Indywidualna dieta sposobem na zdrowe i szczęśliwe życie

Indywidualna dieta sposobem na zdrowe i szczęśliwe życie

Nadwaga i otyłość to problemy coraz większej części naszego społeczeństwa. W ich rozwoju kluczową rolę odgrywają zarówno czynniki genetyczne, jak i  środowiskowe, tzw. otyłość pierwotna. Wzrost masy ciała powyżej normy może być także efektem obecności jednostki chorobowej – to tzw. otyłość wtórna– będącej objawem chorób metabolicznych, chorób ośrodkowego układu nerwowego, wad chromosomalnych oraz w wyniku działania leków. Przyczyny otyłości wtórnej wśród czynników, które powodują rozwój otyłości, do najczęściej występujących należą zaburzenia ośrodkowego układu nerwowego: urazy czaszki, guzy mózgu, dystrofia tłuszczowo-płciowa Froehlicha endokrynopatie: niedoczynność tarczycy, hiperinsulinizm pierwotny, choroba lub zespół Cushinga (schorzenie hormonalne – niedoczynność kory nadnerczy), zespół Stein-Leventhala (zespół policystycznych jajników), stan po usunięciu jajników, nie-dobór hormonu wzrostu, zespół przekwitania, hipogonadyzm hipogonadotropowy i inne cukrzyca typu II stosowanie leków: glikokortykoidów, estrogenów, progesteronu, środków uspokajających, pochodnych fenotiazyny wady chromosomalne: zespół Turnera, zespół Downa

Przyczyny otyłości pierwotnej
W powstawaniu nadwagi i rozwoju otyłości pierwotnej bierze udział wiele czynników, wśród których najważniejsze to:


Czynniki genetyczne

Otyłość wykazuje charakter rodzinny, gdzie dużą rolę odgrywają wspólne dla rodzin na-wyki żywieniowe i życiowe. Genetycznie uwarunkowana skłonność do tycia może polegać na zwiększonej podatności na bodźce środowiskowe sprzyjające zwiększeniu masy ciała.


Czynniki fizjologiczne

Apetyt jest regulowany wielkością posiłków, ich częstością, składem i smakiem. Ważne jest spożywanie 5 posiłków dziennie, które to po-winny być oddzielone od siebie od 3 do 3, 5 godziny.


Styl życia

Otyłość powstaje przede wszystkim w wyniku spożywania nadmiaru tłuszczu, wysoce prze-tworzonej, zmodyfikowanej żywności oraz zbyt małej aktywności fizycznej. Jak wynika z badań, kobiety prowadzące siedzący tryb życia są siedmiokrotnie bardziej narażone na przybieranie na wadze, natomiast mężczyźni czterokrotnie. Duży wpływ na rozwój otyłości ma również stosowanie używek: alkohol – spożywany w nadmiernych ilościach dostarcza tzw. puste kalorie, pro-wadzi dodatkowo do chorób wątroby i trzustki palenie papierosów – chociaż obniża apetyt, nie jest metodą pozwalającą utrzymać prawidłową masę ciała i zachować zdrowie; palenie jest jednym z głównych czynników chorób sercowo-naczyniowych


Czynniki psychologiczne

Otyłość traktowana jako uzależnienie, wewnętrzny przymus jedzenia negatywnie wpływa na życie i sprawia, że osoby otyłe unikają kontaktu z ludźmi, boją się odrzucenia oraz często czują się gorsze od innych. Otyłość u takich ludzi może stać się sposobem na życie, wytłumaczeniem wszelkich osobistych niepowodzeń. Natomiast jedzenie może być rozwiązaniem na odreagowanie złości, smutku i sposobem na nudę. Typowa dla ludzi otyłych jest złudna nadzieja, że wszystko w życiu się uda, jeśli tylko dana osoba schudnie. Nadmierne spożycie tłuszczu istnieje dodatnia korelacja między spożyciem tłuszczu a jego ilością w organizmie. Ilość spożywanego tłuszczu w diecie świadczy o jej ja-kości zdrowotnej, tzn. im więcej tłuszczu, tym jest ona mniejsza. Osoby otyłe szczególnie powinny zwracać uwagę na ilość przyjmowanego tłuszczu, gdyż mechanizmy kontrolują-ce łaknienie są u nich zaburzone. Otyli mężczyźni częściej spożywają smażone mięsa, kiełbasy, hamburgery, pizzę, pod-czas gdy kobiety – lody, czekoladę, ciasta i kremy. Produkty te są źródłem zbędnych kalorii, nasyconych kwasów tłuszczowych, kwa-sów tłuszczowych trans, a także cholesterolu. Spożywane w nadmiarze podnoszą poziom cholesterolu całkowitego w surowicy, złe-go cholesterolu (LDL) i triglicerydów. U osób tych w przeciwieństwie do ludzi szczupłych, u których po spożyciu posiłku obfitującego w tłuszcz następuje graniczenie ilości przyjmowanych kalorii w kolejnych posiłkach, nie obserwuje się tego zjawiska, co sprzyja nie-kontrolowanemu przyjmowaniu energii i po-stępującemu tyciu. Wraz ze wzrostem procentowej zawartości tłuszczu w diecie zwiększa się Body Mass Index (ang. wskaźnik masy ciała, w skrócie BMI, inaczej wskaźnik Queteleta II) – współczynnik powstały przez po-dzielenie masy ciała podanej w kilogramach przez kwadrat wysokości podanej w metrach.


Wskaźnik BMI

Dla osób dorosłych wartość BMI wskazuje na:

 • 18,5–24,9 – wartość prawidłową
 • 25,0–29,9 – nadwagę
 • 30,0–34,9 I stopień otyłości
 • 35,0–39,9 II stopień otyłości
 • >= 40,0 III stopień otyłości (otyłość skrajna)

Schorzenia związane z otyłością

Nadwaga i otyłość są związane z częstszym występowaniem następujących schorzeń:

 • Cukrzyca typu II– stanowi 90 proc. przypadków cukrzycy. 80–90 proc. pacjentów stanowią osoby otyłe. Spadek wagi – nawet o 5–10 proc. – prowadzi do obniżenia poziomu cukru we krwi i pozwala zmniejszyć dawki leków przeciwcukrzycowych, w tym insuliny.
 • Nadciśnienie tętnicze– wzrost masy ciała o 20 proc. powoduje ośmiokrotny wzrost częstości występowania nadciśnienia.
 • Hiperlipidemia– czyli podwyższenie poziomu cholesterolu i trójglicerydów we krwi. Poza poziomem całkowitego cholesterolu ważny dla ryzyka chorób serca jest też stosunek pomiędzy dobrym (cholesterol HDL) i złym cholesterolem (cholesterol LDL). Stosunek ten jest niekorzystny u osób otyłych.
 • Udar mózgowy– ryzyko jego wystąpienia u osób otyłych jest dwukrotnie większe. Niewydolność serca– ryzyko tej choroby u otyłych jest większe o 1,9 raza. Choroba niedokrwienna serca (choroba wieńcowa) – 40 proc. przypadków tej choro-by jest związanych z BMI powyżej 25. Prawdopodobieństwo, że osoba otyła będzie miała chorobę wieńcową, jest 1,5 raza większe niż u osoby z prawidłową wagą. Otyłość pogarsza także przebieg rehabilitacji pozawałowej.
 • Kamica pęcherzyka żółciowego– schorzenia pęcherzyka u osób otyłych występują sześciokrotnie częściej niż u szczupłych.
 • Zmiany zwyrodnieniowe stawów – stawy podlegające nadmiernym obciążeniom szybciej ulegają uszkodzeniu. Prowadzi to do zespołów bólowych, np. kręgosłupa, stawów kolanowych.
 • Nowotwory – u osób otyłych częściej niż u szczupłych występują nowotwory macicy, sutka, pęcherzyka żółciowego, jelita grubego lub prostaty.
 • Zaburzenia oddychania w czasie snu– objawiają się m.in. zespołem hipowentylacji bądź bezdechu sennego.
 • Żylaki kończyn dolnych– u osoby otyłej gorsze są warunki odpływu krwi z kończyn dolnych. Prowadzi to do nadmiernego wypełnienia krwią żył, a w konsekwencji do powstawania żylaków.
 • Zaburzenia hormonalne i powikłania ciąży – częściej występują u otyłych kobiet.
 • Zespół X (obecnie nazywany zespołem polimetabolicznym) – zespół ogólnoustrojowych zaburzeń, na które składają się: otyłość wisceralna (otyłość tzw. brzuszna – tkanka tłuszczowa zlokalizowana jest głównie wewnątrz jamy brzusznej), upośledzona tolerancja glukozy, zwiększone stężenie insuliny, odporność na insulinę, nadciśnienie tętnicze, zaburzenia lipidowe, choroba niedokrwienna serca. Obecnie do klasycznego zespołu X, opisanego przez Reavena, dołączono wiele dodatkowych elementów, takich jak: dna moczanowa, podwyższenie poziomu kortyzolu, podwyższenie poziomu fibrynogenu oraz wzmożone wydalanie albumin z moczem.

Ryzyko wystąpienia poszczególnych chorób u ludzi otyłych w porównaniu z ludźmi szczupłymi:

3-krotny wzrost ryzyka

 • Cukrzyca typu II
 • Nadciśnienie tętnicze
 • Dyslipidemia (nieprawidłowe stężenie jedne-go lub więcej lipidów we krwi)
 • Insulino-odporność
 • Kamica pęcherzyka żółciowego
 • Zadyszka
 • Zespół bezdechu sennego

2–3 krotny wzrost ryzyka

 • Choroba niedokrwienna serca
 • Choroba zwyrodnieniowa stawów
 • Hiperurikemia (podwyższony poziom kwasu
 • Moczowego w surowicy krwi)
 • Dna moczanowa

1–2 krotny wzrost ryzyka

 • Nowotwory piersi, okrężnicy
 • Zaburzenia hormonów płciowych
 • Upośledzenie płodności
 • Bóle krzyża
 • Nieprawidłowości płodu

Wzrost masy ciała powyżej normy może być sygnałem ze strony naszego organizmu, że dzieje się z nim coś niepokojącego. Dlatego tak ważne jest, aby dietetyk zdiagnozował właściwą przyczynę wzrostu masy ciała. Prawidłowa diagnoza jest kluczowa w leczeniu nadwagi i otyłości. Tym bardziej, że zwykle ma miejsce korelacja kilku jednostek chorobowych i często nie wiadomo, czy wzrost masy ciała spowodował wystąpienie danej jednostki chorobowej, czy dana jednostka chorobowa spowodowała wystąpienie wzrostu masy ciała powyżej normy. Tym bardziej konieczna jest konsultacja u dietetyka.

Uważam, że poza wymienionymi czynnika-mi przyczyniającymi się do wystąpienia wzrostu masy ciała ponad normę należy wspomnieć także o jednym ważnym aspekcie diety, a mianowicie o niedoborach pokarmowych składników odżywczych. Myślę, że niedobory składników pokarmowych występujące w diecie są tym czynnikiem, który  w znacznym stopniu wpływa na stan zdrowia i tym samym na kształtowanie masy ciała. Dlatego bardzo ważne jest, aby pacjent nie tylko otrzymał dietę ukierunkowaną na dany problem dietetyczny, ale również taką, która jest dietą pełnowartościową. Dzięki właściwie dobranemu modelowi żywienia moi pacjenci osiągają pożądaną równowagę biologiczną i na stałe zmieniają swoją masę ciała, ciesząc się na trwałe wypracowaną, szczupłą sylwetką

W mojej pracy stosuję innowacyjne i indywidualne metody działania, zawsze traktując swoich pacjentów wyjątkowo. Dietetyka jest dziedziną dynamiczną, rozwojową – staram się stale poszerzać posiadaną wiedzę i stosować najnowocześniejsze jej osiągnięcia w leczeniu i ku satysfakcji moich pacjentów. Za-leżnie od problemu dietetycznego mojego pacjenta otrzymuje on zawsze indywidualnie zbilansowaną dietę.

Indywidualnie zbilansowana dieta wpływa na kształtowanie właściwych nawyków żywieniowych. Nauczenie pacjenta odpowiedniego wzorca żywienia – czyli dokładnie rozpisanej diety – uzmysłowi mu, jak komponować posiłki w taki sposób, aby dostarczyć organizmowi wszystkich niezbędnych składników odżywczych i uzyskać zamierzone rezultaty. Indywidualne podejście oraz dogłębne zbadanie dotychczasowych nawyków żywieniowych po-parte analizą wyników laboratoryjnych gwarantuje moim pacjentom dietę, która zapewni organizmowi odpowiednią kaloryczność oraz dostarczy wszystkich niezbędnych składników pokarmowych (białek, tłuszczy, węglowodanów oraz witamin i składników mineralnych) w odpowiednich ilościach. Poniżej przedstawiam przykładową dietę zawierającą pewną grupę produktów, która jest polecana moim pacjentom. Proszę pamiętać, że jest to tylko przykładowa dieta. Bardzo ważne jest, aby każda dieta była indywidualnie zbilansowana dla danego pacjenta. Każdy problem dietetyczny jest inny, mniej lub bardziej złożony. Każdy mój pacjent, co 2 tyg. otrzymuje nową zbilansowaną dietę, tak, aby wyrównać niedobory pokarmowe.


Plan porady dietetycznej

Pierwsza wizyta – konsultacja dietetyczna, ze-branie wywiadu żywieniowego, ocena sposobu odżywiania, zalecenia dietetyczne. Analiza badań analitycznych z oceną nawyków żywieniowych, wskazanie błędów żywieniowych oraz sposobów ich wyeliminowania, pomoc w zrozumieniu procesów i reakcji zachodzących w organizmie, informacja o tym, jakie produkty i potrawy jeść, a jakich unikać, wskazówki, jak samodzielnie komponować zdrową dietę

Kolejna wizyta – konsultacja dietetyczna, przekazanie zbilansowanej diety w oparciu o pierwszą wizytę. Opracowania diety indywidualnej – na podstawie szczegółowego wywiadu żywieniowego przeprowadzonego podczas pierwszej konsultacji. Zostanie przekazane dokładnie rozpisane menu (śniadanie I, śniadanie II, obiad, pod-wieczorek, kolacja), dieta wraz z przepisami na ciekawe, smaczne i proste w przygotowaniu potrawy, zostanie ustalona właściwa kaloryczność, częstotliwość i wielkość posiłków, uwzględniając tryb życia i godziny pracy. Dieta jest indywidualnie opracowana, dokładnie według potrzeb organizmu, stylu życia i preferencji kulinarnych pacjenta, tak by jej stosowanie przede wszystkim przynosiło za-mierzone rezultaty i nie było uciążliwe. Indywidualna dieta to dokładnie rozpisane, smaczne, atrakcyjnie wyglądające posiłki z produktów powszechnie dostępnych w sklepach spożywczych. Trudność ich przygotowania zależy od czasu, jakim pacjent dysponuje. Kaloryczność diety, dobór produktów spożywczych, odpowiednia ilość i proporcje składników odżywczych dopasowane są w zależności od wieku, płci, masy ciała i stanu zdrowia pacjenta. Zostaną wzięte pod uwagę także preferencje kulinarne – w diecie nie będzie, więc produktów i posiłków, których pacjent nie toleruje lub nie może jeść. Zbilansowana dieta w sposób naturalny reguluje przemianę materii oraz likwiduje napady głodu.


Przykładowa dieta

Indywidualna dieta sposobem na zdrowe i szczęśliwe życie

Dzień 1.

 • I ŚNIADANIE:
  • 250 ml wody mineralnej niegazowanej
  • 220 g płatków owsianych górskich na mleku:
  • 20 g (2 łyżki) płatków owsianych, 200 ml mle-
  • ka 0,5% tł.
  • 250 g herbaty zielonej
  • 250 g pomarańczy
 • II ŚNIADANIE:
  • 250 ml wody mineralnej z cytryną
  • 150 g twarożku ziarnistego (np. z Piątnicy)
  • 50 g rzodkiewek (8–10 szt.)
  • 50 g kiwi
 • OBIAD:
  • 250 ml wody mineralnej niegazowanej z cy-tryną
  • 140 g łososia pieczonego w folii z ziołami pro-wansalskimi i oregano
  • 115 g surówki z marchwi i jabłek doprawionej jogurtem naturalnym (2%)
 • PODWIECZOREK:
  • 1 średni grejpfrut (350 g)
  • 250 ml soku pomidorowego
  • 250 ml herbaty zielonej
 • KOLACJA:
  • 250 ml wody mineralnej niegazowanej
  • 135 g sałatki: 1/2 średniej papryki (50 g), ogó-rek kwaszony (100 g), 2 liście sałaty (15 g), 1 ły-żeczka jogurtu naturalnego (5 g)
  • 250 g herbaty owocowej bez cukru
  • 40 g (8 szt.) suszonych śliwek

Dzień 2.

 • I ŚNIADANIE:
  • 250 ml wody mineralnej niegazowanej
  • 35 g chleba pełnoziarnistego
  • 40 g polędwicy z indyka
  • 100 g pomidorów
  • 250 ml herbaty zielonej
 • II ŚNIADANIE:
  • 250 ml soku marchwiowego jednodniowego
  • 250 ml wody mineralnej niegazowanej
  • 150 g jogurtu naturalnego (2%) z płatkami owsianymi górskimi (20 g), kiwi (25 g, ½ szt.)
 • OBIAD:
  • 250 ml wody mineralnej niegazowanej z cy-tryną
  • 250 ml zupy pomidorowej: 1 średni pomidor
  • (100 g), włoszczyzna (60 g), ¼ szklanki bulio-nu (50 ml),
  • ryż brązowy (30 g)
  • 250 ml soku ze świeżych pomarańczy
 • PODWIECZOREK:
  • 250 ml soku marchwiowego jednodniowego
  • 100 g surówki z cykorii doprawionej jogurtem
  • naturalnym
  • 40 g (5 szt.) fig suszonych
 • KOLACJA:
  • 250 ml wody mineralnej niegazowanej z cytryną
  • 200 g surówki z pomidorów (4 średnie szt.) doprawionej jogurtem naturalnym
  • 250 g herbaty zielonej
  • 150 g pomarańczy

Indywidualna dieta sposobem na zdrowe i szczęśliwe życie

Dzień 3.

 • I ŚNIADANIE:
  • 250 ml wody mineralnej niegazowanej z cytryną
  • 250 ml soku pomidorowego
  • 115 g surówki z rzodkiewek doprawionej jo-gurtem naturalnym
  • 22 g pieczywa chrupkiego pełnoziarnistego
  • 250 g kakao (z mleka 0,5%)
 • II ŚNIADANIE:
  • 250 ml wody mineralnej z cytryną
  • 150 g jogurtu owocowego
 • OBIAD:
  • 250 ml wody mineralnej z cytryną
  • 100 g surówki z papryki czerwonej doprawio-nej jogurtem naturalnym
  • 250 g soku ze świeżych pomarańczy
  • 40 g (8 szt.) śliwek suszonych
 • PODWIECZOREK:
  • 250 ml wody mineralnej niegazowanej
  • 150 g tartego jabłka wymieszanego z otręba-mi pszennymi (25 g, 4 łyżki)
  • 30 g (6 szt.) śliwek suszonych
 • KOLACJA:
  • 250 ml wody mineralnej niegazowanej
  • 185 g sałatki z tuńczyka: tuńczyk z wody
  • (60 g), 1 średni pomidor (100 g), cebula (10 g),
  • 1 średni korniszon (20 g), ½ łyżeczki oliwy
  • z oliwek (2,5 g)
  • 250 ml herbaty bez cukru
  • 50 g kiwi

Dzień 4.

 • I ŚNIADANIE:
  • 250 ml wody mineralnej niegazowanej
  • 200 g maślanki z otrębami pszennymi (25 g)
  • 22 g pieczywa chrupkiego pełnoziarnistego
  • 250 ml herbaty zielonej bez cukru
  • 250 ml soku ze świeżych pomarańczy
 • II ŚNIADANIE:
  • 250 ml wody mineralnej niegazowanej
  • 250 ml soku marchwiowego jednodniowego
  • 120 g jogurtu owocowego z otrębami pszen-nymi (20 g, 2 łyżki)
  • 75 g kiwi
 • OBIAD:
  • 250 ml wody mineralnej niegazowanej z cy-tryną
  • 100 g gotowanej piersi z kurczaka
  • 15 g sałaty doprawionej oliwą z oliwek
  • 250 g soku ze świeżych pomarańczy
  • 100 g mandarynek
 • PODWIECZOREK:
  • 250 ml wody mineralnej niegazowanej
  • 200 g galaretki owocowej z kiwi (½ szt.)
  • 250 g soku pomarańczowego
 • KOLACJA:
  • 250 ml wody mineralnej niegazowanej
  • 285 g sałatki owocowej: 1 łyżka (5 g) jogur-tu naturalnego, 1 średnia mandarynka (50 g),
  • ½ małego jabłka (60 g), 1 średnia brzoskwinia
  • (100 g), 1 średnie kiwi (70 g)
  • 200 g herbaty zielonej bez cukru

Dzień 5.

 • I ŚNIADANIE:
  • 250 ml wody mineralnej niegazowanej
  • 22 g pieczywa chrupkiego pełnoziarnistego
  • 20 g pieczonego schabu: 1 plaster
  • 100 g pomidorów
  • 20 g sałaty zielonej (3 liście)
 • II ŚNIADANIE:
  • 250 ml soku marchwiowego jednodniowego
  • 200 g jogurtu naturalnego z otrębami pszen-nymi (25 g)
  • 150 g jabłek
 • OBIAD:
  • 250 ml wody mineralnej niegazowanej
  • 110 g łososia pieczonego w folii
  • 100 g surówki z selera doprawionej jogurtem naturalnym z dodatkiem otrębów pszennych
  • 250 g soku wielowarzywnego
 • PODWIECZOREK:
  • 1 średni grejpfrut (350 g)
  • 250 ml soku wielowarzywnego
 • KOLACJA:
  • 250 ml wody mineralnej niegazowanej
  • 100 g sałatki z papryki, kukurydzy, selera na-
  • ciowego doprawionej oliwą z oliwek
  • 250 g herbaty owocowej bez cukru
  • 30 g (5 szt.) suszonych moreli

Dzień 6.

 • I ŚNIADANIE:
  • 250 ml wody mineralnej niegazowanej
  • 250 ml soku ze świeżych pomarańczy
  • 160 g twarożku z rzodkiewkami: 80 g twarogu
  • chudego, 80 g rzodkiewek
  • 250 g kawy zbożowej
 • II ŚNIADANIE:
  • 250 ml soku multiwitaminowego
  • 200 g kefiru (2%) z otrębami pszennymi (20 g)
  • i płatkami błyskawicznymi górskimi (20 g)
  • 100 g (1 średnie) kiwi
 • OBIAD:
  • 250 ml wody mineralnej niegazowanej
  • 85 g schabu pieczonego w folii
  • 110 g surówki: ½ małego jabłka (50 g), mar-chew (50 g), sok z cytryny (10 g)
  • 250 ml soku z pomidorów
 • PODWIECZOREK:
  • 200 g galaretki owocowej z truskawkami
  • 150 g pomarańczy
 • KOLACJA:
  • 250 ml wody mineralnej niegazowanej
  • 22 g pieczywa chrupkiego pełnoziarnistego
  • 180 g sałatki z tuńczyka, papryki, kukurydzy
  • i pomidora, doprawionej oliwą z oliwek
  • 250 g herbaty zielonej bez cukru
  • 30 g (6 szt.) suszonych śliwek

Dzień 7.

 • I ŚNIADANIE:
  • 250 ml wody mineralnej niegazowanej
  • 200 g mleka (1,5%) z otrębami pszennymi
  • (20 g) i płatkami pszennymi (15 g)
  • 22 g pieczywa chrupkiego pełnoziarnistego
  • 20 g (2 plastry) szynki z kurczaka
  • 250 g herbaty zielonej bez cukru
 • II ŚNIADANIE:
  • 150 g jogurtu owocowego (1,5%) z otrębami
  • pszennymi (20 g)
  • 150 g jabłka
 • OBIAD:
  • 250 ml wody mineralnej niegazowanej
  • 120 g soli pieczonej w folii, z ziołami
  • 120 g surówki z buraków doprawionej oliwą
  • z oliwek z dodatkiem otrębów pszennych
  • 250 g soku pomarańczowego
 • PODWIECZOREK:
  • 250 ml wody mineralnej niegazowanej
  • 150 g jogurtu naturalnego niskotłuszczowe-
  • go (150 g)
  • 100 g mandarynek (2 średnie szt.)
  • 250 ml herbaty zielonej
  • 250 ml wody mineralnej niegazowanej
 • KOLACJA:
  • 250 ml wody mineralnej z cytryną
  • 22 g pieczywa chrupkiego pełnoziarnistego
  • 175 g dorsza wędzonego
  • 150 g papryki
  • 250 g herbaty zielonej bez cukru

mgr inż. Dominik Konecki -  dietetyk, specjalista żywienia człowieka

Zadaj Pytanie

Poniższy formularz kontaktowy nie służy do udzielania porad medycznych.

Informacje podstawowe dotyczące przetwarzania danych osobowych w celach marketingowych:
 • Administrator danych: Centrum Medyczne Damiana Holding Sp. z o.o., Wałbrzyska 46, 00-739 Warszawa
 • Cele przetwarzania: marketing własnych produktów i usług [w tym profilowanie]; marketing produktów i usług Medicover Polska [w tym profilowanie]
 • Podstawy prawne przetwarzania: Twoja zgoda
 • Prawa związane z przetwarzaniem danych: prawo do wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych; prawo dostępu do danych osobowych; inne prawa, o których mowa w szczegółowej informacji o przetwarzaniu danych
 • Odbiorcy danych: Podmioty przetwarzające dane osobowe w imieniu Centrum Medyczne Damiana Holding Sp. z o.o.

Szczegółowe informacje o przetwarzaniu Klauzula informacyjna dla Centrum Medycznego Damiana Holding Sp. z o.o.

* pola wymagane

Partnerzy

Centrum Medyczne Medicover Medicover Senior Allianz SIGNAL IDUNA TU INTER Polska S.A. Compensa TUZDROWIE UNIQA Saltus Medisky Synevo

Centrum Medyczne Damiana Warszawa

Szukaj

Facebook CMDYouTube

Copyright © Centrum Medyczne Damiana 2019

 
 
   
Umów wizytę Znajdź lekarza Zadaj pytanie
 
 
Rozpocznij czat

Centrum Medyczne Damiana

Online

W celu uruchomienia czatu prosimy o podanie imienia i nazwiska oraz zaakceptowanie regulaminu: