Perymetria – pole widzenia Warszawa

Perymetria to badanie pola widzenia  pozwalające na ocenę zakresu przestrzeni (jej wielkości), którą pacjent obejmuje wzrokiem. Wykonywane jest dla każdego oka oddzielnie.

Perymetria – jak wygląda badanie?

Badanie pola widzenia wymaga dużej koncentracji oraz ścisłej współpracy pacjenta z lekarzem.
Głowa pacjenta zostanie unieruchomiona, a oko zasłonięte. Siedząc przed oświetloną czaszą perymetru, wpatruje się w konkretny punkt na czaszy. W innym miejscu pojawia się znaczek świetlny, który się porusza. Pacjent musi zgłosić czy i kiedy znaczek jest widoczny, a kiedy znika z pola widzenia.
Perymetria w Warszawie w CM Damiana nie obejmuje badania metodą Matrix.

Perymetria – jak przygotować się do badania?

Badanie pola widzenia wykonywane jest wyłącznie w oparciu o skierowanie od lekarza okulisty. Dokument powinien zawierać takie informacje jak: rodzaj badania, strategia badania, konieczność przeprowadzenia badania w soczewkach.
Zaleca się, by pacjent:

  • zmył makijaż przed badaniem
  • zdjął soczewki kontaktowe przed badaniem.

Na perymetrię należy zgłosić się z informacją o wartości szkieł korekcyjnych z ostatniego badania okulistycznego.