Klauzula informacyjna - Facebook

Data publikacji: 31.03.2020
 1. Administrator danych

Administratorem danych osób korzystających z fanpage Centrum Medyczne Damiana lub komunikatora Messenger jest Centrum Medyczne Damiana Holding Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Wałbrzyska 46, 02-739 Warszawa, a także, jako współodpowiedzialny za przetwarzanie danych osób korzystających z fanpage Centrum Medyczne Damiana lub komunikatora Messenger, administrator portalu Facebook. Więcej informacji na temat przetwarzania danych przez Facebook można znaleźć pod adresem https://www.facebook.com/privacy/policy/

 1. Dane kontaktowe

Możesz się z nami skontaktować w następujący sposób:

 • listownie na adres: Centrum Medyczne Damiana Holding Sp. z o.o., ul. Wałbrzyska 46, 02-739 Warszawa;
 • przez formularz kontaktowy na stronie www.damian.pl;
 • przez e-mail: info@damian.pl;
 • telefonicznie: 22 566 22 22.

 1. Inspektor Ochrony Danych

Wyznaczyliśmy inspektora ochrony danych. Jest to osoba, z którą możesz się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych. Z inspektorem możesz się kontaktować w następujący sposób:

 • listownie na adres: Inspektor Ochrony Danych, Al. Jerozolimskie 96, 00-807 Warszawa;
 • przez e-mail: Natalia Jagiełło, IOD@damian.pl;

 1. Cele przetwarzania oraz podstawa prawna przetwarzania

Twoje dane będą przetwarzane w celu:

 • administrowania i zarządzania fanpage Centrum Medyczne Damiana, w tym także udzielania odpowiedzi na zamieszczane przez Ciebie posty i komentarze, oraz nadzoru nad treściami publikowanymi przez użytkowników – podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes Centrum Medycznego Damiana Holding Sp. z o.o. polegający na możliwości prowadzenia i zarządzania fanpage Centrum Medyczne Damiana;
 • udzielania odpowiedzi na zapytania kierowane do Centrum Medycznego Damiana Holding Sp. z o.o. poprzez komunikator Messenger - podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes Centrum Medycznego Damiana Holding Sp. z o.o. polegający na możliwości udzielania odpowiedzi osobom kontaktującym się z Centrum Medyczne Damiana Holding Sp. z o.o.;
 • realizacji innych prawnie uzasadnionych interesów Centrum Medycznego Damiana Sp. z o.o., za które Centrum Medyczne Damiana Holding Sp. z o.o. uznaje w szczególności możliwość dochodzenia i obrony roszczeń, zapobieganie oszustwom i przestępstwom gospodarczym czy zapewnienie bezpieczeństwa środowiska teleinformatycznego.

Ponadto informujemy, że administrator portalu Facebook jako dostawca narzędzi związanych z fanpage oraz komunikatora Messenger, jest podmiotem współodpowiedzialnym za przetwarzanie danych osób korzystających z fanpage lub komunikatora Messenger, który może przetwarzać ich dane we własnych celach oparciu o inne podstawy prawne.

W szczególności Facebook w oparciu o własne postanowienia i regulaminy może gromadzić i przetwarzać informacje zawarte w plikach cookies osób odwiedzających fanpage.

W oparciu o tak zebrane dane mogą być przez Facebook tworzone anonimowe zestawienia i statystyki (np. dotyczące liczby, czy profilu odwiedzających fanpage), które mogą być udostępniane Centrum Medycznemu Damiana Holding Sp. z o.o., jako prowadzącemu fanpage.

 1. Odbiorcy danych

Twoje dane osobowe podawane na portalu Facebook w związku z korzystaniem z fanpage Centrum Medyczne Damiana, lub przekazywane za pośrednictwem komunikatora Messenger mogą być dostępne dla administratora tego portalu – tj. Facebooka.

Jednocześnie wszelkie dane osobowe zawarte w komentarzach zamieszczanych na fanpage Centrum Medyczne Damiana mogą być również dostępne dla innych użytkowników portalu Facebook.

 1. Okres przechowywania danych

Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez Centrum Medyczne Damiana Holding Sp. z o.o. przez okres niezbędny do realizacji wskazanych wyżej celów przetwarzania, w szczególności przez okres w jakim jesteś aktywnym użytkownikiem fanpage lub do czasu zgłoszenia przez Ciebie sprzeciwu wobec przetwarzania danych.

Dane zawarte w postach lub komentarzach mogą być przetwarzane do momentu ich usunięcia. Jeśli nie jesteś w stanie usunąć określonego komentarza możesz zwrócić się o to z prośbą do nas.

Zawsze możesz zrezygnować z „obserwowania” lub „polubienia” fanpage Centrum Medyczne Damiana, możesz także zgłosić swój sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych w tych celach.

Niezależnie od przechowywania danych przez Centrum Medyczne Damiana Holding Sp. z o.o. własne okresy przechowywania danych może stosować administrator portalu Facebook.

 1. Prawa osoby, której dane dotyczą

Masz prawo dostępu do Twoich danych oraz prawo żądania ich sprostowania, ich usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania.

W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania Twoich danych osobowych jest przesłanka prawnie uzasadnionego interesu Centrum Medycznego Damiana Holding Sp. z o.o., posiadasz prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych.

Posiadasz również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych.

W celu skorzystania z powyższych praw należy skontaktować się z administratorem danych. Dane kontaktowe wskazane są wyżej.

Centrum Medyczne Damiana Holding Sp. z o.o. może zrealizować Twoje uprawnienia w zakresie, w jakim posiada takie techniczne możliwości (np. poprzez usunięcie na Twój wniosek komentarza lub posta zawierającego dane osobowe).

Niezależnie od kontaktu z Centrum Medyczne Damiana Holding Sp. z o.o. w sprawie przetwarzania Twoich danych za pośrednictwem portalu Facebook lub komunikatora Messenger możesz kontaktować się także z administratorem portalu Facebook.

 1. Informacja o wymogu podania danych

Podanie danych w ramach korzystania z fanpage jest dobrowolne. Brak podania danych może uniemożliwić korzystanie z niektórych funkcjonalności (takich jak możliwość zamieszczenia komentarzy, czy kontaktowania się przy użyciu komunikatora Messenger).