforacja, czyli przedziurawienie ściany jelita, są niezwykle rzadkie i występują jedynie u ok. 0,01% poddających się badaniu.

Wszelkie skutki uboczne przeprowadzonego badania kolonoskopii są absolutnie pomijalne w obliczu zalet tego badania - zwłaszcza tych długofalowych, polegających na wykluczeniu ryzyka lub usunięciu ewentualnych zmian nowotworowych, mogących skutkować poważnymi komplikacjami.


Wyniki badania kolonoskopowego

Wyniki badania kolonoskopowego dostępne są od razu, gdyż lekarz już podczas zabiegu dokonuje oględzin przekazywanego mu przez kamerę obrazu i na tej podstawie może podjąć decyzje o zleceniu ewentualnych zabiegów chirurgicznych w obrębie jelita grubego lub o wprowadzeniu terapii farmakologicznej. Natomiast przy pobraniu próbek tkanek, w których zauważono podejrzane zmiany nowotworowe, są one przesyłane do laboratorium i na wyniki ich oględzin czekać trzeba około dwóch tygodni.

Dzięki dostarczeniu obrazu ściany jelita w czasie rzeczywistym lekarz może ocenić jego stan. Szczególną uwagę zwraca na:

 • kolor
 • fakturę
 • ukrwienie
 • przezierność
 • giętkość
 • wytrzymałość błony śluzowej

Wszelkie zaburzenia tych elementów mogą świadczyć o stanie zapalnym czy naciekach nowotworowych. Badanie kolonoskopowe uwidacznia też nieprawidłowości w obrębie otrzewnej takie jak:

 • pęknięcia
 • ciała obce występujące w jelicie
 • zwężenia światła
 • polipy i zmiany guzowate
 • nadżerki i owrzodzenia

Kampania antynowotworowa

Z początkiem 2019 roku rozpoczęła się kampania profilaktyczno - edukacyjna pod hasłem "Kolonoskopia jest super". Ma ona zachęcić Polaków do wykonywania badań profilaktycznych w zakresie zachorowań nowotworowych jelita grubego. Krajowy Rejestr Nowotworów wskazuje, że wraz ze starzeniem się społeczeństwa odsetek osób narażonych na wystąpienie raka jelita grubego wciąż wzrasta. Odpowiedzialny jest za to między innymi tryb życia, polegający na braku aktywności fizycznej oraz nieodpowiednia dieta, uboga w błonnik i oparta na produktach wysoko przetworzonych i ciężkostrawnych.

Autorzy kampanii chcą uświadomić Polakom, że profilaktyka może uratować im życie. Rak jelita grubego jest na drugim miejscu jeśli chodzi o przyczyny zgonów mężczyzn, zaraz po raku płuc, a u kobiet na trzecim, po raku płuc i piersi.

Badania kolonoskopowe można bezpłatnie wykonać w ramach jednego z trzech systemów:

 • pierwszy to program finansowany przez ministerstwo zdrowia, funkcjonuje od 2000 r. Pacjenci na badania mogą zgłaszać się sami lub kierowani są przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej
 • drugi program finansowany jest ze środków unijnych i ma za zadanie przeprowadzenie badań w rejonach do tej pory nieobjętych szeroką profilaktyką nowotworową.
 • trzeci program wprowadzony został w 2012 roku i polega na wysyłaniu listownych zaproszeń na bezpłatne badania do osób w wieku 55 - 64 lata, gdyż stanowią one grupę największego ryzyka.

Jak podkreślają onkolodzy, te zakrojone na szeroką skalę działania nie przynoszą spodziewanych efektów. Zgłaszalność pacjentów na początku wynosiła ok. 30%, obecnie jest to tylko niecałe 17%. Po części wynika to z błędnych, przestarzałych adresów w bazach danych, ale w większości powodem jest strach. Pacjenci boją się dowiedzieć, że mają raka, stąd obawa przed badaniem. Kampania "Kolonoskopia jest super" ma na celu uświadomienie, że w ciągu 15 lat trwania programów przesiewowych wykonano 450 tysięcy kolonoskopii, dzięki czemu 10 tysięcy Polaków uniknęło raka jelita grubego. Ponadto ze względu na upowszechnienie badań wzrósł odsetek osób przeżywających raka jelita grubego. Pod koniec lat 80. wynosił on zaledwie 25%, obecnie jest to 50%, czyli dwukrotnie więcej, choć na przykład w Holandii jest to aż 62%. Wskaźniki te zmieniają się na skutek nie tylko coraz lepszych leków i coraz skuteczniej przeprowadzanych terapii, ale głównie ze względu na zwiększającą się wykrywalność nowotworów, które w swym wczesnym stadium rozwoju bywają w 100% uleczalne.

Unikanie tego badania może też wynikać z bagatelizowania objawów gastrycznych świadczących o zaburzeniach układu pokarmowego.

W ramach kampanii zaplanowane zostały wykłady dla słuchaczy Uniwersytetów Trzeciego Wieku w dziesięciu miastach w Polsce, w kinach emitowane mają być spoty informacyjne z udziałem Zbigniewa Zamachowskiego. Ponadto opracowana została seria krótkich filmów informacyjnych z udziałem ekspertów medycznych, aktorów i sportowców, które dostępne będą w internecie.

KUP ONLINE

 

*Przedstawiona cena ma charakter informacyjny i nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu Art.66 par.1 Kodeksu Cywilnego.

Literatura tematu:

Katarzyna Dołoto, Elżbieta Antos, Małgorzata Wojciechowska Kolonoskopia w profilaktyce raka jelita grubego – działania pielęgniarskie w przygotowaniu do badania

Magdalena Siepsiak, Anna Połom, Krystian Adrych Profilaktyka raka jelita grubego

Szyszko Aleksandra Opieka nad pacjentem przygotowywanym do kolonoskopii

Rafał Stec Badania przesiewowe w raku jelita grubego