Interwencje kryzysowe Warszawa

Interwencje kryzysowe Warszawa

Centrum Medyczne Damiana zrzesza coachów, trenerów i psychoterapeutów, wyspecjalizowanych w niesieniu pomocy i wsparcia podczas sytuacji kryzysowych w firmach zarówno całym zespołom, jak i indywidualnym pracownikom.

Oferujemy interwencje kryzysowe w Warszawie i nie tylko – nasz zespół interwentów kryzysowych pracuje na terenie całej Polski.

Prowadzone przez nas działania z zakresu interwencji kryzysowych skupiają się na udzielaniu specjalistycznego wsparcia w sytuacjach szczególnie trudnych, osłabiających kondycję pracowników, wpływających na rozpad integralności grupy, kryzysowych. Psychologowie pracują zarówno indywidualnie, jak i z całym zespołem, a także z kadrą menedżerską.

Obszary, jakimi zajmują się specjaliści z zakresu psychologii i interwencji kryzysowych, to między innymi:

  • choroby pracowników i ich bliskich,
  • nagła śmierć współpracownika lub kogoś z jego otoczenia,
  • wypadek podczas pracy,
  • zwolnienie,
  • mobbing,
  • obniżenie kondycji psychicznej pracownika,mające przełożenie na jego efektywność i komunikację (zbyt silna presja otoczenia, wypalenie zawodowe),
  • próby samobójcze,
  • sytuacje zagrażające życiu i zdrowiu.

Centrum Medyczne Damiana udziela wsparcia w walce z problemami o różnym podłożu. Prowadzone przez specjalistów Interwencje kryzysowe psychologa w firmie mają na celu zapobieganie pogłębianiu się napięcia i dyskomfortu, które mogą prowadzić do poważnych zagrożeń. Działania prewencyjne są organizowane w miejscu wezwania w ciągu 12 – 24 godzin od momentu zgłoszenia.

Kontakt:
Sylwia Rozbicka
Kierownik ds. Psychologii i Psychiatrii
tel: 784 646 657
e-mail: sylwia.rozbicka@damian.pl