Próba wysiłkowa Warszawa

Opis badania

Badanie polega na ocenie zapisu EKG podczas stopniowo zwiększanego wysiłku fizycznego – marszu na ruchomej bieżni. Do wykonania próby wysiłkowej kwalifikuje pacjenta lekarz (pacjent zgłasza się na badanie ze skierowaniem). Taki sposób postępowania pozwala na bezpieczne wykonanie badania, ponieważ wyklucza pacjentów, u których jest ono przeciwwskazane lub niemożliwe do wykonania.

Przygotowanie do badania

  • 2 godziny przed badaniem: bez obfitego posiłku, bez palenia tytoniu
  • Ubranie: wygodne, niekrępujące ruchów spodnie, sportowe obuwie
  • Mężczyźni – ogolenie klatki piersiowej (owłosienie uniemożliwia przyklejenie elektrod EKG)
  • Wskazane przyniesienie ze sobą ręcznika