Kreatynina Warszawa

Kreatynina jest organicznym związkiem chemicznym, który wydalany jest przez nerki, występuje on w surowicy krwi oraz w moczu.

badanie kreatyniny

Badanie kreatyniny

od 15 zł

KUP BADANIE

Badanie jest szczególnie istotne w nefrologii – kreatynina jest markerem, dzięki któremu można monitorować pracę nerek.

Czym jest kreatynina?

Kreatynina jest związkiem chemicznym wytwarzanym głównie w mięśniach, zaś wydalanym przez nerki. Stężenie kreatyniny uzależnione jest od wielkości jej produkcji, a także od jej ilości wydalanej przez nerki. Wpływ na to ma także masa mięśniowa pacjenta, jego płeć, wiek, ogólny stan zdrowia czy też dieta. Kreatynina z mięśni przedostaje się do krwi, zaś następnie razem z nią trafia do kłębuszków nerkowych. W przypadku zdrowego organizmy kreatynina filtrowana jest w nerkach i wydalana z moczem. W przypadku, kiedy występują choroby nerek, które powodują upośledzenie ich funkcji następuje nadmierne gromadzenie kreatyniny w osoczu. Kreatynina jest markerem niewydolności nerek – kiedy tracą one funkcje filtracyjne.

Jakie są normy kreatyniny?

Prawidłowe wyniki badań stężenia kreatyniny u osoby dorosłej powinny znajdować się w przedziale 53-115 µmol/l (0,6–1,3 mg/dl). Jeżeli otrzymane wyniki osiągają wartości referencyjne powyżej górnej granicy normy może to świadczyć o problemach w prawidłowym funkcjonowaniu nerek, które wymagają konsultacji z lekarzem, a także dalszej diagnostyki.

Jak się przygotować do badania kreatyniny?

Badanie na poziom stężenia kreatyniny wykonywane jest na podstawie próbki krwi żylnej. Pobranie krwi powinno wykonać się rano, na czczo – ostatni posiłek powinien być spożyty maksymalnie do godziny 18:00 dnia poprzedzającego badanie. W dniu poprzedzającym wykonanie badania nie należy podejmować intensywnej aktywności fizycznej.

Kto powinien badać kreatyninę?

Badanie poziomu kreatyniny przeprowadzane jest u pacjentów, u których podejrzewa się zaburzenia w funkcjonowaniu nerek. Badanie to wykonywane jest także u pacjentów, którzy cierpią na choroby, które mogą mieć istotny wpływ na prawidłowe funkcjonowanie nerek. Wykonanie badania zaleca się również u pacjentów u których zdiagnozowano choroby przewlekłe, a ich rokowania w dużej mierze zależą od prawidłowego działania nerek. W przypadku pacjentów u których wykonywane są dializy, również wykonywane jest badanie poziomu kreatyniny w celu oceny ich skuteczności.