USG sutka dzieci Warszawa

USG sutka dzieci jest badaniem pozwalającym na precyzyjną ocenę budowy piersi, przewodów mlecznych i tkanki łącznej.

USG sutka dzieci w Warszawie – jak przebiega?

USG sutków dzieci w Warszawie w Centrum Medycznym Damiana jest badaniem nieinwazyjnym i bezbolesnym. Trwa kilkanaście minut. Najpierw lekarz nanosi na skórę sutka żel, który umożliwia lepsze przekazywanie fal. Następnie specjalista przykłada głowicę aparatu ultrasonograficznego do sutka dziecka i przesuwa ją po obszarze narządu. Obraz uwidaczniany jest na monitorze. Po zakończeniu badania otrzymywany jest wynik w postaci opisu i zdjęcia.

USG sutka dzieci – jak przygotować się do badania?

Wykonanie USG sutka dzieci w Warszawie, w Centrum Medycznym Damiana nie wymaga szczególnego przygotowania. Aczkolwiek rodzice dziecka skierowanego na badanie USG sutka powinni zabrać ze sobą wyniki wcześniejszych badań takich, jak m.in.: USG, TK, RM. Przydatne są również karty informacyjne ze szpitala, jeśli zawiera je dokumentacja medyczna.

USG sutka dzieci – wskazania

Wskazaniami do wykonania USG sutka dzieci są m. in.:

  • ból,
  • zmiany w obrębie sutka,
  • powiększenie sutka
  • badania kontrolne wcześniej zdiagnozowanych zmian łagodnych.

USG sutka dzieci – przeciwwskazania

Nie ma przeciwwskazań do przeprowadzenia USG sutka u dzieci.