Damian Online

Data publikacji: 23.08.2019 ,Data aktualizacji: 05.04.2023
Czas czytania: 11 minut

pobierz dol

Dbanie o zdrowie powinno być maksymalnie proste! Dlatego już dziś polecamy korzystanie z aplikacji mobilnej Damian Mobile.

Aplikacja Damian Mobile to przede wszystkim:

 • nowoczesny wygląd;
 • intuicyjna obsługa;
 • nowe funkcjonalności;
 • trzy wersje językowe;
 • proste logowanie.


W aplikacji mobilnej Centrum Medycznego Damiana jest możliwość:

 • zakładania konta i logowania do prostej wersji;
 • umówienia wizyt wraz z informacją o przygotowaniu do badań;
 • odwołania wizyt;
 • przeglądania wizyt zaplanowanych i zrealizowanych;
 • przeglądania szczegółów z wizyty zrealizowanej;
 • przeglądania i pobierania e-recept;
 • przeglądania i pobierania wyników badań;
 • przeglądania wyników badań laboratoryjnych w formie graficznej;
 • przeglądania wystawionych skierowań;
 • pobrania dokumentacji medycznej;
 • skorzystania z listy rezerwowej;
 • zarządzania profilami rodzinnymi bez konieczności ponownego przelogowania;
 • logowania biometrycznego;
 • zabezpieczenia konta weryfikacją dwuetapową;
 • edycji danych profilu wraz z możliwością akceptacji zgód operacyjnych;
 • dodawania wizyt do kalendarza;
 • połączenia swojego profilu z profilem innego pacjenta;
 • otrzymywania powiadomień PUSH;
 • usuwania konta;
 • ustawienia funkcji dark mode;
 • wyboru angielskiej lub ukraińskiej wersji językowej;
 • kalendarza szczepień obowiązkowych i zalecanych, w tym szczepienia medycyny podróży (NOWOŚĆ!);
 • kalendarz badań profilaktycznych (NOWOŚĆ!);
 • e-recepta online w ramach NFZ (NOWOŚĆ!);
 • powiadomienia o wystawionych skierowaniach – poinformujemy Cię o nowym skierowaniu oraz tym, które niebawem straci termin ważności (NOWOŚĆ!).

Wraz z wprowadzeniem aplikacji mobilnej Damian Mobile, powstawał również nowy portal pacjenta Damian Online.

 

Serdecznie zachęcamy również do korzystania z możliwości nowego portalu pacjenta Damian Online:

Już teraz możesz:

 • zalogować się w prostszy i bardziej intuicyjny sposób;
 • zarządzać swoimi wizytami w dwóch wersjach językowych.

 

Funkcjonalności Damian Online:

 • Ukraińska wersja portalu pacjenta;
 • Profile połączone – zarządzanie zdrowiem swoich bliskich;
 • możliwość złożenia deklaracji POZ;
 • Potwierdzenie tożsamości podczas odbioru hasła za pomocą usługi mojeID;
 • umawianie i odwoływanie wizyt lekarskich,
 • przeglądanie umówionych wizyt lekarskich,
 • sprawdzanie wybranych wyników badań laboratoryjnych i obrazowych
 • sprawdzanie przepisanych przez lekarza leków,
 • przeglądanie i pobierania e-recept,
 • łączenie profili,
 • przeglądanie wystawionych skierowań oraz umawianie się na część z nich,
 • pobieranie dokumentacji medycznej,
 • lista rezerwowa;
 • kalendarz szczepień obowiązkowych i zalecanych, w tym szczepienia medycyny podróży (NOWOŚĆ!)
 • kalendarz badań profilaktycznych (NOWOŚĆ!);
 • e-recepta online w ramach NFZ (NOWOŚĆ!);
 • powiadomienia o wystawionych skierowaniach – poinformujemy Cię o nowym skierowaniu oraz tym, które niebawem straci termin ważności (NOWOŚĆ!).
PRZEJDŹ DO DAMIAN ONLINE


W celu skorzystania z pełnej wersji serwisu i posiadania dostępu do wszystkich powyższych funkcjonalności, niezbędne jest posiadanie karty pacjenta (nr MRN) oraz indywidualnego hasła dostępu do systemu, które należy odebrać osobiście w dowolnej placówce Centrum Medycznego Damiana.

Poniżej otrzymacie Państwo ogólne informacje na temat:


Dostęp do systemu DAMIAN ONLINE

Aby otrzymać dostęp do systemu Damian online należy:

 1. Zgłosić się osobiście z dokumentem potwierdzającym tożsamość do recepcji dowolnego Centrum Medycznego Damiana. Pracownik obsługujący po zweryfikowaniu Państwa tożsamości oraz sprawdzeniu danych znajdujących się w systemie Centrum Medycznego Damiana przeprowadzi krótką procedurę rejestracji, po której otrzymacie Państwo regulamin korzystania z systemu Damian OnLine oraz indywidualne hasło dostępu.

  Pierwsze hasło logowania do systemu Damian OnLine jest generowane automatycznie podczas wizyty w Centrum Medycznym Damiana. Składa się ono z 8 znaków. Podczas rejestracji recepcjonistka poprosi o wpisanie za pomocą specjalnej klawiatury czterech pierwszych cyfr hasła (znanych tylko Pacjentowi), a następnie o ich potwierdzenie. System automatycznie generuje pozostałe cztery znaki alfanumeryczne. Pierwsza część hasła będzie niewidoczna dla recepcjonistki, nie zostanie też wydrukowana na formularzu oraz w regulaminie.
 2. W prostej wersji Damian OnLine:

  • Potwierdzić swoją tożsamość za pomocą usługi mojeID oferowanej przez Krajową Izbę Rozliczeniową (KIR). Użytkownik zatwierdza Regulamin, po czym zostaje przekierowany na stronę z listą banków współpracujących z KIR. Po wybraniu banku, użytkownik potwierdza swoja tożsamość. Weryfikacja tożsamości odbywa się zgodnie z regulaminem świadczenia usług przez bank wybrany przez Użytkownika. Więcej informacji na temat usługi mojeID można znaleźć na stronie www.mojeid.pl. Użytkownik samodzielnie nadaje sobie hasło, przy pomocy, którego będzie logować się do systemu.


Logowanie do systemu DAMIAN ONLINE

Z systemu Damian online mogą korzystać wszystkie osoby zarejestrowane w bazie Centrum Medycznego Damiana.

Aby zalogować się do systemu należy wprowadzić:

 • numer karty Centrum Medycznego Damiana (MRN),
 • pobrane w recepcji indywidualne hasło dostępu składające się z 8 znaków. 
 • unikalny kod autoryzacyjny wysłany w formie sms lub email (w przypadku uruchomienia weryfikacji dwuetapowej).

Dla zachowania bezpieczeństwa Państwa danych i ochrony dostępu do nich przez osoby niepowołane podczas pierwszego logowania system poprosi o zmianę nadanego podczas rejestracji indywidualnego hasła na nowe.

W celach bezpieczeństwa danych zalecamy zmianę hasła raz w miesiącu.

Należy pamiętać, że wizyta, a tym samym dokumentacja medyczna dotyczy osoby, której numer karty Pacjent podaje, dlatego bardzo ważne jest, aby zawsze był to numer osoby, dla której wizyta ma zostać umówiona (umawiając dziecko na wizytę należy podać numer karty dziecka i jego indywidualne hasło dostępu).

Po zalogowaniu się do systemu, w sytuacji kiedy, w bazie danych Centrum Medycznego Damiana brakuje numeru PESEL lub numeru PESEL matki (w przypadku dziecka) lub numeru paszportu (w przypadku obcokrajowców), system poprosi o ich uzupełnienie.
Jest to warunek konieczny, aby przejść do dalszej części aplikacji. Jeśli wymagane dane są kompletne, system automatycznie wyświetli stronę z danymi kontaktowymi – numerem telefonu oraz adresem e-mail. W tym miejscu można również zaznaczając odpowiednią opcję wyrazić zgodę na otrzymywanie przypomnień o wizytach przez e-mail lub SMS.

Wpisanie adresu e-mail jest obligatoryjne. Każdorazowo po umówieniu lub odwołaniu wizyty na podany adres wysyłane będą potwierdzenia o przeprowadzonej aktywności w systemie.
Nie ma możliwości umówienie wizyty bez uzupełniania adresu e-mail.


Bezpieczeństwo danych pacjenta

W celu zapewnienia maksymalnej ochrony Państwa danych podczas korzystania z systemu Damian Online wdrożyliśmy szereg rozwiązań:

 • mechanizm szyfrowania informacji przy użyciu bezpiecznego 128 - bitowego protokołu SSL, wykorzystuje procedurę nadawania przez centralny system autoryzacji, unikalnych haseł uprawniających do korzystania z usługi Damian onLine;
 • indywidualne inicjalne hasło dostępu upoważniające do korzystania z systemu, nadawane jest podczas procesu rejestracji i składa się z części generowanej przez system oraz części hasła wprowadzanej aktywnie przez Pacjenta;
 • w dwuetapowym procesie uwierzytelnienia hasło podlega procedurze identyfikacji i potwierdzenia tożsamości osoby (autentykacja) oraz weryfikacji czy dana osoba posiada dostęp i uprawnienia do korzystania z systemu (autoryzacja);
 • w celu zminimalizowania ryzyka nieuprawnionego dostępu do poufnych danych pacjenta, przy pierwszym logowaniu system wymusza zmianę indywidualnego hasła, jednocześnie gwarantując możliwość zmiany hasła w dowolnym momencie.

Weryfikacja dwuetapowa

 • Dwuetapowa weryfikacja logowania to dodatkowe zabezpieczenie Twojego konta. Logując się do pełnej wersji aplikacji Damian OnLine, oprócz podania hasła zostaniesz poproszony o wprowadzenie unikalnego kodu, który wyślemy Ci SMS-em lub mailem. Unikalny kod wymagany również będzie w procesie zmiany numeru telefonu lub hasła.
 • Weryfikacja dwuetapowa nie jest obowiązkowa, w każdej chwili użytkownik może ją włączyć lub wyłączyć. Należy jednak pamiętać, że zapewnia ona najwyższy poziom bezpieczeństwa danych medycznych przechowywanych w Damian OnLine,
 • Aby włączyć dwuetapową weryfikacje należy po zalogowaniu się do Damian OnLine wybrać opcje „Mój Profil”. W sekcji „Bezpieczeństwo” znajduje się pole na wpisanie numeru telefonu lub opcjonalnie adresu email. Po wprowadzeniu danych użytkownik otrzyma sms lub email z unikalnym kodem, który wymaga wprowadzenia w serwisie.
 • Na ekranie wyświetli się komunikat o weryfikacji numeru telefonu użytkownika. Podczas następnego logowania do Damian OnLine, zmiany numeru telefonu lub hasła użytkownik poproszony zostanie o potwierdzenie tożsamości poprzez wprowadzenie unikalnego kodu.
 • Użytkownik w każdej chwili ma możliwość wyłączenia dwuetapowej weryfikacji. Po zalogowaniu się do Damian OnLine w sekcji „Bezpieczeństwo” przy numerze telefonu znajduje się opcja wyłącz. Po wybraniu tej opcji użytkownikowi zostanie wysłany kod sms, który wymaga wprowadzenia do serwisu.

Jak korzystać z systemu DAMIAN ONLINE?

Aby rozpocząć korzystanie z aplikacji należy wybrać odpowiednią zakładkę:

 • UMAWIANIE WIZYT, aby zarezerwować wizytę w dowolnym Centrum Medycznym Damiana,
 • ODWOŁYWANIE WIZYT, aby odwołać zaplanowaną wizytę,
 • MOJE DANE, aby zaktualizować swoje dane teleadresowe,
 • LEKI I E-RECEPTY, aby przejrzeć leki przepisane przez lekarza oraz przeglądać i pobierać e-recepty,
 • WYNIKI BADAŃ, aby zobaczyć wynik wybranych badań laboratoryjnych i diagnostycznych,
 • MOJE SKIEROWANIA, aby przejrzeć wystawione skierowania oraz umówić się na część z nich,
 • PROFILE, aby połączyć profil innego użytkownika,
 • MOJE WIZYTY, aby odwołać lub zmienić termin zaplanowanej wizyty, aby zarządzać swoimi listami rezerwowymi,
 • DOKUMENTACJA MEDYCZNA, aby pobrać dokumentację medyczną.

 

Umawianie wizyt

Umawiając wizytę należy wybrać:

 • miasto/region, w którym znajduje się Centrum Damiana,
 • rodzaj konsultacji jaką chcemy odbyć.

W przypadku kiedy danej specjalizacji nie ma na liście lub pojawią się wątpliwości, którą z nich wybrać, należy skontaktować się z Centrum Obsługi Klienta. Klikając na pola ze znakiem zapytania otrzymacie Państwo szczegółowe informację o polu, przy którym znak się znajduje.

Jeżeli w wybranym przez Państwa terminie lekarz nie przyjmuje, bądź wizyty zostały zarezerwowane przez innych Pacjentów, system automatycznie wyszukuje pierwszy możliwy termin wizyty i wyświetla go wraz z informacją na ekranie. Po umówieniu wizyty otrzymacie Państwa zaproszenie na wizytę zawierające dane dotyczące umówionej wizyty. Informacje te można wydrukować. Jednocześnie na wcześniej podany adres e-mail otrzymacie Państwo potwierdzenie umówienia wizyty.

 

Moje dane

W tej części możemy zaktualizować swoje dane osobowe: adres, telefony kontaktowe, adres e-mail. Po zmianie danych należy kliknąć „zachowaj”, aby zapisać zmiany. Wszystkie zmienione dane zapisywane są w bazie danych Centrum Medycznego Damiana.

 

Wyniki badań

W tej funkcjonalności są dostępne wyniki wybranych badań laboratoryjnych i obrazowych zamieszczonych w elektronicznej dokumentacji Pacjenta. Publikowane są badania, które zostały zlecone Pacjentom po 1 stycznia 2013 roku.

 

Przepisane leki i e-recepty

W tej zakładce otrzymacie Państwo informację o przepisanych przez lekarza lekach. Jest możliwość przeglądania i pobierania e-recept.

 

Moje skierowania

W części tej widoczne są skierowania wystawione podczas wizyt w Centrum Medycznym Damiana wraz z informacją o statusie (zrealizowane lub niezrealizowane). W przypadku skierowań ze statusem niezrealizowane mamy możliwość:

 • umówienia wizyty bezpośrednio w aplikacji,
 • w przypadku braku możliwości umówienia usługi online wyświetlany jest odpowiedni komunikat informujący.

 

Profile

Damian OnLine umożliwia Państwu łączenie Profili – dzięki czemu możesz np. umawiać i odwoływać wizyty, przeglądać skierowania czy sprawdzać wyniki badań w imieniu osoby, której Profil został połączony z Twoim kontem.

 • Aby korzystać z funkcji „Profile” w Damian OnLine Użytkownik musi wpisać numer karty Centrum Medycznego Damiana oraz indywidualne hasło do systemu osoby, której profilem chcę zarządzać.
 • Użytkownik, którego profilem chcemy zarządzać musi posiadać adres email, w celu autoryzacji wykonania operacji połączenia profilu.
 • Do dodawanego użytkownika wysyłany jest email z prośbą o akceptację na połączenie profilu w Damian OnLine.
 • Po mailowej akceptacji, Pacjent wyrażający zgodę na połączenie profilu zostanie przeniesiony do Damian OnLine, gdzie po zalogowaniu na swój profil ostatecznie potwierdzi połączenie.

Dostęp do określonych funkcji systemu jest uzależniony od wieku połączonego Użytkownika. Użytkownik w każdym momencie ma możliwość odpięcia swojego profilu od innego Użytkownika.

 

Dokumentacja medyczna

Tutaj użytkownik ma możliwość pobrania swojej dokumentacji medycznej. Dokumentacja medyczna do której użytkownik ma dostęp, udostępniana jest za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej. Funkcjonalność podzielona jest na zakładki Konsultacje oraz Wyniki Badań. Po zaznaczeniu wybranych dokumentów użytkownik klikając Pobierz pobiera dokumentację w formacie ZIP.

Użytkownik może pobrać dokumentację medyczną powstałą w wyniku wizyty w Centrum Medycznym Damiana, z wyłączeniem dokumentacji, w ramach której wyniki przekazywane są wyłącznie w formie papierowej. Samodzielnie wydrukowana dokumentacja medyczna nie będzie poświadczona o zgodności z oryginałem.


Możliwość złożenia deklaracji POZ

poz warszawaPacjenci posiadający dostęp do pełnej wersji Damian Online mogą złożyć deklarację POZ do wybranej placówki przez Portal Pacjenta. Użytkownik składający deklarację POZ przez Damian OnLine wypełnia formularz, podając wszystkie niezbędne dane, w kolejnym kroku proszony jest o podpisanie deklaracji profilem zaufanym i załączenie pliku PDF.

Złożenie deklaracji przez Damian OnLine jest proste, szybkie i wygodne.

Uwaga: Złożenie deklaracji POZ możliwe jest tylko w Damian OnLine. W Damian Mobile użytkownicy mogą sprawdzić złożone deklaracje.

 

 

Kalendarz szczepień

Kalendarz szczepień umożliwia pacjentom zarządzanie harmonogramem szczepień oraz przypomina o terminowości realizowania kolejnych dawek.

Jak korzystać z kalendarza szczepień?

 • przed skorzystaniem z kalendarza zaakceptuj regulamin, który reguluje kwestie związane z użytkowaniem kalendarza,
 • kalendarz składa się z dwóch części: szczepienia obowiązkowe oraz zalecane,
 • po wejściu do kalendarza system przekierowuje Cię do odpowiedniej kategorii wiekowej i wieku,
 • w kalendarzu znajdują się rekomendowane dawki szczepień, które możesz zrealizować oraz szczepienia, które zrealizowałeś w Centrum Medycznym Damiana (system czyta zrealizowane szczepienia automatycznie),
 • kilkoma kliknięciami możesz dodać zrealizowaną dawkę, jeśli została ona zrealizowana poza CMD,
 • funkcjonalność kalendarza to nie tylko sugerowane terminy kolejnych szczepień, ale również możliwość ustawienia przypomnień (e-mail, sms, push),
 • jako użytkownik kalendarza samodzielnie ustawiasz częstotliwość otrzymywanych powiadomień,
 • możesz zmienić lub usunąć wprowadzone przez siebie do kalendarza informacje dotyczące zrealizowanych szczepień,
 • bezpośrednio z kalendarza możesz umówić się na wizytę przed szczepieniem.

Zarządzaj swoim harmonogramem szczepień obowiązkowych i zalecanych w Damian OnLine!

 

Kalendarz badań profilaktycznych  

Jest to narzędzie, które pomoże Ci zadbać o swoje zdrowie i regularnie wykonywać niezbędne badania:

 • Po wejściu do kalendarza system automatycznie przekieruje Cię do odpowiedniej kategorii wiekowej.
 • Kalendarz zawiera listę rekomendowanych badań profilaktycznych i konsultacji wraz z ich częstotliwością. Możesz umówić się na nie bezpośrednio poprzez kalendarz (z wyjątkiem badań laboratoryjnych oraz procedur, które wymagają kontaktu z Call Center).
 • Możliwość dodawania i usuwania badań, które zostały zrealizowane poza CMD jest proste i intuicyjne.
 • Kalendarz nie tylko sugeruje terminy kolejnych badań, ale również regularnie przypomina o konieczności ich zaplanowania. Otrzymasz powiadomienia e-mail, SMS oraz PUSH przed sugerowaną datą badania. Terminy są dostosowane do Twojej kategorii wiekowej i historii badań.

 

Powiadomienia o wstawionych skierowaniach

Powiadomienia o wystawionych skierowaniach mają na celu przypomnienie o konieczności zrealizowania skierowania. Do pacjentów wyślemy powiadomienie sms, push oraz e-mail z informacją o nowym i oczekującym skierowaniu oraz tym, które niedługo straci ważność.

 

Lista rezerwowa

Jeśli wszystkie wizyty są już zarezerwowane lub wyszukane wizyty nie spełniają oczekiwań, Pacjent ma możliwość zapisania się na listę rezerwową. Zapisując się na listę rezerwową, Pacjent otrzymuje SMS-y z informacją, o oczekującej w Damian OnLine propozycji.

Pod wynikami wyszukiwania wizyt znajduje się przycisk do zapisania się na listę rezerwową. Pacjent wypełnia formularz i określa jakiej wizyty potrzebuje. Pacjent może wybrać termin poszukiwanej wizyty, placówkę, lekarza i specjalizację. Jeśli wypełniając filtry formularza, odnalezione zostaną wizyty, które spełniają kryteria listy rezerwowej Pacjentowi zaprezentowana zostanie informacja z możliwością przejścia do umówienia. Po kliknięciu „Zapisz” pojawia się okno, w którym Pacjent podaje numer telefonu, na który chce otrzymywać SMS-y z propozycjami wizyt (5 propozyji). Numer wskazany do listy rezerwowej nie zostanie zaktualizowany na karcie pacjenta. Informacja o oczekującej propozycji wizyty jest wysłana również mailowo na wskazany w karcie Pacjenta adres.

Kiedy Pacjent otrzyma SMS lub email z informacją o oczekującej propozycji wizyty w serwisie Damian OnLine potwierdza  ją lub odrzuca , logując się na swój profil za pomocą linku umieszczonego w wiadomości SMS. Na odpowiedź oczekujemy 30 minut (czas ten jest odliczany na proponowanej wizycie). Po tym czasie proponowana wizyta jest dla Pacjenta niedostępna. Wykonując operację potwierdzenia lub odrzucenia proponowanej wizyty Pacjent potwierdza wykonanie akcji. W oknie tym umieszczona jest informacja, którą wizytę z 5 proponowanych pacjent odrzuca lub potwierdza.

Zarządzać wizytami z listy rezerwowej – potwierdzać lub rezygnować – Pacjent może wyłącznie na Portalu Pacjenta Damian OnLine. Swoją Listę rezerwową Pacjent znajdzie w zakładce Moje wizyty.

Kryteria listy rezerwowej (z wyłączeniem specjalizacji) mogą zostać edytowane. Nie powoduje to zmiany kolejności Pacjenta na liście. Edycja listy odbywa się po kliknięciu „Szczegóły” na danej liście rezerwowej. W każdej chwili Pacjent może zrezygnować ze swojej listy rezerwowej na Portalu Pacjenta Damian OnLine. Rezygnacja z listy odbywa się po kliknięciu „Zrezygnuj z listy” na danej liście rezerwowej.

Próbując umówić w pełnej wersji Damian OnLine wizytę, która spełnia kryteria posiadanej przez Pacjenta listy rezerwowej prezentowany jest odpowiedni komunikat. Funkcjonalność umożliwia zapisanie się na jedną listę rezerwową w ramach danej specjalizacji. Pacjent może mieć kilka list do różnych specjalizacji ale nie do kilku lekarzy w ramach jednej specjalizacji.

Funkcjonalność dostępna jest zarówno na koncie głównym jak i profilu połączonym.


Ważne informacje

 1. Ze względów bezpieczeństwa, jeżeli po zalogowaniu do systemu przez 10 minut nie podejmiecie Państwa żadnych działań, nastąpi automatyczne wylogowanie z Damian Online.
 2. Jeżeli podczas procedury logowania do systemu zostanie trzykrotnie wprowadzone błędne hasło, ze względów bezpieczeństwa zostanie ono zablokowane. Automatyczne odblokowanie konta nastąpi po upływie 15 minut. Wcześniejsze odblokowanie jest możliwe po skontaktowaniu się z Centrum Obsługi Klienta.
 3. W przypadku chęci rezygnacji z usługi Damian Online prosimy o złożenie pisemnego wniosku na adres Centrum Obsługi Klienta  dak@damian.pl
 4. W celu reaktywacji konta należy zgłosić się do recepcji dowolnego Centrum Medycznym Damiana wraz z dowodem tożsamości i ponownie poddać się procedurze rejestracji.
 5. Regulamin dostępu do Damian OnLine PL/EN
 6. Polityka prywatności Damian Online