Tomografia komputerowa Warszawa

Data publikacji: 16.04.2019 ,Data aktualizacji: 07.12.2022
Czas czytania: 7 minut
tomografia komputerowa warszawa

Tomografia komputerowa (TK lub CT) to jedno z badań radiologicznych wykorzystujących promieniowanie rentgenowskie. Jest szybką oraz bezbolesną techniką diagnostyki obrazowej, służącą do wykrywania oraz oceny umiejscowienia i rozległości zmian zachodzących w poszczególnych narządach i tkankach.

Tomografia komputerowa, ze względu na wysoki stopień precyzyjności, szybkość i nieinwazyjność jest jedną z najchętniej stosowanych przez lekarzy technik diagnostycznych.

Ze względu na lepszą rozdzielczość i możliwość obrazowania w wielu płaszczyznach tomografia komputerowa jest badaniem o wiele dokładniejszym od klasycznego RTG oraz krótszym od rezonansu magnetycznego, który w przypadku wielu schorzeń może być wykonywany zamiennie z TK.

Czym jest tomografia komputerowa, jaka jest cena badania i gdzie zrobić tomografię komputerową na NFZ w Warszawie? Przeczytaj nasz artykuł i umów badanie w Centrum Medycznym Damiana. Serdecznie zapraszamy do zapisów! 


Spis treści:


Na czym polega tomografia komputerowa?

Urządzeniem wykorzystywanym do TK jest tomograf. Badanie polega na umieszczeniu Pacjenta na ruchomym stole, który następnie przesuwany jest do wnętrza aparatu – tzw. gantry. We wnętrzu gantry, na specjalistycznej ramie wokół ciała badanego, wiruje lampa produkująca promieniowanie jonizujące. Lampa wiruje z dużą prędkością i pod różnymi kątami, dzięki czemu otrzymuje się warstwowy obraz złożony z wielu przekroi.

Chociaż tkanka kostna bardzo mocno osłabia siłę promieniowania, wszelkie tkanki miękkie czynią to w stopniu znacznie mniejszym, dzięki czemu efektem tomografii komputerowej jest obraz poprzecznych przekrojów ciała badanego, na którym bardzo dokładnie zaobserwować można poszczególne tkanki organizmu, strukturę narządów oraz wszelkie występujące w nich zmiany.

Obraz ten dla dokładniejszej diagnostyki można dowolnie powiększać i dzielić, a najnowsze typy oprogramowania pozwalają nawet na uzyskanie efektu 3D. Wynik tomografii komputerowej zostaje przeanalizowany przez lekarza radiologa i wraz z dokładnym opisem przekazany Pacjentowi. Wyniki badania tomograficznego wraz z interpretacją dostępne są już po kilku dniach.

Najczęściej wykonywane tomografie w Warszawie to:

 • tomografia komputerowa głowy;
 • tomografia komputerowa jamy brzusznej i miednicy;
 • tomografia komputerowa klatki piersiowej;
 • tomografia komputerowa kręgosłupa.

badania na raty warszawa

Tomografia komputerowa głowy

Badanie TK głowy wykonuje się w celu wykrycia zmian (chorobowych lub spowodowanych urazem) w obrębie twarzoczaszki. Umożliwia ono ocenę stanu mózgu i rdzenia, sprawdzenie tkanki nerwowej mózgu a także wykrycie lub wykluczenie poważnych chorób – udaru, guzów mózgu czy zmian niedokrwiennych w obrębie mózgowia.

Wskazania do tomografii komputerowej głowy:

 • urazy głowy – m.in. krwiaki, stłuczenia mózgu;
 • podejrzenie chorób nowotworowych OUN – m.in. chłoniak, glejak;
 • zmiany naczyniowe – m.in. udar, niedokrwienie mózgu, choroby przysadki mózgowej;
 • zapalne stany bakteryjne i wirusowe o nieznanym podłożu;
 • wady rozwojowe u dzieci, wodogłowie;
 • zapalenie opon mózgowych;
 • przewlekłe choroby zatok;
 • choroba Alzheimera;
 • i inne.

Tomografia komputerowa jamy brzusznej i miednicy

TK jamy brzusznej i miednicy wykonuje się w celu oceny zmian w narządach takich jak wątroba, nerki czy trzustka, a także oceny zmian i nacieków w obrębie ścian żołądka i jelita grubego i cienkiego. Badanie wykonuje się również w celu profilaktyki po zabiegach wycinania guza.

Wskazaniami do wykonania tomografii komputerowej jamy brzusznej są m.in.:

 • podejrzenie zmian nowotworowych w obrębie jamy brzusznej;
 • zmiany zapalne, np. w obrębie wyrostka robaczkowego;
 • krwawienie z przewodu pokarmowego;
 • urazy w obrębie jamy brzusznej;
 • niedrożność przewodu pokarmowego;
 • częste bóle brzucha;
 • nagła utrata wagi;
 • i inne.


Tomografia komputerowa klatki piersiowej

CT klatki piersiowej wykonuje się w celu oceny zmian w obrębie klatki piersiowej – płuc, narządów śródpiersia, żeber, mięśni czy tkanki tłuszczowej.

Wskazania do TK klatki piersiowej to:

 • zmiany nowotworowe w obrębie narządów klatki piersiowej;
 • zatorowość płucna;
 • sarkoidoza;
 • zmiany popromienne;
 • COVID-19;
 • niejednoznaczny wynik RTG klatki piersiowej;
 • urazy w obrębie klatki piersiowej;
 • nawracające duszności i infekcje dróg oddechowych;
 • i inne.

Tomografia komputerowa kręgosłupa

Badanie TK kręgosłupa wykonuje się w celu wykrycia urazów, zmian nowotworowych i chorób w obrębie kręgosłupa, w przypadku wystąpienia pooperacyjnych powikłań a także przy planowaniu sposobu leczenia danego Pacjenta. Wskazania do tomografii komputerowej kręgosłupa to przede wszystkim ból kręgosłupa, niedowład kończyn i zaburzenia czucia.


Ile kosztuje badanie TK i gdzie zrobić tomografię komputerową w Warszawie?

Cena tomografii komputerowej zaczyna się od 300 zł.*. Badanie TK w Warszawie można wykonać w:

Centrum Medycznym Wałbrzyska
ul. Wałbrzyska 46, 
02-739 Warszawa


* Przedstawiona cena ma charakter informacyjny i nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu Art.66 par.1 Kodeksu Cywilnego.


Tomografia komputerowa na NFZ Warszawa

nfz

Uwaga! W Centrum Medycznym Wałbrzyska wykonujemy również tomografię komputerową w ramach Narodowego Funduszu Zdrowia. Do wykonania badania niezbędne jest skierowanie, które powinno być wystawione na badanie, do pracowni diagnostycznej lub do pracowni tomografii komputerowej (nie do poradni diagnostycznej).

Serdecznie zapraszamy do zapisów! 

ZADZWOŃ

 

UWAGA! Na tomografię płuc może kierować również Lekarz Podstawowej Opieki Zdrowotnej. Badanie CT odbywa się w ramach diagnostyki pogłębionej, dlatego należy wcześniej wykonać RTG klatki piersiowej a wynik tego badania wziąć na tomografię komputerową płuc. 

Skierowanie powinno być wystawione:

 • na badanie;
 • do pracowni diagnostycznej;
 • do pracowni tomografii komputerowej;

nie może być wystawione do poradni diagnostycznej.

Skierowanie musi zawierać informację o:

 • wykonanym badaniu RTG i jego nieprawidłowym wyniku;
 • jaki rodzaj badania ma być wykonany.

Jeżeli w czasie badania lekarz radiolog uzna, że badanie należy rozszerzyć o inny obszar - np. badana zmiana wymaga wykonania CT górnej części jamy brzusznej lub szyi, lub uzna że dla uzyskania pełnego wyniku należy podać kontrast – może zlecić rozszerzenie i podanie kontrastu - niezależnie od tego, co Pacjent miał na skierowaniu.


Tomografia komputerowa z kontrastem

Badanie TK może być wykonane z kontrastem lub bez. Kontrast jest substancją opartą o związki jodu. To obojętny dla organizmu środek cieniujący, bardzo silnie osłabiający promieniowanie rentgenowskie. Wypełnione nim struktury na obrazie będącym efektem badania są bardzo jasne, a tym samym analiza całości jest znacznie łatwiejsza. Środek kontrastowy jest podawany dożylnie.


Jak przygotować się do badania TK?

Bez względu na to, czy tomografia będzie wykonywana ze środkiem kontrastowym czy bez, należy wziąć ze sobą dokument tożsamości ze zdjęciem i numerem PESEL a także przyjść na badanie ok. 15 minut wcześniej, by m.in. wypełnić ankietę dotycząca stanu zdrowia czy wyrazić zgodę na przeprowadzenie badania. Warto założyć ubrania pozbawione metalowych elementów, zdjąć zegarek, łańcuszek, okulary, aparat słuchowy i inne elementy mogące wpłynąć na wynik tomografii komputerowej. 

Dobrze jest wziąć ze sobą wyniki poprzednich badań obrazowych (CT badanej części ciała, MRI, USG, RTG) i pozostałą dokumentację medyczną), która pomoże radiologowi w interpretacji wyników tomografii. Poza powyższymi zasadami, tomografia komputerowa bez kontrastu nie wymaga dodatkowego przygotowania. 

Inaczej jest w przypadku tomografii komputerowej z kontrastem. Pacjent musi zabrać ze sobą wynik badania poziomu kreatyniny we krwi (zrobionego max. miesiąc wcześniej), ostatni posiłek spożyć najpóźniej 6 h przed TK a maksymalnie 2 godziny przed badaniem wypić niegazowaną wodę mineralną. Jeżeli Pacjent jest pod stałą opieką specjalisty takiego jak nefrolog, endokrynolog lub diabetolog, wykonanie tomografii z kontrastem wymaga pisemnej zgody danego lekarza.


Już dziś KUP ONLINE badanie tomografii komputerowej!


Wskazania do badania tomografem

Wskazaniami do wykonania tomografii komputerowej w Warszawie są najczęściej:

 • choroby serca i dużych naczyń krwionośnych, takie jak guzy serca, tętniaki aorty, kardiomiopatia czy wady serca;
 • zapalenie trzustki wraz z powikłaniami;
 • podejrzenie nowotworowych zmian w mózgu;
 • choroby płuc, takie jak zatorowość płucna, przy której podejrzeniu wykonuje się tomografię tętnic płucnych z podaniem kontrastu, sarkoidoza, ropień, nowotwory płuc, zawał płucny;
 • zapalenia, guzy i wady nerek, wodonercze i zwężenie tętnic nerkowych;
 • choroba zwyrodnieniowa kręgosłupa;
 • podejrzenie krwawienia doczaszkowego;
 • nowotwory występujące w obrębie jamy brzusznej - śledziony, pęcherzyka żółciowego, nerek, wątroby i trzustki (badanie tomograficzne umożliwia nie tylko stopień zaawansowania rozwoju nowotworu, ale i pozwala wykluczyć bądź potwierdzić obecność przerzutów w węzłach chłonnych i innych narządach);
 • choroby kości czaszki, gardła, krtani, zatok, jam nosa;
 • zmiany nowotworowe narządów rozrodczych i pęcherza moczowego;
 • wrodzone wady ośrodkowego układu nerwowego.

Ponadto, tomografię komputerową wykonuje się bardzo często przed zabiegami operacyjnymi, by precyzyjniej zaplanować ich zakres oraz zapoznać się ze zmianami anatomicznymi zachodzącymi w danym obszarze organizmu Pacjenta.

tomografia komputerowa warszawa


Przeciwwskazania do wykonania TK

Komora tomografu, w której przeprowadza się badanie (gantra), jest dość mała, w związku z czym u niektórych Pacjentów mogą wystąpić objawy dyskomfortu związanego z klaustrofobią. Dlatego też w przypadku małych dzieci czasami wykorzystuje się znieczulenie ogólne lub podaje środki uspokajające. 

Zastosowany środek kontrastowy pomimo obojętnego wpływu na organizm może wykazywać działanie alergiczne. Przed jego zaaplikowaniem Pacjenci powinni zgłosić lekarzowi prowadzącemu ewentualne choroby nerek i tarczycy, skłonność do krwawień czy alergię. Pacjentki zaś koniecznie powinny poinformować o ciąży.

Nie istnieją przeciwwskazania by po przeprowadzeniu tomografii komputerowej Pacjenci nie mogli prowadzić pojazdów, o ile nie zostały podane im środki uspokajające lub nie zastosowano znieczulenia ogólnego.

Kabina tomograficzna wyposażona jest w interkom umożliwiający kontakt z lekarzem, by podczas badania Pacjent mógł na bieżąco stosować się do jego zaleceń (np. co do regularności i głębokości oddychania) oraz by możliwe było komunikowanie wszelkich dolegliwości związanych z badaniem (klaustrofobia, duszności, nudności, puchnięcie twarzy - możliwych skutki uboczne podania kontrastu).

KUP ONLINE

 

 

Źródła: