Chirurgia onkologiczna Warszawa

Data publikacji: 18.07.2019 ,Data aktualizacji: 02.08.2022

W Szpitalu Damiana wykonujemy również zabiegi z zakresu chirurgii onkologicznej. Lekarze współpracujący z Centrum Medycznym Damiana w tym zakresie, to wysokiej klasy specjaliści, wywodzący się przede wszystkim z Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie w Warszawie. 

Pooperacyjna diagnostyka histopatologiczna odbywa się w Zakładzie Patomorfologii w Centrum Onkologii oraz w Zakładzie Patomorfologii Szpitala MSWiA.


Zespół lekarzy onkologów współpracujących z Centrum Medycznym Damiana specjalizuje się w następujących dziedzinach onkologii:

Zakres zabiegów i operacji onkologicznych:

Operatorzy: dr n. med. Monika Nagadowska, lek. med. Tomasz Majewski:

  • operacje usunięcia węzłów chłonnych;
  • biopsje węzłów, w tym węzła wartowniczego;
  • operacje wycięcia guzków piersi;
  • mastektomie.


Operatorzy: lek. med. Tomasz Majewski:

  • mastektomie z jednoczesną rekonstrukcją piersi;
  • wycięcie nowotworu skóry z plastyka lub przeszczepem.


Operatorzy: dr nr med. Elżbieta Stachlewska- Nasfeter, lek. med. Jacek Gałczyński:

  • operacje tarczycy;
  • operacje tarczycy z wykorzystaniem neuromonitoringu nerwu krtaniowego.