USG ciąży 3D Warszawa

Data publikacji: 16.04.2019

UWAGA! Badanie wstrzymane do odwołania. 


USG ciąży 3D to badanie diagnostyczne przeprowadzane z wykorzystaniem aparatury ultrasonograficznej. Pozwala na uzyskanie trójwymiarowego obrazu płodu oraz wnętrza macicy. Takie badanie zaleca się wykonać ok. 28 tygodnia ciąży.

Spis treści:


USG ciąży 3D – wskazania

USG ciąży 3D to badanie diagnostyczne pozwalające na ocenę prawidłowości rozwoju płodu. Każda kobieta powinna poddać się takiemu badaniu, ponieważ daje ono możliwość uzyskania przekrojów anatomicznych, które są niedostępne w przypadku USG ciąży 2D.

Szczególne wskazania

Do szczególnych wskazań wykonania badania USG ciąży w trójwymiarze zaliczyć można m.in.:

 • podejrzenie wad wrodzonych,
 • podejrzenie zaburzeń anatomicznych płodu.

Dzięki takiemu szczegółowemu badaniu można wykryć np. rozszczep podniebienia, rozszczep kręgosłupa, zniekształcenie kończyn górnych i dolnych.


Jak często wykonywać badanie ultrasonograficzne ciąży?

Standardowe badanie USG ciąży, zgodnie z zaleceniami Polskiego Towarzystwa Ginekologicznego powinno być wykonane minimum trzykrotnie, pod warunkiem że ciąża przebiega prawidłowo:

 • między 11 a 14 tygodniem ciąży,
 • między 18 a 22 tygodniem ciąży,
 • między 28 a 32 tygodniem ciąży.

Inne zalecane terminy badań USG ciąży:

 • pierwsze badanie przed 10 tygodniem ciąży (najlepiej około 6 tygodnia, licząc od pierwszego dnia ostatniej miesiączki – badania powinno być wykonywane sondą dopochwową. Celem badania jest: uwidocznienie i lokalizacja jaja płodowego, ocena wieku ciążowego, ocena obecności pęcherzyka ciążowego, ocena liczby zarodków, owodni, kosmówek, ocena obecności zarodka, ocena narządów płciowych przyszłej matki – macicy i szyjki macicy;
 • drugie badanie między 11 a 13 tygodniem ciąży (+6 dni) – celem tego badania jest wykrycie ewentualnych wad genetycznych i wrodzonych płodu. Ocenia się to za pomocą tzw. badania przezierności karkowej oraz obecności kości nosowej;
 • trzecie badanie między 18 a 22 tygodniem ciąży – wykonuje się je celem stwierdzenia ewentualnych wad wrodzonych serca, jamy brzusznej, nerek, ośrodkowego układy nerwowego, kości kończyn, kręgosłupa, twarzoczaszki;
 • czwarte badanie między 28 a 32 tygodniem ciąży – celem badania jest szczegółowa ocena narządów płodu pod kątem wad wrodzonych, które ujawniają się dopiero w III trymestrze. Dodatkowo oględzinom zostaje poddany poziom płynu owodniowego oraz położenie i stopień dojrzałości łożyska.

Badanie USG ciąży 3D warto wykonać po 20 tygodniu ciąży. Wtedy dziecko powinno być na tyle dobrze widoczne, że możliwa jest jego obserwacja. Wcześniejsze wykonanie tego badania może nie uwidocznić wszystkich szczegółów budowy dziecka, jakie dostrzega się po 20 tygodniu ciąży. Najlepszym czasem do wykonania badania 3D jest okres między 26 a 28 tygodniem ciąży związku z zaleceniem Polskiego Towarzystwa Ginekologicznego.

Przygotowanie do badania

USG ciąży 3D nie wymaga żadnego specjalnego przygotowania. Warto jednak założyć odpowiedni strój – tak, by móc szybko i bez problemu odsłonić skórę brzucha.
Wykonując USG ciąży 3D na badanie należy zgłosić się z wynikami wcześniejszych badań USG oraz kartą ciąży. Jeśli pacjentka posiada kartę informacyjną ze szpitala, również powinna dołączyć ją do dokumentów medycznych.


Jak przebiega USG ciąży 3D?

Badanie zazwyczaj trwa około 20 minut. Jak wyżej zostało wspomniane – USG ciąży 3D nie wymaga specjalnego przygotowania.

W trakcie badania lekarz ginekolog może określić:

 • wielkość płodu,
 • przybliżoną datę porodu,
 • wiek ciąży.

Ponadto może ocenić dokładną budowę:

 • mózgu,
 • kręgosłupa,
 • twarzy,
 • serca,
 • nerek,
 • żołądka,
 • pęcherza moczowego.

Jakie korzyści daje ultrasonografia 3D?

Jedną z największych korzyści wykonania badania USG ciąży 3D jest możliwość przestrzennej wizualizacji ciała dziecka (w tym jego płci), co niezaprzeczalnie jest bardzo korzystnego dla przyszłych rodziców. Dzięki badaniu można zaobserwować takie szczegóły jak mimika płodu, ułożenie kończyn czy paluszków. Dla przyszłych rodziców dziecka obraz uzyskany w obrazowaniu 3D może być dla nich bardzo wzruszający, ponieważ można wówczas zaobserwować jak dziecko ziewa, się uśmiecha czy macha rączkami. Jest to ważne z psychologicznego punktu widzenia, ponieważ ma to bardzo duże znaczenie w tworzeniu więzi emocjonalnej między dzieckiem a rodzicami.

USG ciąży 3D

Z medycznego punktu widzenia USG ciąży 3D ma istotną przewagę nad USG ciąży 2D w dokładnym obrazowaniu i określeniu typu rozszczepów podniebienia. Ponadto USG ciąży 3D jest doskonałym narzędziem diagnostycznym, które pozwala lekarzowi na ocenę kształtu głowy, twarzy, umiejscowienia uszu i rozpoznania płci. Dokładny obraz badania jest bardzo ważny w przypadku oceny rozwoju kończyn, kręgosłupa i powłok brzucha. Lekarz może także podejrzeć serce płody w kliku płaszczyznach i dokonać oceny rozwoju układu nerwowego. USG ciąży 3D jest bardzo dobrą metodą do diagnozowania wad genetycznych i wrodzonych płodu, tj. rozszczep kręgosłupa, wady serca i wyżej wspominany rozszczep podniebienia. Warto dodać, że badanie USG 3D jest pomocne w rozpoznawaniu zespołu Downa, dzięki możliwości pomiaru długości kości nosowej.

Mimo wszystko „złotym standardem” w praktyce położniczej i ginekologicznej wciąż pozostaje ultrasonografia ciąży dwuwymiarowa. Niezaprzeczalne jest jednak to, że metody trójwymiarowe umożliwiają poszerzenie i udoskonalenie przeprowadzanych dotychczas prenatalnych badań obrazowych.  Prowadzone są dalej liczne badania nad technikami ultrasonografii trójwymiarowej, które wykazują dalszy kierunek rozwoju tej dziedziny  i  w przyszłości wartość diagnostyczna tej metody może się zwiększyć.


Literatura tematu: