Dojrzałość szkolna dziecka

Dojrzałość szkolna dziecka

Pierwsze dni w szkole są dla dziecka momentem przełomowym. To nowa sytuacja, z którą przychodzi mu się mierzyć i do której powinno być odpowiednio przygotowane. Rozpoczęcie nauki szkolnej wiąże się z nowymi wymaganiami, przed którymi staje młody człowiek.

Monika Dragunajtys-Sudoł
psychoterapeuta

Jednym z nich jest zdolność do uczenia się, możliwość nabywania nowych wiadomości i umiejętność wykorzystania ich w działaniu. Jednak szkoła to również miejsce, w którym dziecko nawiązuje relacje zarówno z rówieśnikami, jak i z dorosłymi. Miejsce, w którym obowiązują pewne normy zachowania społecznego. Gotowość szkolna wyraża się też w zdolności do podporządkowania się wymaganiom pracy w grupie i współpracy.

Najczęściej gotowość do podjęcia nauki szkolnej wiązana jest z poziomem rozwoju intelektualnego dziecka. Jednak początek szkoły to również wejście w nowe środowisko, nawiązanie nowych relacji rówieśniczych, nowy nauczyciel, nowe zasady i reguły funkcjonowania w grupie. Dlatego równie ważny jest poziom rozwoju w sferze emocjonalnej i społecznej. Poziom rozwoju emocjonalnego warunkuje, jak dziecko będzie sobie radziło z trudnościami, jak będzie reagowało na porażki, a więc jak będzie przebiegał proces adaptacji do nowych warunków.W aspekcie społecznym warto zwrócić uwagę zwłaszcza na to, jak dziecko czuje się w grupie rówieśniczej i jaki ma stosunek do nauczyciela i jego poleceń.

Pojęcie gotowości szkolnej definiowane jest jako efekt współdziałania właściwości i aktywności dziecka – fizycznych, poznawczych, emocjonalnych i społecznych oraz właściwości i aktywności jego środowiska – przede wszystkim rodziny i przedszkola. Adaptację dziecka, które podejmuje naukę w szkole, determinują zatem i wspomagają nie tylko jego predyspozycje intelektualne czy fizyczne, ale również jego własna aktywność i aktywność jego bliskich.

Współcześnie uważa się, że zachowanie człowieka oraz jego emocje zależą bardziej od spostrzegania siebie i sytuacji, od tego, jakie przypisujemy jej znaczenie niż od obiektywnych cech tejże sytuacji. Obraz siebie i samoocena dziecka kształtowane zaś są przez rodziców i inne bliskie, i ważne osoby. Oceny swoich możliwości dzieci opierają na podstawie ocen dorosłych, przekazywanych im informacji zwrotnych, krytyki czy pochwał. Ponadto uczą się od rodziców przez naśladowanie ich sposobów reagowania w różnych sytuacjach. Zatem oddziaływania środowiska zmierzające do sukcesu edukacyjnego dziecka powinny koncentrować się na kształtowaniu realnego obrazu siebie, zawierającego zarówno mocne, jak i słabe strony z jednoczesnym wzmacnianiem poczucia związku między własną aktywnością a następującymi po niej rezultatami.

Podsumowując, dziecko rozpoczynające naukę w szkole staje wobec wyzwania, które aktywuje predyspozycje ucznia, stwarza możliwość rozwoju, a jednocześnie często weryfikuje wcześniejsze doświadczenia i oceny. Podkreślić w tym miejscu jednak należy, że adaptacja do norm i warunków nauki w szkole zależy także od właściwości i aktywności środowiska, w którym się odbywa, a więc postawy rodziców i nauczycieli.

Obserwacja oraz stały, bliski kontakt z dzieckiem, a także z wychowawcą mogą niejednokrotnie wskazywać na pojawienie się problemów z adaptacją. Warto pamiętać, że obniżony nastrój, niechęć pójścia do szkoły czy inne emocje i zachowania dziecka, które nie są dla niego typowe, mogą mieć charakter przejściowy, być naturalną konsekwencją stresującej sytuacji, w jakiej się znalazło. Jeśli te trudności utrzymują się lub nasilają mimo podjętych działań wspierających, warto zasięgnąć porady psychologa.

Pierwsze doświadczenia szkolne wpływają również na dalsze decyzje edukacyjne i podejmowane wybory, stąd ważne jest, by dziecko było do nich odpowiednio przygotowane. W uzasadnionych przypadkach, kiedy diagnoza dojrzałości szkolnej wskazuje na pewne ograniczenia możliwości dziecka, warto rozważyć odroczenie podjęcia obowiązku szkolnego, aby miało ono większą możliwość odniesienia sukcesu w późniejszym terminie.

Monika Dragunajtys-Sudoł
psychoterapeuta

Zadaj Pytanie

Poniższy formularz kontaktowy nie służy do udzielania porad medycznych.

Informacje podstawowe dotyczące przetwarzania danych osobowych w celach marketingowych:
  • Administrator danych: Centrum Medyczne Damiana Holding Sp. z o.o., Wałbrzyska 46, 00-739 Warszawa
  • Cele przetwarzania: marketing własnych produktów i usług [w tym profilowanie]; marketing produktów i usług Medicover Polska [w tym profilowanie]
  • Podstawy prawne przetwarzania: Twoja zgoda
  • Prawa związane z przetwarzaniem danych: prawo do wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych; prawo dostępu do danych osobowych; inne prawa, o których mowa w szczegółowej informacji o przetwarzaniu danych
  • Odbiorcy danych: Podmioty przetwarzające dane osobowe w imieniu Centrum Medyczne Damiana Holding Sp. z o.o.

Szczegółowe informacje o przetwarzaniu Klauzula informacyjna dla Centrum Medycznego Damiana Holding Sp. z o.o.

* pola wymagane

Partnerzy

Centrum Medyczne Medicover Medicover Senior Allianz SIGNAL IDUNA TU INTER Polska S.A. Compensa TUZDROWIE UNIQA Saltus Medisky Synevo

Centrum Medyczne Damiana Warszawa

Szukaj

Facebook CMDYouTube

Copyright © Centrum Medyczne Damiana 2019

 
 
   
Umów wizytę Znajdź lekarza Zadaj pytanie
 
 
Rozpocznij czat

Centrum Medyczne Damiana

Online

W celu uruchomienia czatu prosimy o podanie imienia i nazwiska oraz zaakceptowanie regulaminu: