USG ciąży 3D Warszawa

USG ciąży 3D to badanie diagnostyczne przeprowadzane z wykorzystaniem aparatury ultrasonograficznej. Pozwala na uzyskanie trójwymiarowego obrazu płodu oraz wnętrza macicy. Takie badanie zaleca się wykonać ok. 28 tygodnia ciąży.

USG ciąży 3D – wskazania

USG ciąży 3D to badanie diagnostyczne pozwalające na ocenę prawidłowości rozwoju płodu. Każda kobieta powinna poddać się takiemu badaniu, ponieważ daje ono możliwość uzyskania przekrojów anatomicznych, które są niedostępne w przypadku USG ciąży 2D.

Szczególne wskazania

Do szczególnych wskazań wykonania badania USG ciąży w trójwymiarze zaliczyć można m.in.:

  • podejrzenie wad wrodzonych
  • podejrzenie zaburzeń anatomicznych płodu.

Dzięki takiemu szczegółowemu badaniu można wykryć np. rozszczep podniebienia, rozszczep kręgosłupa, zniekształcenie kończyn górnych i dolnych.

USG ciąży 3D – jak przygotować się do badania?

USG ciąży 3D nie wymaga żadnego specjalnego przygotowania. Warto jednak założyć odpowiedni strój – tak, by móc szybko i bez problemu odsłonić skórę brzucha.
Wykonując USG ciąży 3D w Warszawie w CM Damiana, na badanie należy zgłosić się z wynikami wcześniejszych badań USG oraz kartą ciąży. Jeśli pacjentka posiada kartę informacyjną ze szpitala, również powinna dołączyć ją do dokumentów medycznych.