Centrum Medyczne Damiana - dofinansowania

Data publikacji: 02.11.2023

W Centrum Medycznym Damiana dbamy o bezpieczeństwo Pacjentów i Personelu. W związku z tym wdrażamy rozwiązania, mające poprawić stan bezpieczeństwa i higieny pracy.

W ramach dotacji "Projekt dotyczący utrzymania zdolności do pracy przez cały okres aktywności zawodowej” celem zmniejszenia ryzyka związanego z pracą Personelu Medycznego oraz w nadziei na poprawienie komfortu Pacjentów, w ramach dofinansowania ze środków budżetu Państwa zakupiliśmy:

  1. Myjnie dezynfektor do narzędzi, w celu zmniejszenia ryzyka kontaktu na czynniki biologiczne oraz zakłucia personelu poprzez automatyzację procesu mycia.
  2. Specjalistyczne ergonomiczne fotele do punktów pobrań krwi, posiadające funkcję regulacji oraz tryb ratowniczy z naturalną pozycją ratunkową osiąganą natychmiastowo i bez wysiłku w celu odciążenia układu mięśniowo szkieletowego.
  3. W pełni bezdotykową myjnię chirurgiczną do rąk, jako środek zapewniający większą sterylność i podwyższenie poziomu bezpieczeństwa zabiegów przeprowadzanych na bloku operacyjnym.

Celem projektu jest poprawa bezpieczeństwa i higieny pracy na stanowiskach medycznych, co umożliwi utrzymanie zdolności do pracy pielęgniarek i lekarzy przez cały okres ich aktywności zawodowej i ograniczy występowanie chorób zawodowych.