Tympanogram 3D Warszawa

Data publikacji: 16.04.2019

Tympanogram 3D (tympanometria) jest laryngologicznym badaniem słuchu służącym do precyzyjnej oceny jego zaburzeń. Badanie należy do tzw. metod obiektywnych, czyli bez aktywnego udziału osoby chorej.

Tympanogram 3D – wskazania

Tympanogram 3D jest zalecany w przypadku:

  • podejrzenia niedosłuchu przewodzeniowego;
  • niedosłuchu odbiorczego;
  • podejrzenia niedowładu nerwu twarzowego;
  • otosklerozy;
  • niedrożności trąbki słuchowej;
  • zapalenia ucha środkowego;
  • przerwania łańcucha kosteczek słuchowych;
  • przedoperacyjnej ocenie ucha środkowego.

Na czym polega badanie?

Tympanogram 3D jest nieinwazyjną i bezpieczną metodą badania przewodu słuchowego. Polega na  zapisywaniu wychyleń błony bębenkowej w trakcie zmian ciśnienia w przewodzie słuchowym. Badanie trwa zaledwie kilkanaście minut, a przeprowadzane jest w pozycji siedzącej. Pacjent w tym czasie nie może mówić oraz przełykać.

Po zakończeniu badania pacjent otrzymuje wynik w formie opisu.


Tympanogram 3D w Warszawie – przygotowanie

Tympanogram 3D w Warszawie w Centrum Medycznym Damiana nie wymaga specjalnego przygotowania. Ewentualnie dzieciom należy odpowiednio wytłumaczyć, na czym polega to badanie.

ZADZWOŃ