Coaching Warszawa

Coaching Warszawa

Brakuje Ci motywacji? Chcesz się rozwijać, ale ciągle stoisz w miejscu? Umów się na wizytę u profesjonalnego coacha w jednym z naszych centrów w Warszawie.

W ostatnich latach coaching zyskał na popularności, co niestety poskutkowało wysypem domorosłych trenerów, których metody mijają się z celem tej dyscypliny. Dlatego warto korzystać z usług coacha, który współpracuje z Centrum Zdrowia Psychicznego i zna się na psychologii rozwoju, zamiast na robieniu scenicznego show.

Co mogę zyskać na wizycie u coacha?

Dzięki pogłębionej rozmowie i odpowiednio postawionych pytaniach, nasz coach odkryje drzemiący w Tobie potencjał i pozwoli Ci przekuć go na konkretne rozwiązania w różnych sferach życiowych.

Czym jest coaching?

Coaching jest to forma pracy nad rozwojem osobistym. Narzędzia coacha wywodzą się z kompleksowego, zintegrowanego podejścia do funkcjonowania ludzkiego. Podejście to zakłada, że oprócz wiedzy i umiejętności na nasze zachowania mają także wpływ: poglądy i przekonania, poczucie tożsamości, hierarchia wartości, nawyki, jak również równowaga między życiem osobistym i zawodowym.

Coach jest specjalistą, który wpiera i prowokuje rozwój umiejętności, takich jak: zaspakajanie potrzeb, efektowane osiąganie celów, optymalizacji działań i organizacji czasu, usprawnienia procesu uczenia się. Może pomóc w rozpoznawaniu i rozwoju wewnętrznych zasobów.

Coaching jest to sposób pracy z ludźmi, który wspomaga ich szybki rozwój i skuteczne osiąganie celów. Pomaga osiągnąć większą kontrolę nad własnym życiem, prowadzi do korzystniejszych decyzji i bardziej efektowych działań, daje poczucie wpływu na rzeczywistość.

Coaching nie powinien być stosowany zamiast psychoterapii, ponieważ ma za zadanie pomóc zdrowym osobom osiągać skuteczniejsze przedsięwzięcia w życiu zawodowym, ale także w życiu osobistym.

Umów się na spotkanie, jeśli chcesz:

 • czerpać większą satysfakcję z wykonywanej pracy;
 • poprawić relacje z ludźmi w środowisku osobistym, rodzinnym lub zawodowym;
 • wykonywać swoją pracę z pasją;
 • osiągnąć większy rozwój osobisty i zawodowy;
 • stać się ekspertem w wybranej branży;
 • odkryć cel życiowy;
 • wybrać ścieżkę nowej kariery;
 • realizować swoje hobby;
 • nauczyć się lepszej organizacji czasu;
 • lepiej kontrolować swoje emocje;
 • zdać egzaminy lub napisać pracę dyplomową;
 • doskonalić swoje umiejętności menadżerskie.

Główne cele coachingu:

 • rozwój osobisty,
 • rozwój zawodowy,
 • poprawienie efektywności działania,
 • podniesienie kompetencji.

Coaching Warszawa

Jak wygląda coaching?

Proces coachingu jest złożony z następujących elementów:

 • analiza rzeczywistości – klient, który uczestniczy w coachingu powinien odpowiedzieć na pytanie „jak jest teraz?”, klient opowiada jak wygląd jego życie (w obszarze z jakim chce pracować z coachem) oraz ocenia czy jest z tej rzeczywistości zadowolony;
 • określenie celów – klient skupia się na tym jak chciałby żeby było w przyszłości;
 • zdefiniowanie sposobów realizacji celów – klient powinien się zastanowić w jaki sposób może osiągnąć swoje cele, jakie potrzebne są narzędzia do realizacji tych celów, powinien wyznaczyć sobie plan działania. Dodatkowo trzeba przyjrzeć się temu jakie przeszkody i trudności mogą pojawić się na drodze do realizacji celu oraz jak można sobie z nimi poradzić.

Na pierwszym spotkaniu klient i coach poznają się. Coach tłumaczy czym jest coaching, na czym polega, informuje o zasadach etyki pracy coacha, ustala z klientem częstotliwość i ilość spotkań. Następnie coach zadaje pytania dotycząca osoby klienta aby go lepiej poznać. Coach będzie chciał jak najwięcej się dowiedzieć o potrzebach klienta oraz oczekiwaniach odnośnie współpracy, jak również o problemie z jakim klient się zjawia. Problem oraz potrzeby zostaną przekształcone w cele, wokół których będzie się opierała dalsza współpraca.

Potem odbywa się praca nad konkretnymi celami klienta, z zachowaniem kolejności punktów schematu: jak sytuacja wygląda teraz? jak chcę żeby było? co mogę zrobić, aby osiągnąć cel? Coach pomoże w znalezieniu rozwiązania i skonstruowania planu działania. Ponadto coaching ma na celu motywację klienta w stawianiu pierwszych kroków prowadzących do realizacji celu. Coach może również zadawać zadnia do wykonania w domu: przemyślenie czegoś, porozmawianie z kimś, obejrzenie filmu, zdobycie jakiś informacji itp. Zadania te będą powiązane z tym co się dzieje podczas spotkań i mają na celu przybliżenie klienta do realizacji celu. Coach będzie również pracował z klientem nad trudnościami i przeszkodami, jakie pojawią się po drodze do realizacji celu. Będzie na bieżąco analizować przebieg współpracy.

Korzyści jakie płyną z coachingu?

 • rozwój osobisty,
 • odkrycie swoich dotychczas niezauważonych możliwości i potencjałów,
 • uporządkowanie swojego życia
 • łatwiejsze podejmowanie decyzji i łatwiejsze radzenie sobie z trudnościami w różnych obszarach życia,
 • realizacja swoich marzeń, co przekłada się na zadowolenie ze swojego życia i szczęście,
 • podejmowanie i realizacja wyzwań, co może wpływać na zwiększenie pewności siebie,
 • wypracowanie równowagi pomiędzy różnymi obszarami życia.

Coaching w życiu zawodowym

Sesje coachingowe dedykowane są szczególnie osobom, które:

 • doświadczają wypalenia zawodowego,
 • odczuwają brak równowagi między życiem zawodowym i osobistym,
 • pragną poznać swoje mocne strony i nauczyć się wykorzystywać je w pracy,
 • chcą nauczyć radzić sobie ze stresem,
 • stają przed podjęciem ważnej decyzji biznesowej i brakuje im jasnej oceny sytuacji,
 • chcą lepiej wywiązywać się ze swoich służbowych obowiązków,
 • chcą zostać skutecznym liderem.

Coaching w codziennym życiu

Coaching nie jest tylko domeną biznesową. Może pomóc także w codziennym życiu np. osobom, które:

 • pragną zmian, ale boją się je zrobić,
 • swoje marzenia chcą przekształcić w cele i je osiągnąć,
 • chcą wzmocnić poczucie własnej wartości,
 • chcą się rozwijać i wykorzystać swoje możliwości i potencjał,
 • chcą coś zmienić, ale do końca same nie wiedzą co,
 • chcą budować trwałe i satysfakcjonujące relacje z innymi ludźmi,
 • chcą coś zmienić, ale nie wiedza w jaki sposób,
 • czują, że stanęły w miejscu i szukają dalszej drogi,
 • chcą mieć większą pewność siebie,
 • nie radzą sobie w sytuacjach stresowych.

Jak widać pól do pracy nad sobą i swoim rozwojem jest wiele. Coaching pozwala zmienić zastane schematy myślowe i wspomaga w osiągnięciu założonego celu.

Dlatego jeśli chcesz zmienić coś w swoim życiu na lepsze, jeszcze dziś umów się na wizytę u jednego z naszych specjalistów w Warszawie.

Coaching Warszawa - informacje o wizytach

Cena 250 zł
Czas trwania wizyty 50 minut
Częstotliwość spotkań w zależności od potrzeb i zaleceń specjalisty