#Bezpieczni w pracy - oferta dla firm (ochrona przed koronawirusem)

Data publikacji: 14.05.2020

W reakcji na zagrożenie epidemiologiczne związane z koronawirusem SARS-CoV-2, chcąc pomóc pracodawcom, którzy odpowiedzialnie traktują bezpieczeństwo pracowników, a jednocześnie dążą do zapewnienia ciągłości operacyjnej funkcjonowania biznesu, przygotowaliśmy dedykowane rozwiązania zwiększające bezpieczeństwo pracowników znajdujących się w przestrzeni firmy.

 

Spis treści:


Ty decydujesz o swoim biznesie, my dbamy o bezpieczeństwo Twoich pracowników.

Doradzimy, który wariant ochrony przed Covid-19 będzie odpowiedni dla Ciebie i Twoich pracowników.


Kluczowym elementem proponowanych rozwiązań jest prewencja i niedopuszczenie do pracy osób, które wykazują objawy infekcji i mogą być potencjalnie zarażone koronawirusem SARS-CoV-2.

 1. Doradzimy Ci najlepsze rozwiązanie prewencyjne.
 2. Wspólnie stworzymy procedury medyczne.
 3. Zabezpieczymy Twoich pracowników.

Oferta Covidowa


Dzięki działaniom prewencyjnym w kierunku koronawirusa SARS-CoV-2 (COVID-19):

 • zapewniasz większe poczucie bezpieczeństwa w pracy;
 • umożliwiasz dostęp do profesjonalnej diagnostyki medycznej bez konieczności wizyty u lekarza, świadomie podejmujesz decyzje dotyczące zdrowia pracowników w oparciu o wyniki  profesjonalnych badań diagnostycznych;
 • zwiększasz zadowolenie z pracy i jej efektywność, wzmacniając jednocześnie pozytywny wizerunek pracodawcy w oczach pracowników,
 • zabezpieczasz swój biznes.

Rozszerzony zakres diagnostyczny w firmach pozwala na zapewnienie większego poczucia bezpieczeństwa w pracy oraz umożliwia dostęp do profesjonalnej diagnostyki medycznej bez konieczności wizyty u lekarza. Dodatkowo, umożliwia troskę o zdrowie pracowników w oparciu o wyniki profesjonalnych badań diagnostycznych oraz zwiększa zadowolenie z pracy i jej efektywność.

Działania prewencyjne w kierunku COVID-19 mogą skutecznie ograniczyć rozprzestrzenianie się epidemii. Dzięki temu w prosty sposób można odizolować pracowników, którzy mieli kontakt z koronawirusem SARS-Cov-2 i skierować ich na dalszą diagnostykę. W ten sposób możesz uniknąć sytuacji, w której kwarantannie zostaną poddani wszyscy pracownicy. Działania te mogą być również pomocne w przypadku podjęcia decyzji o powrocie z pracy zdalnej.  

Wszystkie kraje muszą nauczyć się żyć w nowej rzeczywistości, która potrwa do momentu odkrycia leku. Zgodnie z opinią epidemiologów nie da się „zlikwidować” wirusa, a nawroty epidemii mogą nas zmusić do wprowadzenia kolejnych ograniczeń społecznych i gospodarczych. Rozwiązaniem tej sytuacji nie jest jednak wielomiesięczna domowa izolacja w domach, a konieczność nauczenia się świadomego życia w trosce o bezpieczeństwo każdego z nas.

Kontrolowanie zachorowań i szybkie wyłapywanie ognisk chorobowych z pewnością powinno przyczynić się do zachowania ciągłości funkcjonowania gospodarki i odciążenia szpitali. Dlatego systemy zautomatyzowane, sztuczna inteligencja czy telemedycyna powinny być traktowane jako nowy element naszej codzienności.

 

Sprawdź statystyki zakażeń koronawirusem w głównych miastach Polski:


Molekularne badania przesiewowe SARS-Cov-2 FRANKD

Jest to test genetyczny, który w przeciwieństwie do badań wykonywanych metodą RT-PCR jest przeprowadzany w stałej temperaturze, co pozwala znacznie skrócić czas badania i oczekiwania na jego wynik.

Molekularny test przesiewowy FRANKD:

 • wykrywa materiał genetyczny wirusa i pozwala potwierdzić trwającą infekcję,
 • posiada swoistość 100% oraz czułość 97%,
 • identyfikuje 1 gen przy pomocy aż 6 starterów,
 • posiada certyfikaty CE i IVD zgodne z normami europejskimi,
 • wykorzystuje opatentowany enzym polimerazy (Patent nr P.426093),
 • jego skuteczność potwierdziły badania porównawcze z badaniami RT-PCR.

Materiałem wyjściowym do badania jest wymaz z gardła.

FRANKD pozwala na wykonanie szybkiej diagnostyki przesiewowej oraz wykluczenie lub potwierdzenie obecności koronawirusa SARS-Cov-2. Wynik badania jest dostępny dnia następnego. W przypadku wyniku dodatniego, w cenie badania (i z tej samej próbki) wykonany jest test RT-PCR potwierdzający wynik.


Testy genetyczne w kierunku SARS-CoV-2 metodą RT-PCR

Jest to badanie genetyczne w kierunku koronawirusa SARS-CoV-2 wykonywane z zastosowaniem metody Real Time RT-PCR. Celem tego badania jest wykrycie obecności koronawirusa SARS-Cov-2 w wydzielinie pobranej z nosa i gardła.

Zgodnie z zaleceniami WHO jest to jedyny rekomendowany przez Departament Medyczny Centrum Medycznego Damiana test dla stwierdzenia aktualnej obecności koronawirusa SARS-CoV-2 i powszechnie stosowany w Polsce przez służby sanitarno-epidemiologiczne.


Test antygenowy

Test antygenowy wykrywa jakościowo obecność swoistych antygenów SARS-CoV-2 w wymazie z nosogardła. Test jest przeznaczony dla osób, u których występują objawy mogące wskazywać na zakażenie koronawirusem SARS-CoV-2.

Podobnie jak testy RT-PCR i FRANKD, test antygenowy jest obecnie uznawany przez Główny Inspektorat Sanitarny.

 


Triaż na terenie firmy

Pracownik wchodzący na teren firmy ma mierzona temperaturę ciała przy użyciu zamontowanych
kamer termowizyjnych. W przypadku wystąpienia temperatury powyżej 37,5 stopni pracownik zostaje przekierowany do wyizolowanego pomieszczenia na terenie firmy (gabinetu), w którym znajduje się walizka ze sprzętem diagnostycznym umożliwiająca sprawdzenie parametrów życiowych oraz obecny stan zdrowia. Uzyskane parametry zdrowia pracownik zdalnie konsultuje z lekarzem. Lekarz na podstawie odczytu parametrów przekazanych przez urządzenie zaleca dalszy sposób postępowania:

 • zwolnienie lekarskie,
 • e-recepta,
 • badanie laboratoryjne w kierunku COVID-19,
 • udanie się do szpitala zakaźnego lub stacji sanepidu.

Zachęcamy do kontaktu i zapoznania się ze szczegółami oferty:

Dyrektor Działu Obsługi Klienta
Urszula Przybył
+48 608 307 255
urszula.przybyl@damian.pl