USG ciąży Test PAPPA w Warszawie

USG ciąży Test PAPPA w Warszawie

Na czym polega USG ciąży – test PAPPA?
Co mogą pokazać wyniki testu PAPPA?
Jak się przygotować do badania?

USG ciąży – test PAPPA to element diagnostyki prenatalnej. Stanowi ważne badanie przesiewowe pod kątem takich chorób jak: zespół Downa, zespół Edwardsa, zespół Patau u rozwijającego się płodu. Nie jest natomiast przeprowadzane w celu stwierdzenia / wykluczenia wad centralnego układu nerwowego. Zapraszamy do CM Damiana.

Na czym polega USG ciąży – test PAPPA?

USG ciąży – test PAPPA w Warszawie w Centrum Medycznym Damiana ma przebieg dwuetapowy. W pierwszej fazie polega na pobraniu krwi z żyły łokciowej matki w celu oznaczenia poziomu białka ciążowego A (PAPPA-A) i wolnej betagonadotropiny kosmówkowej (beta-hCG). W drugim etapie lekarz wykonuje USG ciąży ze szczególnym uwzględnieniem przezierności karkowej oraz obecności kości nosowej.

Test PAPPA należy do badań prenatalnych o typie nieinwazyjnym. Według wielu specjalistów jego badanie jest nieodzowne, nawet gdy badanie USG nie wykazuje żadnych anomalii tym bardziej, że przeprowadzenie testu nie wiąże się z żadnym ryzykiem dla matki czy dziecka.

Konieczne jest wykonanie testu PAPPA zawsze wtedy, gdy przyszła matka należy do grupy ryzyka. Zalicza się do niej kobiety, które:

 • w chwili zajścia w ciążę mają powyżej 35 lat,
 • w swej rodzinie lub w rodzinie ojca dziecka miały osoby, u których występowały wady genetyczne,
 • miały wykonane badanie USG, a jego wyniki spotkały się z niejednoznaczną interpretacją lekarską,
 • urodziły wcześniej dziecko obarczone wadą ośrodkowego układu nerwowego, choroba genetyczną bądź chorobą metaboliczną.

USG ciąży Test PAPPA w Warszawie

Co mogą pokazać wyniki testu PAPPA?

Podstawową funkcją przeprowadzenia tego testu jest określenie ryzyka wystąpienia u dziecka trisomii, czyli wad chromosomowych w DNA. Polegają one na obecności dodatkowego chromosomu w ich konkretnej parze. Za pomocą testu PAPPA ocenia się możliwość wystąpienia:

 • Trisomii chromosomu 13 (tzw. zespół Patau). Pojawia się ryzyko bardzo niskiej masy urodzeniowej płodu, nieprawidłowego rozwoju twarzoczaszki, obniżeniem napięcia mięśniowego, wad serca i nerek oraz ubytków skórnych. Około 95% dzieci ze zdiagnozowanym zespołem Patau nie dożywa pierwszego roku, a wada ta występuje u jednego płodu na 8 - 12 tysięcy.
 • Trisomii chromosomu 18 (zespół Edwardsa). Charakteryzuje się ona nieprawidłową pracą nerek i serca, płuc oraz innych narządów wewnętrznych. Występują liczne deformacje w obrębie głowy oraz niska masa urodzeniowa. Śmiertelność przy tym zaburzeniu wynosi 95% w pierwszym roku życia. Zespół Edwardsa jest częstą przyczyną samoistnego poronienia.
 • Trisomii chromosomu 21 (znana także jako zespół Downa). Najczęściej występuje kobiet decydujących się zajść w ciążę po 45 roku. W tej grupie prawdopodobieństwo wystąpienie zespołu Downa wynosi aż 1:28. U kobiet po 35 roku życia ryzyko to jest mniejsze - 1:350, a u kobiet w wieku 25 lat 1:1250. Cechy charakterystyczne to m. in. niedobór odporności, wiotkość mięśni, upośledzenie umysłowe oraz charakterystyczny wygląd. Osoby z zespołem Downa dożywają obecnie 49 lat.

USG ciąży Test PAPPA w Warszawie

Rodzicom, którzy zostali poinformowani o chorobie genetycznej nienarodzonego dziecka, przysługuje pomoc psychologa, by mogli nauczyć się stawić czoła czekającym ich trudnym decyzjom i wyzwaniom.

Jeśli wyniki testu PAPPA nie dały pomyślnych rezultatów, lekarz może zlecić dodatkowe badania, by potwierdzić lub wykluczyć ryzyko wad genetycznych u dziecka. Może to być inwazyjna amniopunkcja (na którą jednak nie wszystkie kobiety chcą się zdecydować), albo test NIFTY.


USG ciąży – test PAPPA – jak się przygotować do badania w CM Damian w Warszawie?

USG ciąży połączone z testem PAPPA to badanie, które nie wymaga żadnego przygotowania. Kobieta może je wykonać o dowolnej porze dnia – nie musi być na czczo. Najważniejsze jest jednak to, aby badanie przeprowadzić między 11 a 14 tygodniem ciąży. Wtedy najlepiej widoczne są narządy dziecka, ponadto jest ono na tyle małe, że łatwo jest wykonać odpowiednie pomiary. Po 14 tygodniu pozycja dziecka ulega wyprostowaniu a główką głębszemu odgięciu, przez co trudniej jest zmierzyć CRL oraz przezierność karku. Optymalne wyniki dają pomiary przeprowadzone gdy płód ma między 45 a 84 mm długości.
Wykonując USG ciąży - test PAPPA w Warszawie w CM Damiana, należy:

 • zgłosić się z wcześniejszymi wynikami badań USG,
 • kartą informacyjną ze szpitala,

jeżeli pacjentka posiada takie dokumenty. Trzeba także zabrać ze sobą kartę przebiegu ciąży.

Cena pakietu prenatalnego USG ciąży – test PAPPA w Centrum Medycznym Damiana w Warszawie kształtuje się na poziomie 590 zł.* Badanie można wykonać w:

 1. Centrum Medyczne Damiana - ul. Wałbrzyska 46, 02-739 Warszawa
  (przy stacji metra „Służew”)
USG ciąży Test PAPPA w Warszawie
 1. Centrum Medyczne Damiana - Pl. Konesera 10A, 03-736 Warszawa
  (przy stacji metra "Dworzec Wileński").
USG ciąży Test PAPPA w Warszawie
ZADZWOŃ

 

* Przedstawiona cena ma charakter informacyjny i nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu Art.66 par.1 Kodeksu Cywilnego.

Literatura tematu:

Mandryka-Stankewycz Sofija, Perenc Małgorzata, Dec Grażyna,   Sieroszewski Piotr Nieinwazyjny test prenatalny w I trymestrze ciąży (pomiar NT oraz oznaczenia β-hCG i PAPP-A) w diagnostyce wad płodu w populacji polskiej – porównanie biochemicznych norm własnych i danych światowych

Stembalska Agnieszka, Łaczmańska Izabela, Dudarewicz Lec Nieinwazyjne badania prenatalne w diagnostyce aneuploidii chromosmów 13, 18 i 21 – aspekty teoretyczne i praktyczne

Jerzy Florjański, Tomasz Fuchs, Mariusz Zimmer, Wojciech Homola, Michał Pomorski, Dominika Blok Znaczenie oceny przepływu krwi w przewodzie żylnym w diagnostyce wad chromosomowych u płodu w I trymestrze ciąży

Katarzyna Gorzelnik, Julia Bijok, Grzegorz Jakiel, Tomasz Roszkowski, Janusz G. Zimowski Nieinwazyjna diagnostyka prenatalna trisomii 21, 18 i 13 przy użyciu wolnego od komórek DNA płodu