Tympanogram 3D Warszawa

Tympanogram 3D (tympanometria) jest laryngologicznym badaniem słuchu służącym do precyzyjnej oceny jego zaburzeń. Badanie należy do tzw. metod obiektywnych, czyli bez aktywnego udziału osoby chorej.

Tympanogram 3D w Warszawie – na czym  polega?

Tympanogram 3D jest nieinwazyjną i bezpieczną metodą badania przewodu słuchowego. Polega na  zapisywaniu wychyleń błony bębenkowej w trakcie zmian ciśnienia w przewodzie słuchowym. Badanie trwa zaledwie kilkanaście minut, a przeprowadzane jest w pozycji siedzącej. Pacjent  w tym czasie nie może mówić oraz przełykać.  Po zakończeniu badania pacjent otrzymuje wynik w formie opisu.

Tympanogram 3D w Warszawie – przygotowanie

Tympanogram 3D w Warszawie w Centrum Medycznym Damiana nie wymaga specjalnego przygotowania. Ewentualnie dzieciom należy odpowiednio wytłumaczyć na czym polega to badanie.

Tympanogram 3D – wskazania

Tympanogram 3D jest zalecany w przypadku:

  • podejrzenia niedosłuchu przewodzeniowego
  • niedosłuchu odbiorczego
  • podejrzenia niedowładu nerwu twarzowego
  • otosklerozy
  • niedrożności trąbki słuchowej
  • zapalenia ucha środkowego
  • przerwania łańcucha kosteczek słuchowych
  • przedoperacyjnej ocenie ucha środkowego.