Wodorowe testy oddechowe Warszawa

Data publikacji: 16.04.2019

Na podstawie informacji o zawartości wodoru w wydychanym powietrzu diagnozujemy szereg dolegliwości gastrologicznych i nietolerancji żywieniowych (nie dotyczy alergii pokarmowej, w której to uczestniczą mechanizmy immunologiczne).

Wodorowy test oddechowy jest stosowany w diagnostyce:

 • Nietolerancji laktozy;
 • Zaburzeń wchłaniania fruktozy;
 • Przerostu bakteryjnego jelita cienkiego;
 • SIBO (small intestinal bacterial overgrowth).

Do wykonania badania konieczne jest skierowanie od lekarza.

 

Spis treści:


Nietolerancja laktozy

Laktoza to dwucukier zawarty w mleku, rozkładany przy pomocy enzymu laktazy do monocukrów glukozy i galaktozy. Nietolerancja laktozy jest wynikiem niedoboru laktazy w błonie śluzowej jelita cienkiego. Wówczas spożycie produktów zawierających laktozę prowadzi do jej fermentacji i nadmiernego wytwarzania gazów w jelicie cienkim i grubym, powodując wzdęcie, dyskomfort, ból w jamie brzusznej, biegunkę.

Dolegliwości zależą od ilości spożytej laktozy oraz stopnia niedoboru laktazy, odnosząc do codziennej diety, niektórzy mogą dobrze tolerować szklankę mleka, a inni nie.

U wszystkich chorych z objawami po posiłkowymi wskazane jest przeprowadzenie testu tolerancji laktozy.

Rozpoznanie nietolerancji laktozy

Po spożyciu przez pacjenta standardowej dawki laktozy i określeniu wyjściowego stężenia wodoru w wydychanym powietrzu, pobierane są i mierzone kolejne próbki powietrza do 3 godzin. Wzrost stężenia wodoru w wydychanym powietrzu powyżej 10 ppm (części na milion) z dużym prawdopodobieństwem przemawia za niedoborem laktazy. Czasami u badanych osób stwierdza się wyjściowo podwyższone stężenie wodoru w wydychanym powietrzu w wyniku diety bogatobłonnikowej lub zespołu przerostu flory jelitowej, co należy uwzględnić w rozpoznaniu różnicowym.

W razie uszkodzenia błony śluzowej jelita cienkiego, w wyniku ostrej infekcji, obserwowany jest niedobór laktazy z dodatnim wynikiem testu, ma on jednak charakter przejściowy.

U osób bez innych dolegliwości oraz bez ostrego zakażenia przewodu pokarmowego, dodatni wynik testu wskazuje jednoznacznie na nietolerancje laktozy. Choć istnieje pierwotny niedobór laktazy, którego objawy występują już w niemowlęctwie, zazwyczaj ujawnia się on w okresie dojrzewania lub u dorosłych, gdy dochodzi do stopniowego zaniku aktywności laktazy w błonie śluzowej jelita cienkiego.

Nietolerancję laktazy obserwuje się także częściej w przebiegu chorób tj. celiakia i choroby zapalne jelit.

Przebieg leczenia i rokowanie

Wyróżnia się dwa rodzaje postępowania terapeutycznego

 • wykluczenie z diety pokarmów zawierających laktozę lub zamiana na produkty zawierające wstępnie nadtrawioną laktozę-oznaczone, jako bezlaktozowe.
 • substytucyjne podawanie preparatów laktazy, które są szeroko dostępne.

W przypadku osób szczególnie wrażliwych istotna jest dokładna analiza diety, gdyż w wielu procesach produkcyjnych żywności, przemyśle farmaceutycznym laktoza stosowana jest jako wypełniacz.

Objawy powinny ustąpić po wyeliminowaniu laktozy z diety, w przypadku utrzymywania się należy zweryfikować rozpoznanie. Pacjentów stosujących dietę bezlaktozową należy poinformować o konieczności zapewnienia odpowiedniej podaży wapnia, gdyż u wielu osób jego głównym źródłem jest mleko i jego produkty.

Rokowanie jest pomyślne, gdyż nietolerancja ta może być stosunkowo łatwo zweryfikowana.

KUP ONLINE

Przygotowanie do wodorowego testu oddechowego

 • 2 dni przed badaniem (aż do dnia badania) należy wstrzymać się z zażywaniem leków, takich jak: witaminy, aspiryna, antybiotyki, środki przeczyszczające.
 • 1 dzień przed badaniem należy unikać warzyw wzdymających, takich jak: kapusta, cebula, por, fasola, warzywa marynowane. Nie należy palić papierosów i żuć gumy.
 • NIE WOLNO pić mleka oraz soków owocowych
 • 12 godzin przed testem, ostatni nieobfity i ubogi w błonnik pokarmowy posiłek.
 • 6 godzin przed badaniem można pić wodę bez domieszki cukru.

W dniu badania - pacjent pozostaje na czczo (dopuszczalne jest wypicie szklanki wody bez domieszki cukru ), leki inne niż wymienione powyżej przyjmujemy zgodnie ze zaleceniem lekarskim. Przed testem należy dokładnie umyć zęby i wyszczotkować język (osoby z protezę nie powinny używać kleju mocującego w dniu badania).

Badanie można wykonać w Centrum Medycznym Wałbrzyska.


Przeciwwskazania do badania

Bezwzględne przeciwwskazania do wykonania testu:

 • dzieci z wrodzoną nietolerancją fruktozy;
 • rozpoznana lub podejrzewana poposiłkowa hipoglikemia.

Względne przeciwwskazania do wykonania testu:

 • przyjmowanie antybiotyków w trakcie ostatnich 4 tygodni;
 • kolonoskopia w trakcie ostatnich 4 tygodni;
 • radiografia w trakcie ostatnich 4 tygodni;
 • ileostomia;
 • ostra infekcja.
KUP ONLINE