Indywidualna dieta sposobem na zdrowe i szczęśliwe życie

Nadwaga i otyłość to problemy coraz większej części naszego społeczeństwa. W ich rozwoju kluczową rolę odgrywają zarówno czynniki genetyczne, jak i  środowiskowe, tzw. otyłość pierwotna. Wzrost masy ciała powyżej normy może być także efektem obecności jednostki chorobowej – to tzw. otyłość wtórna– będącej objawem chorób metabolicznych, chorób ośrodkowego układu nerwowego, wad chromosomalnych oraz w wyniku działania leków. Przyczyny otyłości wtórnej wśród czynników, które powodują rozwój otyłości, do najczęściej występujących należą zaburzenia ośrodkowego układu nerwowego: urazy czaszki, guzy mózgu, dystrofia tłuszczowo-płciowa Froehlicha endokrynopatie: niedoczynność tarczycy, hiperinsulinizm pierwotny, choroba lub zespół Cushinga (schorzenie hormonalne – niedoczynność kory nadnerczy), zespół Stein-Leventhala (zespół policystycznych jajników), stan po usunięciu jajników, nie-dobór hormonu wzrostu, zespół przekwitania, hipogonadyzm hipogonadotropowy i inne cukrzyca typu II stosowanie leków: glikokortykoidów, estrogenów, progesteronu, środków uspokajających, pochodnych fenotiazyny wady chromosomalne: zespół Turnera, zespół Downa

Przyczyny otyłości pierwotnej
W powstawaniu nadwagi i rozwoju otyłości pierwotnej bierze udział wiele czynników, wśród których najważniejsze to:


Czynniki genetyczne

Otyłość wykazuje charakter rodzinny, gdzie dużą rolę odgrywają wspólne dla rodzin na-wyki żywieniowe i życiowe. Genetycznie uwarunkowana skłonność do tycia może polegać na zwiększonej podatności na bodźce środowiskowe sprzyjające zwiększeniu masy ciała.


Czynniki fizjologiczne

Apetyt jest regulowany wielkością posiłków, ich częstością, składem i smakiem. Ważne jest spożywanie 5 posiłków dziennie, które to po-winny być oddzielone od siebie od 3 do 3, 5 godziny.


Styl życia

Otyłość powstaje przede wszystkim w wyniku spożywania nadmiaru tłuszczu, wysoce prze-tworzonej, zmodyfikowanej żywności oraz zbyt małej aktywności fizycznej. Jak wynika z badań, kobiety prowadzące siedzący tryb życia są siedmiokrotnie bardziej narażone na przybieranie na wadze, natomiast mężczyźni czterokrotnie. Duży wpływ na rozwój otyłości ma również stosowanie używek: alkohol – spożywany w nadmiernych ilościach dostarcza tzw. puste kalorie, pro-wadzi dodatkowo do chorób wątroby i trzustki palenie papierosów – chociaż obniża apetyt, nie jest metodą pozwalającą utrzymać prawidłową masę ciała i zachować zdrowie; palenie jest jednym z głównych czynników chorób sercowo-naczyniowych


Czynniki psychologiczne

Otyłość traktowana jako uzależnienie, wewnętrzny przymus jedzenia negatywnie wpływa na życie i sprawia, że osoby otyłe unikają kontaktu z ludźmi, boją się odrzucenia oraz często czują się gorsze od innych. Otyłość u takich ludzi może stać się sposobem na życie, wytłumaczeniem wszelkich osobistych niepowodzeń. Natomiast jedzenie może być rozwiązaniem na odreagowanie złości, smutku i sposobem na nudę. Typowa dla ludzi otyłych jest złudna nadzieja, że wszystko w życiu się uda, jeśli tylko dana osoba schudnie. Nadmierne spożycie tłuszczu istnieje dodatnia korelacja między spożyciem tłuszczu a jego ilością w organizmie. Ilość spożywanego tłuszczu w diecie świadczy o jej ja-kości zdrowotnej, tzn. im więcej tłuszczu, tym jest ona mniejsza. Osoby otyłe szczególnie powinny zwracać uwagę na ilość przyjmowanego tłuszczu, gdyż mechanizmy kontrolują-ce łaknienie są u nich zaburzone. Otyli mężczyźni częściej spożywają smażone mięsa, kiełbasy, hamburgery, pizzę, pod-czas gdy kobiety – lody, czekoladę, ciasta i kremy. Produkty te są źródłem zbędnych kalorii, nasyconych kwasów tłuszczowych, kwa-sów tłuszczowych trans, a także cholesterolu. Spożywane w nadmiarze podnoszą poziom cholesterolu całkowitego w surowicy, złe-go cholesterolu (LDL) i triglicerydów. U osób tych w przeciwieństwie do ludzi szczupłych, u których po spożyciu posiłku obfitującego w tłuszcz następuje graniczenie ilości przyjmowanych kalorii w kolejnych posiłkach, nie obserwuje się tego zjawiska, co sprzyja nie-kontrolowanemu przyjmowaniu energii i po-stępującemu tyciu. Wraz ze wzrostem procentowej zawartości tłuszczu w diecie zwiększa się Body Mass Index (ang. wskaźnik masy ciała, w skrócie BMI, inaczej wskaźnik Queteleta II) – współczynnik powstały przez po-dzielenie masy ciała podanej w kilogramach przez kwadrat wysokości podanej w metrach.


Wskaźnik BMI

Dla osób dorosłych wartość BMI wskazuje na:

  • 18,5–24,9 – wartość prawidłową
  • 25,0–29,9 – nadwagę
  • 30,0–34,9 I stopień otyłości
  • 35,0–39,9 II stopień otyłości
  • >= 40,0 III stopień otyłości (otyłość skrajna)

Schorzenia związane z otyłością

Nadwaga i otyłość są związane z częstszym występowaniem następujących schorzeń:
Cukrzyca typu II– stanowi 90 proc. przypadków cukrzycy. 80–90 proc. pacjentów stanowią osoby otyłe. Spadek wagi – nawet o 5–10 proc. – prowadzi do obniżenia poziomu cukru we krwi i pozwala zmniejszyć dawki leków przeciwcukrzycowych, w tym insuliny.
Nadciśnienie tętnicze– wzrost masy ciała o 20 proc. powoduje ośmiokrotny wzrost częstości występowania nadciśnienia.
Hiperlipidemia– czyli podwyższenie poziomu cholesterolu i trójglicerydów we krwi. Poza poziomem całkowitego cholesterolu ważny dla ryzyka chorób serca jest też stosunek pomiędzy dobrym (cholesterol HDL) i złym cholesterolem (cholesterol LDL). Stosunek ten jest niekorzystny u osób otyłych.
Udar mózgowy– ryzyko jego wystąpienia u osób otyłych jest dwukrotnie większe. Niewydolność serca– ryzyko tej choroby u otyłych jest większe o 1,9 raza. Choroba niedokrwienna serca (choroba wieńcowa) – 40 proc. przypadków tej choro-by jest związanych z BMI powyżej 25. Prawdopodobieństwo, że osoba otyła będzie miała chorobę wieńcową, jest 1,5 raza większe niż u osoby z prawidłową wagą. Otyłość pogarsza także przebieg rehabilitacji pozawałowej.
Kamica pęcherzyka żółciowego– schorzenia pęcherzyka u osób otyłych występują sześciokrotnie częściej niż u szczupłych.
Zmiany zwyrodnieniowe stawów – stawy podlegające nadmiernym obciążeniom szybciej ulegają uszkodzeniu. Prowadzi to do zespołów bólowych, np. kręgosłupa, stawów kolanowych.
Nowotwory – u osób otyłych częściej niż u szczupłych występują nowotwory macicy, sutka, pęcherzyka żółciowego, jelita grubego lub prostaty.
Zaburzenia oddychania w czasie snu– objawiają się m.in. zespołem hipowentylacji bądź bezdechu sennego.
Żylaki kończyn dolnych– u osoby otyłej gorsze są warunki odpływu krwi z kończyn dolnych. Prowadzi to do nadmiernego wypełnienia krwią żył, a w konsekwencji do powstawania żylaków.
Zaburzenia hormonalne i powikłania ciąży – częściej występują u otyłych kobiet.
Zespół X (obecnie nazywany zespołem polimetabolicznym) – zespół ogólnoustrojowych zaburzeń, na które składają się: otyłość wisceralna (otyłość tzw. brzuszna – tkanka tłuszczowa zlokalizowana jest głównie wewnątrz jamy brzusznej), upośledzona tolerancja glukozy, zwiększone stężenie insuliny, odporność na insulinę, nadciśnienie tętnicze, zaburzenia lipidowe, choroba niedokrwienna serca. Obecnie do klasycznego zespołu X, opisanego przez Reavena, dołączono wiele dodatkowych elementów, takich jak: dna moczanowa, podwyższenie poziomu kortyzolu, podwyższenie poziomu fibrynogenu oraz wzmożone wydalanie albumin z moczem.

Ryzyko wystąpienia poszczególnych chorób u ludzi otyłych w porównaniu z ludźmi szczupłymi:

3-krotny wzrost ryzyka
Cukrzyca typu II
Nadciśnienie tętnicze
Dyslipidemia (nieprawidłowe stężenie jedne-go lub więcej lipidów we krwi)
Insulino-odporność
Kamica pęcherzyka żółciowego
Zadyszka
Zespół bezdechu sennego

2–3 krotny wzrost ryzyka
Choroba niedokrwienna serca
Choroba zwyrodnieniowa stawów
Hiperurikemia (podwyższony poziom kwasu
Moczowego w surowicy krwi)
Dna moczanowa

1–2 krotny wzrost ryzyka
Nowotwory piersi, okrężnicy
Zaburzenia hormonów płciowych
Upośledzenie płodności
Bóle krzyża
Nieprawidłowości płodu

Wzrost masy ciała powyżej normy może być sygnałem ze strony naszego organizmu, że dzieje się z nim coś niepokojącego. Dlatego tak ważne jest, aby dietetyk zdiagnozował właściwą przyczynę wzrostu masy ciała. Prawidłowa diagnoza jest kluczowa w leczeniu nadwagi i otyłości. Tym bardziej, że zwykle ma miejsce korelacja kilku jednostek chorobowych i często nie wiadomo, czy wzrost masy ciała spowodował wystąpienie danej jednostki chorobowej, czy dana jednostka chorobowa spowodowała wystąpienie wzrostu masy ciała powyżej normy. Tym bardziej konieczna jest konsultacja u dietetyka.

Uważam, że poza wymienionymi czynnika-mi przyczyniającymi się do wystąpienia wzrostu masy ciała ponad normę należy wspomnieć także o jednym ważnym aspekcie diety, a mianowicie o niedoborach pokarmowych składników odżywczych. Myślę, że niedobory składników pokarmowych występujące w diecie są tym czynnikiem, który  w znacznym stopniu wpływa na stan zdrowia i tym samym na kształtowanie masy ciała. Dlatego bardzo ważne jest, aby pacjent nie tylko otrzymał dietę ukierunkowaną na dany problem dietetyczny, ale również taką, która jest dietą pełnowartościową. Dzięki właściwie dobranemu modelowi żywienia moi pacjenci osiągają pożądaną równowagę biologiczną i na stałe zmieniają swoją masę ciała, ciesząc się na trwałe wypracowaną, szczupłą sylwetką

W mojej pracy stosuję innowacyjne i indywidualne metody działania, zawsze traktując swoich pacjentów wyjątkowo. Dietetyka jest dziedziną dynamiczną, rozwojową – staram się stale poszerzać posiadaną wiedzę i stosować najnowocześniejsze jej osiągnięcia w leczeniu i ku satysfakcji moich pacjentów. Za-leżnie od problemu dietetycznego mojego pacjenta otrzymuje on zawsze indywidualnie zbilansowaną dietę.

Indywidualnie zbilansowana dieta wpływa na kształtowanie właściwych nawyków żywieniowych. Nauczenie pacjenta odpowiedniego wzorca żywienia – czyli dokładnie rozpisanej diety – uzmysłowi mu, jak komponować posiłki w taki sposób, aby dostarczyć organizmowi wszystkich niezbędnych składników odżywczych i uzyskać zamierzone rezultaty. Indywidualne podejście oraz dogłębne zbadanie dotychczasowych nawyków żywieniowych po-parte analizą wyników laboratoryjnych gwarantuje moim pacjentom dietę, która zapewni organizmowi odpowiednią kaloryczność oraz dostarczy wszystkich niezbędnych składników pokarmowych (białek, tłuszczy, węglowodanów oraz witamin i składników mineralnych) w odpowiednich ilościach. Poniżej przedstawiam przykładową dietę zawierającą pewną grupę produktów, która jest polecana moim pacjentom. Proszę pamiętać, że jest to tylko przykładowa dieta. Bardzo ważne jest, aby każda dieta była indywidualnie zbilansowana dla danego pacjenta. Każdy problem dietetyczny jest inny, mniej lub bardziej złożony. Każdy mój pacjent, co 2 tyg. otrzymuje nową zbilansowaną dietę, tak, aby wyrównać niedobory pokarmowe.


Plan porady dietetycznej

Pierwsza wizyta – konsultacja dietetyczna, ze-branie wywiadu żywieniowego, ocena sposobu odżywiania, zalecenia dietetyczne. Analiza badań analitycznych z oceną nawyków żywieniowych, wskazanie błędów żywieniowych oraz sposobów ich wyeliminowania, pomoc w zrozumieniu procesów i reakcji zachodzących w organizmie, informacja o tym, jakie produkty i potrawy jeść, a jakich unikać, wskazówki, jak samodzielnie komponować zdrową dietę

Kolejna wizyta – konsultacja dietetyczna, przekazanie zbilansowanej diety w oparciu o pierwszą wizytę. Opracowania diety indywidualnej – na podstawie szczegółowego wywiadu żywieniowego przeprowadzonego podczas pierwszej konsultacji. Zostanie przekazane dokładnie rozpisane menu (śniadanie I, śniadanie II, obiad, pod-wieczorek, kolacja), dieta wraz z przepisami na ciekawe, smaczne i proste w przygotowaniu potrawy, zostanie ustalona właściwa kaloryczność, częstotliwość i wielkość posiłków, uwzględniając tryb życia i godziny pracy. Dieta jest indywidualnie opracowana, dokładnie według potrzeb organizmu, stylu życia i preferencji kulinarnych pacjenta, tak by jej stosowanie przede wszystkim przynosiło za-mierzone rezultaty i nie było uciążliwe. Indywidualna dieta to dokładnie rozpisane, smaczne, atrakcyjnie wyglądające posiłki z produktów powszechnie dostępnych w sklepach spożywczych. Trudność ich przygotowania zależy od czasu, jakim pacjent dysponuje. Kaloryczność diety, dobór produktów spożywczych, odpowiednia ilość i proporcje składników odżywczych dopasowane są w zależności od wieku, płci, masy ciała i stanu zdrowia pacjenta. Zostaną wzięte pod uwagę także preferencje kulinarne – w diecie nie będzie, więc produktów i posiłków, których pacjent nie toleruje lub nie może jeść. Zbilansowana dieta w sposób naturalny reguluje przemianę materii oraz likwiduje napady głodu.


Przykładowa dieta

Dzień 1.

I ŚNIADANIE:

250 ml wody mineralnej niegazowanej
220 g płatków owsianych górskich na mleku:
20 g (2 łyżki) płatków owsianych, 200 ml mle-
ka 0,5% tł.
250 g herbaty zielonej
250 g pomarańczy

II ŚNIADANIE:

250 ml wody mineralnej z cytryną
150 g twarożku ziarnistego (np. z Piątnicy)
50 g rzodkiewek (8–10 szt.)
50 g kiwi

OBIAD:

250 ml wody mineralnej niegazowanej z cy-tryną
140 g łososia pieczonego w folii z ziołami pro-wansalskimi i oregano
115 g surówki z marchwi i jabłek doprawionej jogurtem naturalnym (2%)

PODWIECZOREK:

1 średni grejpfrut (350 g)
250 ml soku pomidorowego
250 ml herbaty zielonej

KOLACJA:

250 ml wody mineralnej niegazowanej
135 g sałatki: 1/2 średniej papryki (50 g), ogó-rek kwaszony (100 g), 2 liście sałaty (15 g), 1 ły-żeczka jogurtu naturalnego (5 g)
250 g herbaty owocowej bez cukru
40 g (8 szt.) suszonych śliwek

Dzień 2.

I ŚNIADANIE:

250 ml wody mineralnej niegazowanej
35 g chleba pełnoziarnistego
40 g polędwicy z indyka
100 g pomidorów
250 ml herbaty zielonej

II ŚNIADANIE:

250 ml soku marchwiowego jednodniowego
250 ml wody mineralnej niegazowanej
150 g jogurtu naturalnego (2%) z płatkami owsianymi górskimi (20 g), kiwi (25 g, ½ szt.)

OBIAD:

250 ml wody mineralnej niegazowanej z cy-tryną
250 ml zupy pomidorowej: 1 średni pomidor
(100 g), włoszczyzna (60 g), ¼ szklanki bulio-nu (50 ml),
ryż brązowy (30 g)
250 ml soku ze świeżych pomarańczy

PODWIECZOREK:

250 ml soku marchwiowego jednodniowego
100 g surówki z cykorii doprawionej jogurtem
naturalnym
40 g (5 szt.) fig suszonych

KOLACJA:

250 ml wody mineralnej niegazowanej z cytryną
200 g surówki z pomidorów (4 średnie szt.) doprawionej jogurtem naturalnym
250 g herbaty zielonej
150 g pomarańczy

Dzień 3.

I ŚNIADANIE:

250 ml wody mineralnej niegazowanej z cytryną
250 ml soku pomidorowego
115 g surówki z rzodkiewek doprawionej jo-gurtem naturalnym
22 g pieczywa chrupkiego pełnoziarnistego
250 g kakao (z mleka 0,5%)

II ŚNIADANIE:

250 ml wody mineralnej z cytryną
150 g jogurtu owocowego

OBIAD:

250 ml wody mineralnej z cytryną
100 g surówki z papryki czerwonej doprawio-nej jogurtem naturalnym
250 g soku ze świeżych pomarańczy
40 g (8 szt.) śliwek suszonych

PODWIECZOREK:

250 ml wody mineralnej niegazowanej
150 g tartego jabłka wymieszanego z otręba-mi pszennymi (25 g, 4 łyżki)
30 g (6 szt.) śliwek suszonych

KOLACJA:

250 ml wody mineralnej niegazowanej
185 g sałatki z tuńczyka: tuńczyk z wody
(60 g), 1 średni pomidor (100 g), cebula (10 g),
1 średni korniszon (20 g), ½ łyżeczki oliwy
z oliwek (2,5 g)
250 ml herbaty bez cukru
50 g kiwi

Dzień 4.

I ŚNIADANIE:

250 ml wody mineralnej niegazowanej
200 g maślanki z otrębami pszennymi (25 g)
22 g pieczywa chrupkiego pełnoziarnistego
250 ml herbaty zielonej bez cukru
250 ml soku ze świeżych pomarańczy

II ŚNIADANIE:

250 ml wody mineralnej niegazowanej
250 ml soku marchwiowego jednodniowego
120 g jogurtu owocowego z otrębami pszen-nymi (20 g, 2 łyżki)
75 g kiwi

OBIAD:

250 ml wody mineralnej niegazowanej z cy-tryną
100 g gotowanej piersi z kurczaka
15 g sałaty doprawionej oliwą z oliwek
250 g soku ze świeżych pomarańczy
100 g mandarynek

PODWIECZOREK:

250 ml wody mineralnej niegazowanej
200 g galaretki owocowej z kiwi (½ szt.)
250 g soku pomarańczowego

KOLACJA:

250 ml wody mineralnej niegazowanej
285 g sałatki owocowej: 1 łyżka (5 g) jogur-tu naturalnego, 1 średnia mandarynka (50 g),
½ małego jabłka (60 g), 1 średnia brzoskwinia
(100 g), 1 średnie kiwi (70 g)
200 g herbaty zielonej bez cukru

Dzień 5.

I ŚNIADANIE:

250 ml wody mineralnej niegazowanej
22 g pieczywa chrupkiego pełnoziarnistego
20 g pieczonego schabu: 1 plaster
100 g pomidorów
20 g sałaty zielonej (3 liście)

II ŚNIADANIE:
250 ml soku marchwiowego jednodniowego
200 g jogurtu naturalnego z otrębami pszen-nymi (25 g)
150 g jabłek

OBIAD:

250 ml wody mineralnej niegazowanej
110 g łososia pieczonego w folii
100 g surówki z selera doprawionej jogurtem naturalnym z dodatkiem otrębów pszennych
250 g soku wielowarzywnego

PODWIECZOREK:

1 średni grejpfrut (350 g)
250 ml soku wielowarzywnego

KOLACJA:

250 ml wody mineralnej niegazowanej
100 g sałatki z papryki, kukurydzy, selera na-
ciowego doprawionej oliwą z oliwek
250 g herbaty owocowej bez cukru
30 g (5 szt.) suszonych moreli

Dzień 6.

I ŚNIADANIE:

250 ml wody mineralnej niegazowanej
250 ml soku ze świeżych pomarańczy
160 g twarożku z rzodkiewkami: 80 g twarogu
chudego, 80 g rzodkiewek
250 g kawy zbożowej

II ŚNIADANIE:

250 ml soku multiwitaminowego
200 g kefiru (2%) z otrębami pszennymi (20 g)
i płatkami błyskawicznymi górskimi (20 g)
100 g (1 średnie) kiwi

OBIAD:

250 ml wody mineralnej niegazowanej
85 g schabu pieczonego w folii
110 g surówki: ½ małego jabłka (50 g), mar-chew (50 g), sok z cytryny (10 g)
250 ml soku z pomidorów

PODWIECZOREK:

200 g galaretki owocowej z truskawkami
150 g pomarańczy

KOLACJA:

250 ml wody mineralnej niegazowanej
22 g pieczywa chrupkiego pełnoziarnistego
180 g sałatki z tuńczyka, papryki, kukurydzy
i pomidora, doprawionej oliwą z oliwek
250 g herbaty zielonej bez cukru
30 g (6 szt.) suszonych śliwek

Dzień 7.

I ŚNIADANIE:

250 ml wody mineralnej niegazowanej
200 g mleka (1,5%) z otrębami pszennymi
(20 g) i płatkami pszennymi (15 g)
22 g pieczywa chrupkiego pełnoziarnistego
20 g (2 plastry) szynki z kurczaka
250 g herbaty zielonej bez cukru

II ŚNIADANIE:

150 g jogurtu owocowego (1,5%) z otrębami
pszennymi (20 g)
150 g jabłka

OBIAD:

250 ml wody mineralnej niegazowanej
120 g soli pieczonej w folii, z ziołami
120 g surówki z buraków doprawionej oliwą
z oliwek z dodatkiem otrębów pszennych
250 g soku pomarańczowego

PODWIECZOREK:

250 ml wody mineralnej niegazowanej
150 g jogurtu naturalnego niskotłuszczowe-
go (150 g)
100 g mandarynek (2 średnie szt.)
250 ml herbaty zielonej
250 ml wody mineralnej niegazowanej

KOLACJA:

250 ml wody mineralnej z cytryną
22 g pieczywa chrupkiego pełnoziarnistego
175 g dorsza wędzonego
150 g papryki
250 g herbaty zielonej bez cukru

mgr inż. Dominik Konecki -  dietetyk, specjalista żywienia człowieka

  • Centra Medyczne
  • Centra Medyczne dla Dzieci
  • Centrum Rehabilitacji
  • Szpital
Centrum Medyczne Wałbrzyska

Centrum Medyczne Wałbrzyska

Wałbrzyska 46
02-739 Warszawa

Godziny otwarcia

Poniedziałek - piątek: 8:00 - 21:00
Sobota: 8.00 - 17.00

Dowiedz się więcej

Centrum Medyczne Foksa

Centrum Medyczne Foksal

Foksal 3/5
00-366 Warszawa

Godziny otwarcia

Poniedziałek - piątek: 7.30-20:00
Sobota: 8:00-15:00

Dowiedz się więcej

Centrum Medyczne Al. Zjednoczenia

Centrum Medyczne Al. Zjednoczenia

Al. Zjednoczenia 36
01-838 Warszawa

Godziny otwarcia

Poniedziałek - piątek: 8.00-20.00
Sobota: 8.00-14.00

Dowiedz się więcej

Centrum Medyczne KEN

Centrum Medyczne KEN

Al. Komisji Edukacji Narodowej 85
02-777 Warszawa

Godziny otwarcia

Poniedziałek - piątek: 8:00-20:00
Sobota: 8:00-15:00

Dowiedz się więcej

Centrum Medyczne Wałbrzyska

Centrum Medyczne Wałbrzyska

Wałbrzyska 44/46
02-739 Warszawa

Godziny otwarcia

Poniedziałek - piątek: 8:00 - 21:00
Sobota: 9.00 – 15.00

Dowiedz się więcej

Centrum Medyczne Al. Zjednoczenia

Centrum Medyczne Al. Zjednoczenia

Al. Zjednoczenia 36
01-838 Warszawa

Godziny otwarcia

Poniedziałek - piątek: 8.00-20.00
Sobota: 8.00-14.00

Dowiedz się więcej

Centrum Medyczne KEN

Centrum Medyczne KEN

Al. Komisji Edukacji Narodowej 85
02-777 Warszawa

Godziny otwarcia

Poniedziałek - piątek: 8:00-20:00
Sobota: 8:00-15:00

Dowiedz się więcej

Rehabilitacja dla dzieci i dorosłych

Rehabilitacja dla dzieci i dorosłych

Cybernetyki 7b
02-677 Warszawa

Godziny otwarcia

Poniedziałek - piątek: 7:00-21:00
Sobota: 8.00-14.00

Dowiedz się więcej

Szpital Damiana - Wałbrzyska

Szpital Damiana - Wałbrzyska

Wałbrzyska 46
02-739 Warszawa

Godziny otwarcia

Poniedziałek - piątek: 7:00-21:00
Sobota: 8:00-20:00; Niedziela: 10:00-15:00

Dowiedz się więcej

Szpital Damiana - Oddział Położniczy, Wilanów

Szpital Damiana - Oddział Położniczy, Wilanów

Al. Rzeczypospolitej 5
Warszawa - Wilanów

Bezpośredni kontakt z Oddziałem Położniczym

Tel. (22) 566 23 82
Tel. 602 653 664

Dowiedz się więcej

CMD

Centrum Medyczne Damiana Holding Sp. z o.o.

ul. Wałbrzyska 46
02-739 Warszawa

tel.: (22) 566 22 22
fax (22) 566 22 00
e-mail: info@damian.pl

Biuro Zarządu
Al. Jerozolimskie 96
00-807 Warszawa

Bądź na bieżąco, zapisz się do newslettera

Jeżeli chcesz otrzymywać informacje o aktualnych promocjach, wpisz swój adres e-mail:

Zadaj Pytanie

Poniższy formularz kontaktowy nie służy do udzielania porad medycznych.

* pola wymagane

Copyright © Centrum Medyczne Damiana 2017

 
   
Znajdź lekarza Umów wizytę Zadaj pytanie