Rezonans magnetyczny Warszawa - cel, rodzaje, czas trwania badania; jak przygotować się do MRI?

Data publikacji: 10.11.2021 ,Data aktualizacji: 07.12.2022
Czas czytania: 7 minut
rezonans magnetyczny warszawa

Obrazowanie ciała człowieka odgrywa szczególną rolę w medycynie. Dzięki rozwiniętej współcześnie radiologii, Pacjenci poddawani różnym technikom obrazowania mają szansę na szybkie wykrycie chorób, zmian anatomicznych czy urazów. Diagnostyka obrazowa obejmuje m.in. badanie metodą rezonansu magnetycznego (RM/MRI), rentgenodiagnostykę (RTG), tomografię komputerową (TK) czy ultrasonografię (USG).

Rezonans magnetyczny to badanie nieinwazyjne, dzięki któremu uzyskuje się z dużą dokładnością obraz wnętrza ciała. I choć poszczególne techniki diagnostyczne mają wspólną cechę (wykorzystują określony rodzaj fal elektromagnetycznych) rezonans a tomografię różni coś jeszcze – przeciwwskazania do badania (w tym np. ciąża).

Od 1938 roku, w którym opracowano metodę mierzenia właściwości magnetycznych jąder atomów, technika MRI (Magnetic Resonance Imaging) była stale udoskonalana. Obecnie, zwiększenie siły pola magnetycznego gradientów z jednoczesnym wykorzystaniem środków kontrastujących, pozwala na wykrycie nawet najmniejszych zmian w strukturach anatomicznych.

Czym jest rezonans magnetyczny, jaka jest cena badania i gdzie zrobić rezonans magnetyczny w Warszawie? Badanie w niskiej cenie jest wykonywane w Centrum Medycznym Damiana. Zachęcamy do zapisów!

KUP ONLINE

 

Spis treści: 


Na czym polega rezonans magnetyczny?

Rezonans magnetyczny jako jedna z technik obrazowania, umożliwia otrzymanie wysokiej rozdzielczości obrazu narządów wewnętrznych, zmian anatomicznych i powstałych urazów. Unowocześnienie tej metody sprawiło, że lekarze-specjaliści, otrzymują zdecydowanie więcej informacji diagnostycznych, niż pojedynczy obraz struktury badanego narządu.

Rezonans magnetyczny to badanie wykorzystujące własności magnetyczne wody znajdującej się w organizmie człowieka. Warto nadmienić, że u osoby dorosłej zawartość wody (jako środowiska dla wszystkich procesów fizjologicznych i biologicznych) wynosi około 60% masy ciała a różnice jej zawartości w ustroju determinowane są wiekiem, płcią i budową ciała.

KUP ONLINE

Rezonans magnetyczny Warszawa - przebieg badania

Pacjenci warszawskiego Centrum Medycznego Damiana przed przystąpieniem do badania MRI, proszeni są o odpowiednie przygotowanie i wypełnienie niezbędnych kwestionariuszy danych osobowych. Następnie, technicy pracowni rezonansu magnetycznego informują o procedurze badania, czasie jego wykonania i sposobie odebrania wyników. 

Badanie rezonansu magnetycznego wykonuje zespół, w skład którego wchodzi lekarz specjalista w dziedzinie radiodiagnostyki lub inna, uprawniona do wykonania tego badania osoba oraz pielęgniarka/pielęgniarz w przypadku, gdy Pacjentowi przed badaniem zostanie podany środek kontrastujący.

W trakcie badania ciało Pacjenta poddawane jest impulsom fal elektromagnetycznych (częstotliwość radiowa) a magnes aparatu MRI wytwarza silne, stałe pole magnetyczne.

Badanie rezonansem nie jest inwazyjne i jest bezbolesne a w jego trakcie należy stosować się do poleceń technika elektroradiologii i lekarza – specjalisty radiologa.

Diagnostyka obrazowa wykorzystująca rezonans magnetyczny, pozwala określić nie tylko struktury ciała, ale również:

 • ocenić skład chemiczny tkanek ciała (badanie MRS, spektroskopia);
 • zobrazować dyfuzję wody (badanie DTI, tensor dyfuzji);
 • dokonać pomiaru perfuzji krwi przez określone tkanki (badanie PWI, perfuzja).

Rezonans magnetyczny może (lecz nie musi) wymagać użycia kontrastu, czyli substancji chemicznej, dzięki której wysokiej rozdzielczości obraz uwidacznia nawet niewielkie zmiany w strukturze anatomicznej narządu.


Rezonans magnetyczny z kontrastem

Lekarz kierujący na badanie MRI może zdecydować o konieczności podania specjalnego środka kontrastującego. Jego podanie wykonywane jest przez pomoc medyczną (pielęgniarkę). Kontrast (związek gadolinu) wpływa na uzyskanie lepszej jakości obrazu.

Przed badaniem Pacjenci wypełniają specjalny kwestionariusz, w którym wyrażają zgodę na podanie środka kontrastującego, po którym mogą wystąpić reakcje niepożądane, w tym m.in.:

 • świąd, pokrzywka, zaczerwienie w miejscu podania;
 • senność, zawroty i bóle głowy;
 • nudności, wymioty;
 • spadek lub wzrost ciśnienia tętniczego krwi.

W przypadku, gdy pogorszeniu ulegnie samopoczucie lub wystąpią niepokojące objawy należy niezwłocznie zgłosić się do lekarza.


Zarówno przed badaniem MRI jak i po jego wykonaniu (z kontrastem), powinno się wypić odpowiednią ilość wody niegazowanej:

 • około 1 litra przed badaniem;
 • około 2,5 litra po badaniu z użyciem kontrastu.

 


Ile kosztuje rezonans magnetyczny i gdzie wykonać badanie w Warszawie?

Cena rezonansu zaczyna się od 575 zł.*. Badanie rezonansem magnetycznym w Warszawie można wykonać w:

Centrum Medycznym Wałbrzyska
ul. Wałbrzyska 46, 
02-739 Warszawa

Poniedziałek, wtorek, środa, piątek:
- Bez kontrastu: 07:30-08:00 oraz 18:00-23:00;
- Z kontrastem: 08:00-18:00; 

Czwartek:
- Bez kontrastu: 07:30-21:00;

Sobota:
- Bez kontrastu: 08:30-20:00;

Niedziela:
- Bez kontrastu: 08:30-18:00.


* Przedstawiona cena ma charakter informacyjny i nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu Art.66 par.1 Kodeksu Cywilnego.


Ile trwa rezonans magnetyczny?

Szacunkowy czas rezonansu to od kilkunastu do kilkudziesięciu minut. Wiele zależy od kolejno wykonywanych procedur oraz szczegółowego celu badania. Sprawdzenie określonej struktury narządu może trwać 10 minut a w przypadku innych części ciała w granicach 30-60 minut. Najważniejsze jest, by pacjent pozostał w trakcie badania w jednej pozycji - nieruchomo.

Sprawne przeprowadzenie całej procedury (od zarejestrowania się, przygotowania i samego badania) zależy głównie od osoby, którą ono dotyczy, dlatego tak istotne jest zgłoszenie się odpowiednio wcześnie do pracowni radiologicznej (zaleca się 15 minut przed badaniem) oraz zapoznanie z wytycznymi (m.in. odpowiedni ubiór, brak metalowych przedmiotów, makijażu – w przypadku MRI głowy/oczodołów).

KUP ONLINE

Rezonans Warszawa - rodzaje

Do najczęściej wykonywanych badań MRI należą: rezonans magnetyczny głowy, rezonans kręgosłupa, stawu, tkanek miękkich, piersi, klatki piersiowej, jamy brzusznej i serca.

Uwaga! Rezonans magnetyczny klatki piersiowej oraz serca nie jest wykonywany w Centrum Medycznym Damiana.


Rezonans magnetyczny głowy

Obrazowanie metodą rezonansu magnetycznego znajduje zastosowanie w szczegółowym badaniu głowy i rdzenia kręgowego. Pozostałe, nowoczesne metody MR, pozwalają dodatkowo ocenić i scharakteryzować powstałe w tym miejscu zmiany.

Wskazaniem do przeprowadzenia rezonansu magnetycznego głowy są podejrzenia lub zdiagnozowane wady i schorzenia w tym:

 • krwawienie wewnątrzczaszkowe, pourazowe;
 • udar mózgu;
 • guzy, zmiany nowotworowe;
 • zatorowość tętnicza;
 • padaczka;
 • wady rozwojowe mózgu;
 • inne choroby naczyniowe w tym tętniaki.


Techniki rezonansu magnetycznego dostarczają informacji diagnostycznych na temat funkcji życiowych w tym w obszarze głowy:

 • MR czynnościowy (cMR, fMRI)
  • badanie cechujące się wysoką rozdzielczością i taką samą (jak podstawowe badanie MR) nieinwazyjnością;
  • wykorzystywana w przypadku chorych neurochirurgicznych i interwencji związanych np. z resekcją guza mózgu;

 • Dyfuzja MR (DWI, Diffusion Weighted Imaging)
  • metoda stosowana w rozpoznawaniu zmian nowotworowych, stopnia zaawansowania, wykrywania przerzutów, rozróżniania (chłoniaki, glejaki, ropnie);
  • DWI umożliwia monitorowanie zmian neurodegeneracyjnych, lokalizowanie ognisk niedokrwiennych mózgu, diagnozowanie stwardnienia rozsianego (SM).

W badaniu rezonansem magnetycznym głowy wykorzystuje się również techniki DTI (Dyfuzja-Tensor) oraz PWI (Perfusion-Weighted MR imaging).

 

Rezonans magnetyczny kręgosłupa

W przeciwieństwie do tomografii komputerowej, rezonans magnetyczny nie obciąża badanego promieniowaniem rentgenowskim. Badanie skierowane jest do osób, u których ocenie podlega układ mięśniowo-szkieletowy.

Wskazaniem do przeprowadzania rezonansu magnetycznego kręgosłupa są m.in.:

 • bóle i stany zapalne w okolicach odcinka szyjnego, piersiowego i lędźwiowego;
 • zmiany o podłożu reumatologicznym;
 • zmiany zwyrodnieniowe;
 • powstałe urazy/złamania;
 • spondyloartropatia (zapalenie stawów);
 • drętwienie kończyn;
 • podejrzenie zmian nowotworowych.

 

Rezonans magnetyczny kolana

Poza standardowymi zaleceniami przed wykonaniem badania, rezonans magnetyczny stawu kolanowego nie wymaga dodatkowego przygotowania. Badanie można wykonać zarówno z jak i bez użycia kontrastu. Wskazaniem do wykonania MRI kolana są:

 • uszkodzenie, zwichnięcie, złamanie;
 • zmiany i wady anatomiczne;
 • choroby zwyrodnieniowe;
 • zmiany reumatologiczne w obrębie stawu;
 • stany zapalne, torbiele, zmiany nowotworowe.

 

Rezonans magnetyczny całego ciała

Badanie służące do oceny przeglądowej całego ciała, ukierunkowane na diagnostykę onkologiczną, ale pozwala również zobrazować zmiany zapalne i choroby układowe. Rezonans magnetyczny całego ciała pozwalana wykrycie większości nieprawidłowych ognisk m.in. w:

 • mózgu;
 • narządach jamy brzusznej, takich jak wątroba, trzustka, śledziona czy nerki;
 • miednicy;
 • kręgosłupie;
 • a także w pewnym stopniu w klatce piersiowej i układzie kostno-stawowym.
KUP ONLINE

Rezonans magnetyczny a ciąża

Rezonans magnetyczny jest badaniem bezpiecznym - o wysokim poziomie bezpieczeństwa MRI świadczy możliwość jego wykonania u kobiet ciężarnych. Nie zaleca się jednak wykonywania go w przypadku kobiet w I trymestrze ciąży.

Rezonans jest bezpieczny dla płodu i matki, jednak przebywanie w urządzeniu służącym do jego przeprowadzenia, może wywołać uczucie psychicznego (i fizycznego) dyskomfortu, dlatego m.in. Pacjenci mają stały kontakt z osobami przeprowadzającymi badanie.

Wskazaniem do wykonania rezonansu magnetycznego w ciąży jest m.in.:

 • potwierdzenie lub wykluczenie wad wrodzonych płodu;
 • małowodzie, wielowodzie;
 • planowanie zabiegu chirurgicznego (zarówno w trakcie ciąży jak i po porodzie);
 • obciążony wywiad rodzinny;
 • wcześniejsze poronienia ciężarnej.

Jak przygotować się do rezonansu magnetycznego?

Przed wykonaniem badania MR, należy zapoznać się z wytycznymi pracowni rezonansu magnetycznego lub zastosować się do zaleceń lekarza kierującego. Tak jak w przypadku innych (nie tylko obrazowych) badań, należy zabrać ze sobą dowód tożsamości z numerem PESEL, dane adresowe, przygotować numer telefonu kontaktowego oraz znać aktualną masę ciała.

Badanie rezonansu magnetycznego nie wymaga szczególnego przygotowania, należy jednak pamiętać o kilku ważnych kwestiach:

 • ubranie powinno być wygodne i nie może zawierać elementów metalowych tj.: metalowe guziki, ćwieki, sprzączki;
 • na potrzeby badania należy zdjąć metalowe elementy biżuterii, zegarek, pasek i wyjąć klucze;
 • należy pamiętać, że posiadanie ze sobą telefonu komórkowego lub karty płatniczej grozi ich rozmagnesowaniem;
 • osoby przygotowujące się do MRI twarzoczaszki, nie wykonują w tym dniu makijażu, rezygnując również z kosmetyków zawierających drobinki metalu (np. lakier do włosów) – w ten sposób unika się potencjalnego zafałszowania wyników badania;
 • w przypadku Pacjentek badanie można wykonywać w każdym dniu cyklu miesiączkowego.

Ponadto, Pacjent zobowiązany jest poinformować lekarza/technika o posiadaniu elementów takich jak:

 • rozrusznik serca;
 • metalowe stenty, filtry;
 • ciało metaliczne np. klipsy metalowe, metalowe gwoździe ortopedyczne, śruby, elementy stabilizujące kości, szyny, szwy metalowe lub inne metaliczne ciała obce;
 • defibrylator;
 • sztuczna zastawka serca;
 • pompa insulinowa;
 • elektroniczne implanty;
 • neurostymulatory;
 • proteza zębowa, koronka, mostek, aparat ortodontyczny;
 • tatuaż/makijaż permanentny;
 • implant słuchowy;
 • wewnętrzny środek antykoncepcyjny.

Pacjentki w ciąży powinny zgłosić ten fakt lekarzowi kierującemu oraz osobie kwalifikującej/wykonującej badanie. Niezbędne jest poinformowanie lekarza o zaistniałych w przeszłości reakcjach uczuleniowych na środek kontrastowy. Należy pamiętać, że w celu uchwycenia jak najlepszej jakości obrazu, podczas badania trzeba pozostać w bezruchu.


Badanie MRI – przeciwwskazania

Przeciwwskazaniem do wykonania badania rezonansu magnetycznego w Warszawie są:

 • urządzenia elektryczne w tym rozrusznik serca;
 • metalowe elementy/ciała obce/protezy;
 • lęk przed przebywaniem w pomieszczeniach zamkniętych, niedużych (szczególnie u osób cierpiących na klaustrofobię oraz dzieci);
 • I trymestr ciąży.
KUP ONLINE

 

Źródła: