Klauzula informacyjna - TikTok

Data publikacji: 19.10.2022

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych w związku z prowadzeniem profilu Centrum Medyczne Damiana na platformie TikTok.

 

 1. Administrator danych

Administratorem danych osób korzystających z  profilu Centrum Medyczne Damiana jest Centrum Medyczne Damiana Holding Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Wałbrzyska 46, 02-739 Warszawa (dalej: my), a także, jako współodpowiedzialny za przetwarzanie danych osób korzystających z profilu Centrum Medyczne Damiana, administrator platformy – TikTok. Więcej informacji na temat przetwarzania danych przez TikTok można znaleźć pod adresem: Polityka prywatności | TikTok

 1. Dane kontaktowe

Możesz się z nami skontaktować w następujący sposób:

 • listownie na adres: Centrum Medyczne Damiana Holding Sp. z o.o., ul. Wałbrzyska 46, 02-739 Warszawa,
 • przez formularz kontaktowy na stronie www.damian.pl,
 • przez e-mail: info@damian.pl,
 • telefonicznie: 22 566 22 22.

 1. Inspektor Ochrony Danych

Wyznaczyliśmy inspektora ochrony danych. Jest to osoba, z którą możesz się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych. Z inspektorem możesz się kontaktować w następujący sposób:

 • listownie na adres: Inspektor Ochrony Danych Centrum Medyczne Damiana Holding sp. z o.o., Al. Jerozolimskie 96, 00-807 Warszawa,
 • przez e-mail: iod@damian.pl

 1. Cele przetwarzania oraz podstawa prawna przetwarzania

Twoje dane będziemy przetwarzać w celu:

 • administrowania i zarządzania profilem Centrum Medyczne Damiana, w tym także udzielania odpowiedzi na zamieszczane przez Ciebie treści i komentarze oraz nadzoru nad treściami publikowanymi lub udostępnianymi przez użytkowników – podstawą prawną przetwarzania jest nasz prawnie uzasadniony interes polegający na możliwości prowadzenia i zarządzania profilem Centrum Medyczne Damiana,
 • udzielania odpowiedzi na zapytania kierowane do nas poprzez TikTok - podstawą prawną przetwarzania jest nasz prawnie uzasadniony interes polegający na możliwości udzielania odpowiedzi osobom, które chcą się z nami skontaktować,
 • realizacji naszych innych prawnie uzasadnionych interesów takich jak: możliwość dochodzenia i obrony roszczeń, zapobieganie oszustwom i przestępstwom gospodarczym czy zapewnienie bezpieczeństwa środowiska teleinformatycznego.

Ponadto informujemy, że administrator platformy TikTok jako dostawca narzędzi jest podmiotem współodpowiedzialnym za przetwarzanie danych osób korzystających z naszego profilu, który może przetwarzać ich dane we własnych celach, w oparciu o inne podstawy prawne.

W szczególności TikTok w oparciu o własne postanowienia i regulaminy może gromadzić i przetwarzać informacje zawarte w plikach cookies osób odwiedzających profil. Zasady korzystania z plików cookies przez TikTok można znaleźć pod adresem: TikTok Platform Cookies Policy | TikTok.

W oparciu o tak zebrane dane mogą być przez TikTok tworzone anonimowe zestawienia i statystyki (np. dotyczące liczby, czy profilu odwiedzających), które mogą być nam udostępniane, jako podmiotowi prowadzącemu ten profil.

 1. Odbiorcy danych

Twoje dane osobowe podawane na platformie TikTok w związku z korzystaniem z profilu Centrum Medyczne Damiana mogą być dostępne dla administratora tej platformy – tj. TikTok.

Jednocześnie wszelkie dane osobowe zawarte w komentarzach, udzielone przez Ciebie odpowiedzi w ankietach, reakcje na posty i komentarze, zamieszczane na profilu Centrum Medyczne Damiana mogą być również dostępne dla innych użytkowników platformy TikTok.

Będziemy również przekazywać Twoje dane osobowe naszym dostawcom, którym zlecimy usługi związane z przetwarzaniem danych osobowych, np.: dostawcom usług IT.

Takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z nami i tylko zgodnie z naszymi poleceniami.

 1. Okres przechowywania danych

Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez Centrum Medyczne Damiana Holding Sp. z o.o., przez okres niezbędny do realizacji wskazanych wyżej celów przetwarzania, w szczególności przez okres w jakim jesteś aktywnym użytkownikiem profilu Centrum Medyczne Damiana, lub do czasu zgłoszenia przez Ciebie sprzeciwu wobec przetwarzania danych.

Dane zawarte w postach lub komentarzach, udzielonych odpowiedziach w ankietach mogą być przetwarzane do momentu ich usunięcia. Jeśli nie jesteś w stanie usunąć określonego komentarza lub udzielonej odpowiedzi, możesz zwrócić się o to z prośbą do nas.

Zawsze możesz zrezygnować z „obserwowania” profilu Centrum Medycznego Damiana, możesz także zgłosić swój sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych w tych celach.

Niezależnie od przechowywania danych przez Centrum Medyczne Damiana Holding Sp. z o.o., własne okresy przechowywania danych może stosować administrator platformy TikTok.

 1. Prawa osoby, której dane dotyczą

Masz prawo dostępu do Twoich danych oraz prawo żądania ich sprostowania, ich usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania.

W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania Twoich danych osobowych jest przesłanka prawnie uzasadnionego interesu, posiadasz prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych.

W celu skorzystania z powyższych praw należy skontaktować się z administratorem danych. Dane kontaktowe wskazane są wyżej.

Posiadasz również prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Chcemy poinformować, że będziemy mogli zrealizować Twoje uprawnienia w zakresie, w jakim będziemy posiadali techniczne możliwości (np.: poprzez usunięcie na Twój wniosek komentarza lub posta zawierającego dane osobowe).

Niezależnie od kontaktu z nami, w sprawie przetwarzania Twoich danych za pośrednictwem platformy TikTok możesz kontaktować się także bezpośrednio z administratorem platformy.

 1. Informacja o wymogu podania danych

Podanie danych w ramach korzystania z naszego profilu jest dobrowolne. Brak podania danych może uniemożliwić korzystanie z niektórych funkcjonalności (takich jak możliwość zamieszczenia komentarzy, czy kontaktowania się z Centrum Medycznym Damiana).