Chirurgia onkologiczna Warszawa

Data publikacji: 18.07.2019 ,Data aktualizacji: 02.08.2022

W Szpitalu Damiana wykonujemy zabiegi z zakresu chirurgii onkologicznej. Lekarze prowadzący terapię i wykonujący zabiegi chirurgiczne w Centrum Medycznym to wysokiej klasy specjaliści, wywodzący się przede wszystkim z Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie w Warszawie.

Pooperacyjna diagnostyka histopatologiczna odbywa się w Zakładzie Patomorfologii w Centrum Onkologii oraz w Zakładzie Patomorfologii Szpitala MSWiA.

Zespół lekarzy onkologów współpracujących z Centrum Medycznym Damiana specjalizuje się w następujących dziedzinach onkologii:

 


Mastektomia

Mastektomia to operacja usunięcia piersi, którą wykonuje się w celu leczenia nowotworu lub w celach profilaktycznych. Wyróżnia się pięć rodzajów mastektomii:

  • mastektomia całkowita (prosta) - podczas której chirurg usuwa całą pierś, wraz z brodawką sutkową i otoczką i skórą. Podczas operacji usuwa się często także wartownicze węzły chłonne;
  • zmodyfikowana radykalna mastektomia - podczas której usuwana jest cała pierś, wraz z sutkiem oraz niektóre węzły chłonne pachowe;
  • mastektomia radykalna, podczas której usuwa się całą pierś, wraz z brodawką sutkową, wszystkie węzły pachowe oraz większe i mniejsze mięśnie piersiowe;
  • mastektomia częściowa - podczas której chirurg usuwa obszar zaatakowany przez nowotwór oraz otaczającą go zdrową tkankę - ten rodzaj operacji zalecany jest w sytuacji, kiedy nowotwór jest w początkowym stadium i zajął niewielki obszar;
  • operację oszczędzającą pierś - operacja obejmuje usunięcie guza i otaczającej go tkanki, ale z zachowaniem nienaruszonej piersi.

Operatorzy: dr n. med. Monika Nagadowska, lek. med. Tomasz Majewski


Mastektomia z rekonstrukcją piersi

Podczas mastektomii może odbyć się od razu zabieg rekonstrukcji piersi - istnieje także możliwość rekonstrukcji piersi po 6-12 miesiącach od operacji.

Operatorzy: lek. med. Tomasz Majewski


Operacje wycięcia guzków piersi

Tumorektomia, czyli chirurgiczne usuwanie guzków w piersiach, jest zabiegiem uzależnionym od rozmiaru guzka. Guzy o średnicy do 2 cm usuwa się przy pomocy biopsji mammotomicznej, natomiast przy większych zmianach wskazane jest leczenie operacyjne. Guzki usuwane są z marginesem zdrowej tkanki, a następnie wysyłane do badania histopatologicznego.

Operatorzy: dr n. med. Monika Nagadowska, lek. med. Tomasz Majewski


Biopsje węzłów, w tym węzła wartowniczego

Biopsja węzłów chłonnych jest zabiegiem diagnostycznym, mającym ustalić, czy nie występują przerzuty nowotworowe. Węzeł wartowniczy to pierwszy węzeł chłonny na drodze spływu chłonki z ogniska nowotworowego do węzłów regionalnych. Pacjentowi podaje się specjalny znacznik w miejsce guza pierwotnego, aby wiedzieć, który węzeł usunąć.

Biopsja węzła wartowniczego jest standardem przy nowotworach piersi oraz przy czerniaku. Jeśli węzły chłonne są wolne od przerzutów nie ma potrzeby wykonywać zabiegu usunięcia węzłów chłonnych (limfadenoktomii).

Operatorzy: dr n. med. Monika Nagadowska, lek. med. Tomasz Majewski


Operacje usunięcia węzłów chłonnych

Limfadenektomia, czyli operacyjne usunięcie węzłów chłonnych jest zabiegiem, podczas którego usuwa się jeden lub więcej węzłów chłonnych. Wskazaniem do operacji jest zaatakowanie węzłów przez komórki nowotworowe. W pierwszej kolejności, jeśli nie ma pewności co do tego, czy węzły zostały zajęte (nie ma widocznych ognisk na badaniach radiologicznych), przeprowadza się biopsję węzła wartowniczego i dopiero na podstawie jej wyników decyduje się o dalszym leczeniu.

Operatorzy: dr n. med. Monika Nagadowska, lek. med. Tomasz Majewski


Wycięcie nowotworu skóry z plastyką lub przeszczepem

Wycięcie nowotworu skóry polega na usunięciu zmiany z odpowiednim marginesem zdrowej skóry oraz rekonstrukcją ubytku przeszczepem skóry pobranym z innego miejsca (np. z okolicy ramienia lub pachwiny) lub plastyką z okolicznych tkanek.

Operatorzy: lek. med. Tomasz Majewski, dr Joanna Wiśniewska-Goryń


Operacje tarczycy

Operacje tarczycy wykonywane są u pacjentów z powodu przyczyn onkologicznych lub z wolem guzkowatym, który uciska okoliczne tkanki powodując problemy z oddychaniem, przepływem krwi w żyłach szyjnych lub z przełykaniem. Operacja obarczona jest ryzykiem uszkodzenia nerwów krtaniowych, co może prowadzić do osłabienia mowy. Operacja tarczycy obejmuje usunięcie płata tarczycy lub całego narządu.

Operatorzy: dr nr med. Elżbieta Stachlewska- Nasfeter, lek. med. Jacek Gałczyński


Operacje tarczycy z wykorzystaniem neuromonitoringu nerwu krtaniowego

Neuromonitoring stosowany jest w trakcie operacji tarczycy celem monitorowania przebiegu operacji oraz zminimalizowania ryzyka uszkodzenia strun głosowych.

Operatorzy: dr nr med. Elżbieta Stachlewska- Nasfeter, lek. med. Jacek Gałczyński