Leczenie nowotworów piersi

Data publikacji: 18.07.2019 ,Data aktualizacji: 02.08.2022

Leczenie nowotworów piersi w Szpitalu Damiana obejmuje zarówno diagnostykę, jak i leczenie operacyjne nowotworów piersi.


Diagnostyka przedoperacyjna


Leczenie operacyjne 

W Szpitalu Damiana realizujemy:

  • Operacje nowotworów łagodnych piersi;
  • Operacje nowotworów złośliwych:
    • Mastektomie proste;
    • Mastektomie radykalne;
    • Oszczędzające pierś usunięcia guza piersi;
  • Operacje usunięcia piersi z jednoczesną rekonstrukcją piersi;
  • Operacje usunięcia piersi chorej z profilaktycznym usunięciem drugiej piersi i jednoczesną rekonstrukcją obu piersi.

Pacjentki wymagające rehabilitacji po usunięciu piersi mają ją zapewnioną już w Oddziale Szpitalnym, bezpośrednio po zabiegu.

 

Nasi lekarze: