Troponina Warszawa

Data publikacji: 18.07.2019

Troponiny są białkami kurczliwymi mięśni poprzecznie prążkowych – szkieletowych i mięśnia sercowego. Stężenie Troponiny jest jednym z najlepszych markerów, czyli wskaźników, zawału mięśnia sercowego. Jej stężenie wzrasta w ciągu 4 godzin od wystąpienia zawału, zaś utrzymuje się nawet do 10 dni.


Czym jest Troponina?

Troponiny I i T to białka kurczliwe mięśni, które znajdują się w mięśniach szkieletowych i mięśniu sercowym. Poza tymi dwoma istnieje także Troponina C – wszystkie trzy są odpowiedzialne za regulowanie skurczu mięśni.

Najczęściej badanymi są troponiny sercowe, a więc T i I. W momencie uszkodzenia komórek mięśniowych przedostają się do krwi. W warunkach fizjologicznych troponina nie występuje we krwi. W przypadku zniszczenia płon komórkowych komórek mięśniowych serca, troponina przedostaje się z miocytu do krwi. Taka sytuacja następuje podczas zawału mięśnia sercowego – im większe jest stężenie troponin we krwi, tym większy obszar mięśnia został objęty zawałem.

Troponina T i I pojawiają się we krwi od 4 do 8 godzin od wystąpienia zawału. Troponina T szczyt stężenia osiąga około 12-24 godzin od zawału mięśnia sercowego, przez kolejne 48 godzin trwa faza plateua – czyli bez zmian stężenia. Obniżenie stężenia obserwuje się przez kolejny 10-14 dni.

Troponina I osiąga niższe szczytowe stężenia i jej wzrost utrzymuje się krócej – około 5-7 dni – w zależności od zakresu zawału.

Badanie stężenia troponiny umożliwia szybką diagnostykę zawału, wzrost ich stężenia jest podstawą rozpoznania. Oznaczenie wykonywane jest w chwili przyjęcia pacjenta z objawami, które wskazują za zawał mięśnia sercowego i powtarzane jest po około 6-9 godzinach. Wyniki badań sugerują również jak rozległy był zawał.


Kiedy należy badać troponinę?

Oznaczenie stężenia troponiny wykonywane jest u pacjentów z podejrzeniem martwicy komórek mięśnia sercowego, w szczególności ostrych zespołów wieńcowych. Wysokie stężenie troponiny świadczyć może także o zapaleniu mięśnia sercowego lub osierdzia, niewydolności serca, mikro zawale, rozwarstwieniu aorty, wadzie zastawki aortalnej czy urazie serca.

Nieprawidłowe stężenie troponiny wskazuje także na zaburzenia nie związane z sercem, takie jak:

 • Wylewach podpajęczynówkowych;
 • Zatorowości płucnej;
 • Niewydolności tarczycy;
 • Niewydolności nerek;
 • Oparzeniach;
 • Posocznicy czy wstrząsie;
 • Naciekaniu mięśnia sercowego w przebiegi innych chorób takich jak hemochromatoza czy sarkoidoza.

Decyzja lekarza związana z wykonaniem badania jest zazwyczaj podyktowana wystąpieniem u pacjenta konkretnych dolegliwości, takich jak:

 • ból w klatce piersiowej, który określany jest przez pacjentów jako bardzo silny, ściskający lub gniotący zlokalizowany w środkowej części nadbrzusza, utrzymuje się przez 20 minut ze wzrastającą intensywnością
 • duszność;
 • omdlenia;
 • kołatanie serca;
 • uczucie lęku.

Jak się przygotować do badania troponiny?

Badanie wykonywane jest na podstawie próbki krwi żylnej pobranej od pacjenta. Krew do badania może być pobrana o dowolnej porze. Do badania nie trzeba się w szczególny sposób przygotowywać, nie trzeba być na czczo.

Lista punktów, w których można wykonać badanie dostępna na stronie Laboratorium Warszawa.


Po co badać troponinę?

Ocena stężenia troponiny zalecana jest u osób, u których występują objawy świadczące o zawale serca. Wykorzystywane jest w diagnostyce niedawno przebytego zawału serca. Badanie jest stosowane także w diagnostyce innych chorób serca – zmiany stężenia troponiny obserwowane są także przy niewydolności nerek, posocznicy, oparzeniach czy zapaleniu osierdzia.


Troponina Warszawa – norma

Wyniki przeprowadzonych badań należy skonsultować w lekarzem. Analiza wyników zawsze powinna opierać się na wartościach referencyjnych podanych przez laboratorium. Normy są zróżnicowane w zależności od mierzonej troponiny, zakresu martwicy mięśnia sercowego oraz czasu jaki minął od wystąpienia zawału.

ZADZWOŃ