Damian Online

Serdecznie zachęcamy Państwa do korzystania z nowych możliwości systemu Damian Online:

 • umawiania i odwoływania wizyt lekarskich,
 • przeglądania umówionych wizyt lekarskich,
 • sprawdzania wybranych wyników badań laboratoryjnych i obrazowych,
 • sprawdzania przepisanych przez lekarza leków.

Przejdź do Damian Online W celu skorzystania z pełnej wersji serwisu i posiadania dostępu do wszystkich powyższych funkcjonalności, niezbędne jest posiadanie karty pacjenta (nr MRN) oraz indywidualnego hasła dostępu do systemu, które należy odebrać osobiście w dowolnej placówce Centrum Medycznego Damiana.

Nowe rozwiązania systemu Damian Online to:

 • oszczędność czasu, dzięki możliwości korzystania z funkcjonalności Damian Online w  każdym miejscu, w którym jest dostęp do Internetu,
 • dostęp do historii leczenia 7 dni w tygodniu przez 24 h.

Poniżej otrzymacie Państwo ogólne informacje na temat:

 • dostępu do systemu Damian Online,
 • logowania się,
 • bezpieczeństwa danych Pacjenta,
 • podstawowych funkcjonalności systemu.

Dostęp do systemu DAMIAN ONLINE

Aby otrzymać dostęp do systemu Damian online należy zgłosić się osobiście z dokumentem potwierdzającym tożsamość do recepcji dowolnego Centrum Medycznego Damiana. Osoba bezpośrednio Państwa obsługująca po zweryfikowaniu Państwa tożsamości oraz sprawdzeniu danych znajdujących się w systemie Centrum Medycznego Damiana przeprowadzi krótką procedurę rejestracji, po której otrzymacie Państwo regulamin korzystania z systemu Damian online oraz indywidualne hasło dostępu.

Pierwsze hasło logowania do systemu Damian online jest generowane automatycznie podczas wizyty w Centrum Medycznym Damiana. Składa się ono z 8 znaków. Podczas rejestracji recepcjonistka poprosi o wpisanie za pomocą specjalnej klawiatury czterech pierwszych cyfr hasła (znanych tylko Pacjentowi), a następnie o ich potwierdzenie. System automatycznie generuje pozostałe cztery znaki alfanumeryczne. Pierwsza część hasła będzie niewidoczna dla recepcjonistki, nie zostanie też wydrukowana na formularzu oraz w regulaminie.

Logowanie do systemu DAMIAN ONLINE

Z systemu Damian online mogą korzystać wszystkie osoby zarejestrowane w bazie Centrum Medycznego Damiana.

Aby zalogować się do systemu należy wprowadzić:

 • numer karty Centrum Medycznego Damiana (MRN),
 • pobrane w recepcji indywidualne hasło dostępu składające się z 8 znaków. 

Dla zachowania bezpieczeństwa Państwa danych i ochrony dostępu do nich przez osoby niepowołane podczas pierwszego logowania system poprosi o zmianę nadanego podczas rejestracji indywidualnego hasła na nowe.

W celach bezpieczeństwa danych zalecamy zmianę hasła raz w miesiącu.

Należy pamiętać, że wizyta, a tym samym dokumentacja medyczna dotyczy osoby, której numer karty Pacjent podaje, dlatego bardzo ważne jest, aby zawsze był to numer osoby, dla której wizyta ma zostać umówiona (umawiając dziecko na wizytę należy podać numer karty dziecka i jego indywidualne hasło dostępu).

Po zalogowaniu się do systemu, w sytuacji kiedy, w bazie danych Centrum Medycznego Damiana brakuje numeru PESEL lub numeru PESEL matki (w przypadku dziecka) lub numeru paszportu (w przypadku obcokrajowców), system poprosi o ich uzupełnienie.
Jest to warunek konieczny, aby przejść do dalszej części aplikacji. Jeśli wymagane dane są kompletne, system automatycznie wyświetli stronę z danymi kontaktowymi – numerem telefonu oraz adresem e-mail. W tym miejscu można również zaznaczając odpowiednią opcję wyrazić zgodę na otrzymywanie przypomnień o wizytach przez e-mail lub SMS.

Wpisanie adresu e-mail jest obligatoryjne. Każdorazowo po umówieniu lub odwołaniu wizyty na podany adres wysyłane będą potwierdzenia o przeprowadzonej aktywności w systemie.
Nie ma możliwości umówienie wizyty bez uzupełniania adresu e-mail

Bezpieczeństwo danych pacjenta

W celu zapewnienia maksymalnej ochrony Państwa danych podczas korzystania z systemu Damian Online wdrożyliśmy szereg rozwiązań:

 • mechanizm szyfrowania informacji przy użyciu bezpiecznego 128 - bitowego protokołu SSL, wykorzystuje procedurę nadawania przez centralny system autoryzacji, unikalnych haseł uprawniających do korzystania z usługi Damian onLine;
 • indywidualne inicjalne hasło dostępu upoważniające do korzystania z systemu, nadawane jest podczas procesu rejestracji i składa się z części generowanej przez system oraz części hasła wprowadzanej aktywnie przez Pacjenta;
 • w dwuetapowym procesie uwierzytelnienia hasło podlega procedurze identyfikacji i potwierdzenia tożsamości osoby (autentykacja) oraz weryfikacji czy dana osoba posiada dostęp i uprawnienia do korzystania z systemu (autoryzacja);
 • w celu zminimalizowania ryzyka nieuprawnionego dostępu do poufnych danych pacjenta, przy pierwszym logowaniu system wymusza zmianę indywidualnego hasła, jednocześnie gwarantując możliwość zmiany hasła w dowolnym momencie.

Jak korzystać z systemu DAMIAN ONLINE?

Aby rozpocząć korzystanie z aplikacji należy wybrać odpowiednią zakładkę:

 • UMAWIANIE WIZYT, aby zarezerwować wizytę w dowolnym Centrum Medycznym Damiana,
 • ODWOŁYWANIE WIZYT, aby odwołać zaplanowaną wizytę,
 • GRAFIKI LEKARZY,
 • MOJE DANE, aby zaktualizować swoje dane teleadresowe,
 • LEKI, aby przejrzeć leki przepisane przez lekarza,
 • WYNIKI BADAŃ, aby zobaczyć wynik wybranych badań laboratoryjnych i diagnostycznych,

Umawianie wizyt

Umawiając wizytę należy wybrać:

 • miasto/region, w którym znajduje się Centrum Damiana,
 • rodzaj konsultacji jaką chcemy odbyć.

W przypadku kiedy danej specjalizacji nie ma na liście lub pojawią się wątpliwości, którą z nich wybrać, należy skontaktować się z Centrum Obsługi Klienta.

Klikając na pola ze znakiem zapytania otrzymacie Państwo szczegółowe informację o polu, przy którym znak się znajduje.

Jeżeli w wybranym przez Państwa terminie lekarz nie przyjmuje, bądź wizyty zostały zarezerwowane przez innych Pacjentów, system automatycznie wyszukuje pierwszy możliwy termin wizyty i wyświetla go wraz z informacją na ekranie.

Po umówieniu wizyty otrzymacie Państwa zaproszenie na wizytę zawierające dane dotyczące umówionej wizyty. Informacje te można wydrukować. Jednocześnie na wcześniej podany adres e-mail otrzymacie Państwo potwierdzenie umówienia wizyty.

Grafiki konsultacji lekarzy

Tutaj mogą Państwo przejrzeć grafiki pracy lekarzy. Wybierając określone kryteria: miasto,  specjalizacja, nazwisko lekarza, zakres czasu otrzymacie Państwo szczegółowe informacje. Moduł ten pokazuje jedynie czas w jakim lekarz konsultuje w Centrum Medycznym Damiana. W celu sprawdzenia dostępnych wizyt dla danego lekarza, należy kliknąć link z nazwiskiem lekarza, który przeniesie Państwa na stronę umawiania wizyt.

Moje dane

W tej części możemy zaktualizować swoje dane osobowe: adres, telefony kontaktowe, adres e-mail. Po zmianie danych należy kliknąć „zachowaj”, aby zapisać zmiany. Wszystkie zmienione dane zapisywane są w bazie danych CM Damiana.

Wyniki badań

W tej funkcjonalności są dostępne wyniki wybranych badań laboratoryjnych i obrazowych zamieszczonych w elektronicznej dokumentacji Pacjenta. Publikowane są badania, które zostały zlecone Pacjentom po 1 stycznia 2013 roku.

Przepisane leki

W tej zakładce otrzymacie Państwo informację o przepisanych przez lekarza lekach.

Ważne informacje

 • Ze względów bezpieczeństwa, jeżeli po zalogowaniu do systemu przez 10 minut nie podejmiecie Państwa żadnych działań, nastąpi automatyczne wylogowanie z Damian Online.
 • Jeżeli podczas procedury logowania do systemu zostanie trzykrotnie wprowadzone błędne hasło, ze względów bezpieczeństwa zostanie ono zablokowane. Automatyczne odblokowanie konta nastąpi po upływie 15 minut. Wcześniejsze odblokowanie jest możliwe po skontaktowaniu się z Centrum Obsługi Klienta.
 • W przypadku chęci rezygnacji z usługi Damian Online prosimy o złożenie pisemnego wniosku na adres Centrum Obsługi Klienta  dak@damian.pl
 • W celu reaktywacji konta należy zgłosić się do recepcji dowolnego Centrum Medycznym Damiana wraz z dowodem tożsamości i ponownie poddać się procedurze rejestracji.
 • Regulamin DOL