Morfologia krwi Warszawa; morfologia z rozmazem

Data publikacji: 18.07.2019 ,Data aktualizacji: 24.06.2022
Czas czytania: 9 minut

Morfologia jest badaniem wykorzystywanym w celach diagnostycznych, obrazującym ogólny stan organizmu Pacjenta. Pozwala na ilościową oraz jakościową ocenę składników krwi obwodowej człowieka.

Na czym polega morfologia krwi, jak się do niej przygotować i gdzie zrobić badanie morfologii krwi w Warszawie? Ile kosztuje morfologia krwi? Przeczytaj artykuł przygotowany przez naszych Ekspertów i zrób profilaktyczne badania krwi w Centrum Medycznym Damiana.

Zapraszamy do zapisów!


Spis treści:


Na czym polega badanie morfologii krwi?

Podczas badania morfologii krwi ocenie podlegają jej główne składniki, które są istotne dla prawidłowego funkcjonowania organizmu – przede wszystkim erytrocyty (krwinki czerwone), leukocyty (krwinki białe) oraz trombocyty (płytki krwi).

Dzięki zleceniu tzw. pełnej morfologii krwi, z wyszczególnieniem innych elementów, lekarze otrzymują informacje o poszczególnych składnikach krwi, a także mogą ocenić ilościowo oraz jakościowo układy krwinek czerwonych, białych i płytek krwi.

Elementami, które pozwalają ocenić układ czerwonokrwinkowy są:

 • RBC, a więc liczna krwinek czerwonych, czyli erytrocytów;
 • Hematokryt, który obrazuje stosunek objętości krwinek czerwonych do pełnej objętości krwi;
 • Hemoglobina (Hb) – pozwala na ocenę całkowitego stężenia niezwykle istotnej dla prawidłowego funkcjonowania organizmu stężenia całkowitego hemoglobiny we wszystkich jej formach;
 • Wskaźniki czerwonokrwinkowe czyli MCV – które określają średnią objętość erytrocytów; MCH – opisując średnią masę hemoglobiny w pojedynczej krwince czerwonej; oraz MCHC, który oznacza średnie stężenie hemoglobiny w erytrocytach;
 • Wskaźnik zmienności (zróżnicowania) objętości erytrocytów, czyli RWD, nazywany jest także wskaźnikiem anizocytowym, który określa rozkład objętości krwinek czerwonych – określa jak różni się objętość poszczególnych erytrocytów od wartości średniej.                                   
KUP ONLINE

Analiza układu czerwonokrwinkowego umożliwia lekarzowi wykluczenie problemów związanych z produkcją hemoglobiny oraz niedokrwistością. Dla ogólnej diagnostyki najważniejszymi elementami są: stopień zawartości hemoglobiny, stopień anizocytozy oraz wielkość krwinek.

Parametrami podlegającymi ocenie w układzie białokrwinkowym są:

 • WBC całkowita, czyli liczba krwinek białych (leukocytów);
 • Rozmaz automatyczny, który umożliwia wyróżnienie następujących populacji leukocytów: limfocytów, neutrofili, monocytów, bazofili oraz eozynofilii.

Wskaźnikami podlegającymi ocenie w przypadku płytek krwi są:

 • PLT – liczba płytek krwi,
 • MPV, czyli średnia objętość płytki we krwi,
 • PDW, która określa zmienność – zróżnicowanie – objętości płytek we krwi,
 • P-LCR, który pokazuje liczbę tzw. dużych płytek.

Jak przygotować się do morfologii krwi?

Badanie morfologii krwi w Warszawie wymaga od Pacjenta odpowiedniego przygotowania. 

 • Badanie wykonywane jest rano, na czczo, dlatego należy powstrzymać się od spożywania posiłków na 12 godzin przed planowanym badaniem. Kolacja spożywana w przeddzień badania powinna być lekkostrawna.
 • W przypadku, gdy Pacjent przyjmuje na stałe leki, należy skonsultować się z lekarzem, czy przed badaniem może je przyjąć.
 • Na 2-3 dni przed planowanym badaniem, należy wstrzymać się od spożywania alkoholu.
 • Co najmniej na 12 godzin przed pobraniem krwi, wskazane jest, by powstrzymać się od picia napojów kofeinowych oraz herbacianych.
 • Przed badaniem morfologicznym należy unikać intensywnego wysiłku fizycznego, przed samym badaniem należy odpocząć w pozycji siedzącej około 10-15 minut – pozycja stojąca może wpłynąć na zagęszczenie krwi i zafałszowanie wyników.

Nieprawidłowości parametrów krwi mogą mieć związek z czynnikami takimi jak stres czy menstruacja.


Kiedy należy wykonać morfologię?

Badanie morfologii krwi zaleca lekarza na podstawie wywiadu z Pacjentem, co ważne wskazań do jego przeprowadzenia może być wiele. Dzięki uzyskanym wynikom lekarz prowadzący otrzymuje informacje dotyczące ogólnego stanu zdrowia. Morfologia stanowi szczególną rolę w diagnostyce np. przy podejrzeniu anemii, niedoboru odporności, występowania stanów zapalnych czy infekcji. Ponadto pozwala także na ocenę stanu Pacjenta, u którego wystąpił krwotok oraz dostarcza informacji o funkcjonowaniu szpiku.

Jak często należy badać krew?

To, jak często powinna być wykonywana morfologia, zależy w głównej mierze od ogólnego stanu zdrowia, wieku czy historii chorobowej Pacjenta. Zaleca się, by w przypadku osób dorosłych powinna być wykonywana nie rzadziej niż co 2-3 lata. W przypadku osób cierpiących na choroby przewlekłe w celu monitorowania ogólnego stanu zdrowia, o częstotliwości wykonywania morfologii krwi powinien decydować lekarz. 


Przebieg morfologii krwi

Krew jest najczęściej pobierana z żyły łokciowej. Badania trwa tylko kilka minut - pielęgniarka zakłada na przedramię specjalną opaskę, a następnie ją zaciska. Ułatwia to pobranie krwi. W celach bezpieczeństwa miejsce, z którego ma zostać pobrana krew zostaje zdezynfekowane. Krew jest pobierana do próbówki, która jest następnie opisywana oraz wysyłana do laboratorium, gdzie zostanie zbadana.

Na wynik badania czeka się do jednego dnia roboczego. Po badaniu morfologii krwi nie ma specjalnych zaleceń, jak należy się zachowywać. Pobierana jest niewielka ilość krwi, która nie zagraża zdrowiu.


Ile kosztuje i gdzie zrobić morfologię krwi w Warszawie?

Cena badania morfologii w Centrum Medycznym Damiana w Warszawie kształtuje się od 32 zł.* Badanie można wykonać w:

Przy Bażantarnii 8b

Centrum Medyczne Przy Bażantarni
ul. Przy Bażantarni 8B,
(przy stacji metra „Natolin”)

 

Wałbrzyska 46

Centrum Medyczne Wałbrzyska
ul. Wałbrzyska 46, 
(przy stacji metra „Służew”)

 

CMD Kolejowa

Centrum Medyczne Kolejowa
ul. Kolejowa 1, 
(budynek AirTech Bussines Park, Wola)

 

Foksal 3/5

Centrum Medyczne Foksal
ul. Foksal 3/5,
(dojazd od ul. Smolnej lub ul. Foksal)

 

CMD Piaseczno

Centrum Medyczne Piaseczno
Puławska 42b,
05-500 Piaseczno

 

CMD Lazurowa

Centrum Medyczne Lazurowa
ul. Lazurowa 71a
(budynek City Park, Bemowo)

 

Al. Zjednoczenia 36

Centrum Medyczne Al. Zjednoczenia
al. Zjednoczenia 36,
(przy stacji metra „Stare Bielany”)

 

Koneser

Centrum Medyczne Koneser
Pl. Konesera 10A, 
(przy stacji metra "Dworzec Wileński")


Interpretacja wyników morfologii

Wyniki morfologii krwi powinny być zawsze interpretowane przez lekarza w oparciu o wartości referencyjne wskazane przez dane laboratorium. Jest to istotne, gdyż niektóre parametry mogą być oznaczone poprzez wykorzystanie różnych metod. Analiza wyników przeprowadzona przez lekarza nie polega wyłącznie na sprawdzeniu czy poszczególne wskaźniki mieszczą się we wskazanym przez laboratoriom przedziale, ale także bierze pod uwagę takie czynniki jak wiek, płeć, występujące choroby oraz przyjmowane leki.

Istotnymi są także czynniki, które zdeterminowały, że badanie zostało zlecone i wykonane – wyniki oceniane są poprzez pryzmat dolegliwości, które zgłaszane są przez Pacjenta.

Nieprawidłowości wykazane w poszczególnych wartościach każdego z parametrów mogą świadczyć o różnych problemach zdrowotnych – interpretacja ogólna wyniku wymaga od lekarza uwzględniania ujęcia całościowego, ponieważ poszczególne parametry charakteryzują funkcjonowanie poszczególnych układów.

Niezwykle ważnym jest, aby pamiętać, iż samodzielna interpretacja wyników w wielu przypadkach może doprowadzić do niepotrzebnego stresu czy też leku o własne zdrowie jeżeli któraś z wartości odbiega pod przyjętej normy. Analiza wyników powinna pozostać w gestii lekarza, który weźmie pod uwagę wszystkie czynniki.

Leukocyty

Wzrost liczby leukocytów, czyli krwinek białych nazywany jest leukocytoza, zaś ich spadek leukopenią.  Leukocytoza może być spowodowana czynnikami fizjologicznymi takimi jak wysoka temperatura otoczenia, opalenie się, ciąża, stres czy duży wysiłek fizyczny, a także czynnikami patologicznymi jak stanami zapalnymi, zakażeniami, uszkodzeniem tkanek, zatruciami czy nowotworami.

Leukopenia czyli spadek liczby krwinek białych może być spowodowany niektórymi chorobami zakaźnymi, szczególnie wirusowymi takimi jak WZW, grypa, zakażenie HIV, odra, ospa wieczna czy różyczka, występuje także przy uszkodzeniu szpiku kostnego, w niektórych białaczkach oraz przy ciężkich zakażeniach bakteryjnych jak dury i paradury, wstrząs anafilaktyczny czy posocznice.

Erytrocyty

Wzrost liczby krwinek czerwonych czyli erytrocytoza (czerwienica) jest rzadko występującą chorobą, może być spowodowana nowotworowym rozrostem krwinek czerwonych, a także niedotlenienie lub zwiększona produkcja hormonu erytropoetyny, która pobudza wytwarzanie krwinek czerwonych we krwi.

Częściej występującym schorzeniem jest niedokrwistość, czyli erytropernia – może być spowodowana utratą krwi, niedoborem kwasu foliowego, witaminy B12, żelaza, mogą wystąpić także inne przyczyny wtórne, takie jak ciąża, choroby nerek, choroby przewlekłe czy nowotwory.

Płytki krwi

W przypadku płytek krwi może wystąpić nadpłytkowość (trombocytoza) – występuje przy przewlekłych stanach zapalnych, ale także po intensywnym wysiłku fizyczny, przy niedoborze żelaza, w ciąży, w przebiegu niektórych nowotworów czy po usunięciu śledzony. Występuje także tzw. nadpłytkowość samoistna, a więc bez uchwytnej przyczyny. Częściej występuje małopłytkowość (tromocypenia), której podłożem może być miedzy innymi niedobór witaminy B12, kwasu foliowego, infekcje, nowotwory, a także może być skutkiem ubocznym niektórych leków.


Morfologia na NFZ Warszawa

clipboard-20230124-124207.jpegW placówkach POZ Centrum Medycznego Damiana istnieje również możliwość wykonania morfologii krwi w ramach Narodowego Funduszu Zdrowia.

Badanie w ramach NFZ świadczone jest nieodpłatnie, wymagane jest jednak skierowanie od lekarza z tej samej placówki POZ.

 

Więcej informacji pod numerem telefonu: (22) 566 22 22. Dowiedz się więcej o Podstawowej Opiece Zdrowotnej w Centrum Medycznym Damiana.

ZŁÓŻ DEKLARACJĘ

 


Morfologia z rozmazem 

Morfologię z rozmazem dzielimy na morfologię z rozmazem automatycznym i ręcznym. Rozmaz krwi to dokładna analiza ilości i struktury komórek krwi. Polega na mikroskopowej ocenie krwinek białych, czerwonych oraz płytek krwi.

Dzięki morfologii z rozmazem automatycznym, w której aparat liczy krwinki oraz analizuje zróżnicowanie białych krwinek na ich rodzaje: limfocyty, monocyty, neurolife, eozynofile oraz bazofile, określa ich procentowy udział.

Morfologia z rozmazem ręcznym polega na tym, że próbka krwi jest rozprowadzona na płytce i obejrzana pod mikroskopem przez doświadczonego laboranta. Ma ona nieocenioną rolę w diagnostyce, ponieważ dzięki temu badaniu można ocenić kształt, barwę oraz wielkość krwinek, a także różnicować nieprawidłowości w limfocytach.

Limfocyty

Limfocyty należą do krwinek białych, czyli do leukocytów. Są to komórki wchodzące w skład układu odpornościowego, a ich rolą jest obrona organizmu przed chorobotwórczymi bakteriami, wirusami i grzybami. Są rozlokowane po całym organizmie, we wszystkich tkankach, poza ośrodkowym układem nerwowym.

Rodzaje limfocytów:

 • Limfocyty B – rozpoznają antygeny (komórki, które wywołują reakcję układu odpornościowego), zapamiętują je i wytwarzają przeciwciała. Dzięki temu organizm zyskuje odporność na zwalczany antygen i potrafi go pokonać, gdyby pojawił się ponownie;
 • Limfocyty T – aktywują limfocyty B, wytwarzają przeciwciała, niszczą chore komórki i regulują stany zapalne w organizmie;
 • Limfocyty NK (natural killers) – atakują i likwidują wirusy i komórki nowotworowe.

Podwyższona liczba limfocytów (limfocytoza) wraz z podwyższoną liczbą białych krwinek może świadczyć o ostrej infekcji. Przy obniżonej liczbie leukocytów możemy mieć do czynienia z długotrwałą infekcją. Wyniki należy zawsze analizować z pozostałymi parametrami morfologii i rozmazu białych krwinek.

Liczba limfocytów wzrasta w takich chorobach jak: krztusiec, ospa wietrzna, gruźlica, różyczka, świnka, odra, kiła, przewlekła białaczka limfatyczna.

Zbyt niska liczba limfocytów może być skutkiem stosowania kortykosteroidów, leków immunosupresyjnych. Inną przyczyną spadku limfocytów mogą być zakażenia (HIV, WZW, grypa), zaburzenia autoimmunologiczne (toczeń, reumatoidalne zapalenie stawów), uszkodzenie szpiku kostnego (radioterapia, chemioterapia).

Monocyty

Rolą monocytów jest fagocytoza (potocznie mówiąc „pożeranie”) bakterii, wirusów, obcych antygenów, stare krwinki, pasożyty, obumarłe tkanki.

Wzrost liczby monocytów (monocytozę)  należy analizować podobnie jak leukocytozę. Natomiast monocytopenia (niska liczba monocytów) może wskazywać na:

 • duży spadek odporności organizmu,
 • przeciążenie układu odpornościowego,
 • zbyt dużą ilość toksyn w organizmie,
 • długo trwająca choroby autoimmunologiczne,
 • chroniczne stany zapalne,
 • uszkodzenie szpiku kostnego,
 • długotrwałe zakażenie HIV przechodzące w AIDS.

Neutrofile

Neutrofile rozpoznają bakterie i grzyby, niszą je i fagocytują. Są to inaczej granulocyty obojętnochłonne. Ich charakterystyczną cechą jest bardzo szybka reakcja na obecność patogenów w organizmie. Reagują na patogen, wyrzucając w niego tzw. wybuch tlenowy.

Podwyższona liczba neutrofilii najczęściej świadczy o trwającym stanie zapalnym związanym z zakażeniem bakteryjnym. W przypadku również podwyższonej liczbie białych krwinek mamy do czynienia z ostrą infekcją. Natomiast jeśli liczba neutrofili jest podwyższona, a liczba leukocytów jest obniżona wtedy może to świadczyć o długotrwałej infekcji. Należy pamiętać, że wyniki te należy analizować z pozostałymi parametrami morfologii i rozmazu leukocytów.

Podwyższoną liczbę neutrofilii należy w pierwszej kolejności analizować podobnie jak podwyższoną liczbę białych krwinek. Jednak ich wysoka liczba może wskazywać na inne poważniejsze stany zagrożenia zdrowia, między innymi:

 • zakażenia wywołane przez grzyby, bakterie,
 • zawał serca,
 • nagły ciężki stres,
 • nasilone zapalne choroby autoimmunologiczne,
 • ostre krwotoki, urazy, oparzenia zajmujące dużą powierzchnię ciała,
 • zatrucia pokarmowe,
 • nowotwory,
 • zaburzenia metaboliczne,
 • odczyny poszczepienne.

Przy bardzo dużym spadku neutrofilii znacząco rośnie niebezpieczeństwo zakażeń bakteryjnych.

Eozynofile

Funkcją eozyofii, inaczej granulocytów kwasochłonnych, jest pomoc w walce z pasożytami oraz współpraca z komórkami tucznymi w reakcjach alergicznych (odpowiadają między innymi za rozkład histaminy).

Nadmiar eozynofilii (eozynofilia) wskazuje przede wszystkim na zakażenia pasożytnicze i/lub nasilone alergie.

Z względu na liczebność granulocytów kwasochłonnych eozynolifię możemy podzielić na:

 • łagodną – zwykłe przy alergiach,
 • umiarkowaną,
 • ciężką – pasożyty.

W pierwszej kolejności można podejrzewać:

 • astmę, nasilone alergie, nietolerancje,
 • zakażenia pasożytnicze,
 • atopowe zapalenie skóry,
 • stany po kuracjach przeciwpasożytniczych,
 • nietolerancję histaminy,
 • choroby o podłoży zapalnym (nieswoiste zapalne choroby jelit, celiakia),
 • chorobę Addisona,
 • choroby hematologiczne (białaczka eozynofilowa, faza zaostrzenia przewlekłej białaczki szpikowej).

Niska liczba eozynofilii (eozynopenia) może wskazywać na:

 • zwiększony wysiłek fizyczny,
 • długotrwały stres,
 • nadmierne wydzielanie hormonów nadnerczy,
 • choroby autoimmunologiczne,
 • przyjmowanie glikokortykosteroidów.

Bazofile

Rolą bazofili, czyli granulocytów zasadochłonnych jest wytwarzanie heparyny (substancji odpowiadającej za krzepliwość krwi), wytwarzanie serotoniny, która wpływa na przesyłanie sygnałów między komórkami mózgowymi, a także histaminy, której zadaniem jest rozszerzanie naczyń krwionośnych. Bazofile są związane z reakcjami alergicznymi.

Zbyt wysoka liczba bazofilii (bazofilia) może wskazywać na:

 • nasilone alergie: pokarmowe, wziewne, kontaktowe,
 • gruźlicę,
 • choroby o podłoży zapalnym i autoimmunologicznym, np. reumatoidalne zapalenie stawów,
 • utrzymujące się i powracająca stany zapalne w obrębie układu pokarmowego, wrzodziejące zapalenie jelit, niedoczynność tarczycy,
 • choroby hematologiczne, m.in. przewlekłą białaczkę szpikową.

Zbyt duża liczba bazofili (bazopenia) może wskazywać na:

 • wcześniejszą terapię sterydami,
 • ostre lub chroniczne infekcje,
 • nadczynność tarczycy,
 • napromieniowanie tkanek,
 • chroniczny stres,
 • przeciążenie nadnerczy,
 • nadmierne wytwarzanie kortyzolu.

KUP ONLINE

* Przedstawiona cena ma charakter informacyjny i nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu Art.66 par.1 Kodeksu Cywilnego.