Test na koronawirusa SARS-CoV-2 Warszawa

test na koronawirusa

COVID-19 to choroba zakaźna dróg oddechowych wywołana koronawirusem SARS-CoV-2, należącym do grupy wirusów RNA. Może ona przebiegać bezobjawowo, ale również prowadzić do zespołu ostrej niewydolności oddechowej a w konsekwencji nawet śmierci chorego.

Najczęstszymi objawami koronawirusa są: wysoka gorączka, kaszel, duszności, utrata węchu lub smaku, bóle mięśni i głowy, biegunka i wysypka. W diagnostyce choroby wykorzystywane są (zalecane przez WHO) testy potwierdzające lub wykluczające zakażenie wirusem SARS-CoV-2.

Jakie są rodzaje badań na COVID-19, jaka jest ich cena i gdzie wykonać badanie? Zapoznaj się z ofertą Centrum Medycznego Damiana:


Wybierz najlepsze rozwiązanie dla siebie:

Szybki test antygenowy

 • lokalizacja: Mobilne Punkty Wymazowe w Warszawie, Poznaniu, Wrocławiu, Łodzi, Krakowie, Szczecinie, Lublinie, Mysłowicach, Katowicach (Pyrzowicach), Modlinie, Gdańsku oraz Punkt Pobrań przy ul. Nowolipie w Warszawie
 • pobrany materiał: wymaz z nosogardła
 • metoda badania: jakościowe wykrywanie antygenu
 • czas oczekiwania na wynik: 15-30 min

Cena: od 110 zł*

Kup online

Dowiedz się więcej

Przesiewowy test genetyczny FRANKD

 • lokalizacja: Mobilne Punkty Wymazowe w Warszawie, Poznaniu, Wrocławiu, Łodzi, Krakowie, Szczecinie, Lublinie, Mysłowicach, Modlinie, Gdańsku oraz Punkt Pobrań przy ul. Nowolipie w Warszawie
 • pobrany materiał: wymaz z gardła i nosa
 • metoda badania: RT-LAMP
 • czas oczekiwania na wynik: do 48 godz. (zazwyczaj 24 godz.)

Cena: od 200 zł*

Kup online

Dowiedz się więcej

Test genetyczny RT-PCR

 • lokalizacja: Mobilne Punkty Wymazowe w Warszawie, Poznaniu, Wrocławiu, Łodzi, Krakowie, Szczecinie, Lublinie, Mysłowicach, Modlinie, Gdańsku oraz Punkt Pobrań przy ul. Nowolipie w Warszawie
 • pobrany materiał: wymaz z gardła i nosa
 • metoda badania: RT-PCR
 • czas oczekiwania na wynik: do 48 godz. (zazwyczaj 24 godz.)

Cena: od 300 zł*

Kup online

Dowiedz się więcej

Test na wirusa SARS-CoV-2 i grypę

 • lokalizacja: Mobilne Punkty Wymazowe w Warszawie, Poznaniu, Wrocławiu, Łodzi, Krakowie, Szczecinie, Lublinie, Mysłowicach, Modlinie oraz Punkt Pobrań przy ul. Nowolipie w Warszawie
 • pobrany materiał: wymaz z gardła i nosa
 • metoda badania: RT-PCR
 • czas oczekiwania na wynik: do 48 godz. (zazwyczaj 24 godz.)

Szybki test metodą SAVD RT-PCR

 • lokalizacja: Mobilny Punkt Wymazowy w Modlinie, Poznaniu i Gdańsku
 • pobrany materiał: wymaz z gardła i nosa
 • metoda badania: SAVD RT-PCR
 • czas oczekiwania na wynik: 6-8 godzin

Cena: od 300 zł*

Przyjdź

Dowiedz się więcej

Test genetyczny RT-PCR w domu

 • lokalizacja: domy Pacjentów na terenie Warszawy i okolic (do 30 km)
 • pobrany materiał: wymaz z gardła i nosa
 • metoda badania: RT-PCR
 • czas oczekiwania na wynik: do 48 godz. (zazwyczaj 24 godz.)

Badanie serologiczne przeciwciał IgM


 • lokalizacja: Centra Medyczne Damiana w Warszawie
 • pobrany materiał: krew żylna
 • metoda badania: półilościowo, CMIA
 • czas oczekiwania na wynik: 48 godz.

Badanie serologiczne przeciwciał IgG


 • lokalizacja: Centra Medyczne Damiana w Warszawie
 • pobrany materiał: krew żylna
 • metoda badania: półilościowo, CMIA
 • czas oczekiwania na wynik: 48 godz.

Ocena poszczepiennej odpowiedzi immunologicznej

 • lokalizacja: Centra Medyczne Damiana w Warszawie
 • pobrany materiał: krew żylna
 • metoda badania: ilościowo, CMIA
 • czas oczekiwania na wynik: 48 godz.

Spis treści:


Rodzaje testów na koronawirusa

Test na COVID-19 to zalecana przez Światową Organizację Zdrowia metoda potwierdzenia zakażenia wirusem SARS-CoV-2.

W diagnostyce laboratoryjnej w kierunku COVID-19 dostępne są 4 rodzaje badań:

Oprócz podstawowej klasyfikacji, testy możemy również podzielić na potwierdzające bieżące zakażenie wirusem (test antygenowy, test RT-PCR, test przesiewowy FRANKD) a także badania, które potwierdzają przebyty już COVID-19 (test na przeciwciała).

Szacowana zmienność w wykrywalności wirusa rożnymi metodami diagnostycznymi w zależności od czasu wystąpienia objawów:

Testy na koronawirusa - wykrywalność

Test na przeciwciała koronawirusa SARS-CoV-2

Test serologiczny ma na celu sprawdzenie, czy organizm wytworzył przeciwciała przeciw koronawirusowi. Tego typu diagnostyka ma szczególne znaczenie u osób, które przechodziły COVID-19 bezobjawowo lub łagodnie. Obecność w krwi przeciwciał IgM może świadczyć o aktywnym zakażeniu, ale mogą być one wykryte dopiero od 7 do 10 dni od wystąpienia objawów koronawirusa. Z kolei obecność w krwi przeciwciał IgG wskazuje na przebyty kontakt z wirusem. Wykonanie badania w obydwu klasach ułatwia interpretację wyniku.

Obecnie, test na przeciwciała (zgodnie z rekomendacją Światowej Organizacji Zdrowia) nie jest stosowany w diagnostyce aktualnego zakażenia lub oceny leczenia choroby, jaką jest COVID-19.

 • Zastosowanie:
  • do rozpoznań retrospektywnych u osób z bezobjawowym lub łagodnym przebiegiem infekcji (konieczne uzyskanie również negatywnego wyniku testu RT-PCR),
  • w badaniach epidemiologicznych.
 • Materiał do pobrania: krew.
 • Rekomendacja WHO: tylko w badaniach naukowych.
 • Czas oczekiwania: do 24 godzin.

 

Test RT-PCR

Czym jest molekularny test RT-PCR? To metoda potwierdzenia zakażenia koronawirusem bazująca na klasycznej reakcji łańcuchowej polimerazy charakteryzująca się wysoką czułością i precyzyjnością. Test PCR pozwala ilościowo oraz jakościowo oznaczyć materiał genetyczny określonego patogenu – nawet, jeżeli wyjściowa próbka jest niewielka.

Materiał do testu RT-PCR pobierany jest jako wymaz z gardła, nosa lub nosogardła. Pozytywny wynik oznacza, ze badana osoba jest zarażona wirusem SARS-CoV-2. Ten rodzaj testu jest powszechnie stosowany przez Sanepid w Polsce. Czas oczekiwania na wynik to max. 48 godzin (najczęściej do 24 godzin).

 • Zastosowanie:
  • rozpoznanie zakażenia SARS-CoV-2;
  • badania kontrolne - ocena eliminacji wirusa z dróg oddechowych.
 • Materiał do pobrania: materiał z górnych (wymaz, wydzielina) lub dolnych (plwocina, wydzielina) dróg oddechowych.
 • Rekomendacja WHO: tak
 • Czas oczekiwania: do 48 godzin

Centrum Medyczne Damiana oferuje wykonanie testu PCR - w zależności od preferencji Pacjentów:


Test RT-PCR w kierunku koronawirusa i wirusa grypy typ A i B

W punktach pobrań Centrum Medycznego Damiana istnieje również możliwość wykonania testu PCR w kierunku koronawirusa i wirusa grypy typ A i B. Jest badanie molekularne stosowane w diagnostyce przyczyn infekcji układu oddechowego. Pozwala na wykrycie materiału genetycznego SARS-CoV-2 oraz wirusów grypy A i B. Test warto wykonać w przypadku wątpliwości co do przyczyny zakażenia układu oddechowego.

 • Zastosowanie:
  • rozpoznanie zakażenia SARS-CoV-2 lub wirusem grypy typu A i B;
  • badania kontrolne - ocena eliminacji wirusa z dróg oddechowych.
 • Materiał do pobrania: materiał z górnych (wymaz, wydzielina) lub dolnych (plwocina, wydzielina) dróg oddechowych.
 • Czas oczekiwania: do 48 godzin.

Test przesiewowy FRANKD

Test FRANKD to genetyczny test przesiewowy na koronawirusa wykonywany metodą RT-LAMP. Ten nowy, szybki i skuteczny sposób wykrywania wirusa SARS-CoV-2, opracowany został przez polskich naukowców z laboratorium GeneMe. Test przesiewowy posiada certyfikaty CE i IVD, jest zgodny z wytycznymi WHO i uznawany przez Sanepid. Pozytywny wynik jest dodatkowo weryfikowany przez test RT-PCR (z tej samej próbki i w tej samej cenie).

 • Zastosowanie:
  • szybka diagnostyka przesiewowa;
  • w przypadku wyniku dodatniego (w cenie badania i z tej samej próbki) badanie RT-PCR potwierdzające wynik.
 • Materiał do pobrania: wymaz z gardła.
 • Rekomendacja WHO: tak.
 • Czas oczekiwania: do 48 godzin.

 

Test antygenowy w kierunku koronawirusa SARS-CoV-2

Test antygenowy na COVID-19 polega na wykrywaniu antygenów wirusa (struktur rozpoznawanych przez organizm ludzki jako obce), pobudzających układ odpornościowy do działania. Antygeny są wykrywalne tylko w początkowej fazie choroby, w momencie gdy koronawirus aktywnie się namnaża, dlatego jedynie wtedy zaleca się wykonanie tego typu testu. Należy pamiętać, że test antygenowy może być stosowany tylko w przypadku Pacjentów, u których występują objawy COVID-19.

Test antygenowy stosuje się ze względu na możliwość dużo szybszego (niż w przypadku testu RT-PCR) otrzymania wyniku badania – czas oczekiwania to jedynie od 15 do 30 minut. Obecnie istnieją jednak zalecenia Polskiego Towarzystwa Epidemiologów i Lekarzy Chorób Zakaźnych mówiące o tym, by zarówno dodatni, jak i ujemny wynik testu antygenowego weryfikować dodatkowo genetycznym testem w kierunku COVID.  

 • Zastosowanie: na wczesnym etapie choroby (jeżeli testy zostaną sprawdzone pod względem wiarygodności).
 • Materiał do pobrania: wymaz z górnych dróg oddechowych.
 • Rekomendacja WHO: tak, tylko przy Pacjentach z objawami koronawirusa.
 • Czas oczekiwania: od 15 do 30 minut.

Testy na koronawirusa - porównanie


Ile kosztuje test na COVID-19 w Warszawie i innych miastach?

W ofercie Centrum Medycznego Damiana cena testu na koronawirusa wynosi od 110 do 750 zł w zależności od typu badania:

 • P-ciała p/wirusowi SARS-CoV-2 IgG ilościowo (ocena poszczepiennej odpowiedzi immunologicznej) - 115,00 zł*
 • P-ciała p/wirusowi SARS-CoV-2 IgM półilościowo (do wczesnej oceny odpowiedzi immunologicznej po zakażeniu) - 120,00 zł*
 • P-ciała p/wirusowi SARS-CoV-2 IgG półilościowo (do późnej oceny odpowiedzi immunologicznej po zakażeniu) - 120,00 zł*
 • Szybki test do jakościowego wykrywania antygenu (Ag) SARS-CoV-2 - 110,00 zł - 200,00 zł*
 • SARS-Cov-2 FRANKD (szybki test) - 200,00 zł - 250,00 zł*
 • SARS-Cov-2 RT PCR w punkcie wymazowym - 300,00 zł - 450,00 zł*
 • SARS-CoV-2 RT PCR + wirus grypy typ A i B – 420,00 zł*
 • szybki test metodą SAVD RT-PCR - 300,00 zł - 450,00 zł* (testy wykonywany na Lotnisku Warszawa-Modlin w godzinach 7:00-18:00)
 • SARS-Cov-2 RT PCR w domu Pacjenta w Warszawie - 750,00 zł*

 

*Przedstawione ceny mają charakter informacyjny i nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu Art.66 par.1 Kodeksu Cywilnego.


Jak przygotować się do testu na koronawirusa?

Do punktu pobrań zabierz dokument potwierdzający tożsamość - ze zdjęciem i numerem PESEL. Pamiętaj, by przestrzegać zasad higieny i społecznego dystansu, a w drodze na test na COVID unikać środków komunikacji miejskiej.

Przygotowanie do badania w kierunku COVID-19 różni się w zależności od wybranego typu testu. W przypadku testu na przeciwciała, który polega na pobraniu próbki krwi żylnej, nie jest wymagane bycie na czczo, ani inne specjalne przygotowanie.

Nieco inaczej wygląda sytuacja w przypadku testu genetycznego i antygenowego. Wymagają one pobrania wymazu, odpowiednio z nosogardła (test antygenowy) nosa i gardła (test przesiewowy FRANKD) a także wymazu z nosogardzieli lub nosa i gardła w przypadku molekularnego testu RT-PCR. Należy się więc do nich odpowiednio przygotować. Jak? Przed wykonaniem badania przestrzegaj kilku podstawowych zasad:

 1. Bądź na czczo, lub minimum 3h po ostatnim posiłku;
 2. Nie pal papierosów;
 3. Nie myj zębów, nie używaj płynów do płukania jamy ustnej oraz wszelkiego rodzaju tabletek do ssania;
 4. Nie żuj gumy;
 5. Nie wydmuchuj nosa;
 6. Jeżeli korzystasz z protezy zębowej wyjmij ją na czas wykonania testu.

Ile trwa test na COVID?

W zależności od rodzaju testu, czas trwania badania to od kilku sekund do 1 minuty.

Test genetyczny (RT-PCR) i przesiewowy (FRANKD) polegają na dotknięciu wymazówką do nosogardła. Całe badanie trwa więc kilka sekund. Test antygenowy wymaga pocierania przez 10 sekund w każdym nozdrzu.

Test na przeciwciała jest badaniem z krwi, trwa więc odrobinę dłużej. Najpierw następuje przygotowanie (zawiązanie stazy, dezynfekcja), a potem samo ukłucie i pobranie.


Test na koronawirusa - oferta dla firm

Z uwagi na sytuację epidemiologiczną związaną z koronawirusem, Centrum Medyczne Damiana przygotowało ofertę dla firm – modułowe rozwiązanie zwiększające bezpieczeństwo pracowników znajdujących się w przestrzeni firmy. Ważna jest prewencja oraz niedopuszczenie do pracy osób, które wykazują objawy COVID-19 oraz mogą być potencjalnie zarażone koronawirusem.

Skontaktuj się z nami - doradzimy najlepsze rozwiązanie prewencyjne dla Twojej firmy. Sprawdź szczegóły na stronie Ochrona przed koronawirusem - oferta dla firm.


Jak długo czeka się na wynik testu na COVID-19 w Warszawie i innych miastach?

Czas oczekiwania na wyniki badań w kierunku koronawirusa różni się w zależności od rodzaju testu i wynosi:

 • test na przeciwciała - 24 godziny;
 • genetyczny test RT-PCR - do 48 godzin (zazwyczaj 24 godziny);
 • test przesiewowy FRANKD met. RT-LAMP - do 48 godzin (zazwyczaj 24 godziny);
 • szybki test metodą SAVD RT-PCR - od 6 do 8h (testy wykonywany na Lotnisku Warszawa-Modlin w godzinach 7.00 - 18.00);
 • test antygenowy - od 15 do 30 minut.

 


Jak zapisać się na test w kierunku koronawirusa?

Chcesz zrobić test na COVID-19 bez skierowania od lekarza POZ? W Centrum Medycznym Damiana w łatwy sposób możesz zapisać się na badanie poprzez:

 • portal Damian Online - wystarczy zalogować się i zarezerwować dogodny termin, a płatności dokonać kartą na miejscu;
 • sklep.damian.pl - umożliwia wybór terminu, zakup i opłacenie z góry kosztu badania;
 • infolinię 22 566 22 22 -zadzwoń, a nasz konsultant zaproponuje Ci dogodny termin badania. Płatności dokonasz kartą płatniczą w jednym z punktów wymazowych Centrum Medycznego Damiana.

 

Test na koronawirusa

 


Jak kupić test na koronawirusa w Warszawie i innych miastach?

1. Wejdź na stronę https://sklep.damian.pl/

2. Wybierz jeden z dostępnych testów na COVID-19:

 • Test przesiewowy FRANKD - kup badanie
 • Test RT-PCR stacjonarnie w Punkcie Pobrań - kup badanie
 • Test RT-PCR w domu Pacjenta (w granicach Warszawy) - kup badanie
 • Szybki test antygenowy - kup badanie
 • Test różnicujący grypę i koronawirusa – kup badanie
 • Szybki test metodą SAVD RT-PCR (test wykonywany na Lotnisku Warszawa-Modlin w godzinach 7:00-18:00)
 • Koronawirus SARS-Cov-2 test wykrywający przeciwciała IgM - kup badanie
 • Koronawirus SARS-Cov-2 test wykrywający przeciwciała IgG - kup badanie
 • Przeciwciała IgG - ocena poszczepiennej odpowiedzi immunologicznej - kup badanie

3. Wybierz miasto, w którym chcesz wykonać badanie: Warszawa, Nowy Dwór Mazowiecki (Modlin), Gdańsk, Kraków, Lublin, Łódź, Poznań, Wrocław, Mysłowice, Szczecin, Katowice.

4. Zarezerwuj termin badania.

5. Dokonaj płatności (oferujemy szeroki wybór możliwości płatności).

6. Wykonaj test w jednym z punktów w Warszawie lub innych miastach Polski.


Gdzie zrobić test na COVID? Lista punktów pobrań

Test na koronawirusa Warszawa

Centrum Medyczne Damiana umożliwia zrobienie testu na koronawirusa w jednym z punktów pobrań w swoich placówkach:

 • Test serologiczny na obecność przeciwciał:
  • CM Damiana, ul. Przy Bażantarni 8b, Warszawa;
  • CM Damiana, ul. Wałbrzyska 46, Warszawa;
  • CM Damiana, ul. Foksal 3/5, Warszawa;
  • CM Damiana,, Aleja Zjednoczenia 36, Warszawa;
  • CM Damiana, Plac Konesera 10a, Warszawa.

 • Testy genetyczne RT-PCR, FRANKD (RT-LAMP) oraz różnicujące grypę i koronawirusa:
  • Punkt pobrań Centrum Medycznego Damiana, ul. Nowolipie 18, Warszawa;
  • Mobilny punkt wymazowy CM Damiana,, al. Rzeczypospolitej 5, Warszawa.

 • Test antygenowy:
  • Mobilny Punkt Wymazowy przy al. Rzeczypospolitej 5, Warszawa;
  • Mobilny Punkt Wymazowy przy Lotnisku Warszawa - Chopin (na terenie hali przylotów) ul. Żwirki i Wigury 1, Warszawa.


Test na koronawirusa inne miasta

Jeżeli chciałbyś wykonać test na COVID-19 w innym polskim mieście, ale nie posiadasz skierowania od lekarza podstawowej opieki zdrowotnej, skorzystaj z wymazowych punktów pobrań Centrum Medycznego Damiana:

Punkt mobilny Centrum Medycznego Damiana Lotnisko Modlin,
gen. Wiktora Thommee 1a, 05-102 Nowy Dwór Mazowiecki
(na parkingu)

 • od poniedziałku do niedzieli: całodobowo
Test na koronawirusa - Modlin

Punkt pobrań Centrum Medycznego Damiana,
pl. Dwóch Miast 1, 80 344 Gdańsk

 • od poniedziałku do piątku: 8:00 – 16:00
Test na koronawirusa - Gdańsk

Punkt pobrań Centrum Medycznego Damiana Lotnisko Gdańsk,
ul. Juliusza Słowackiego 220, 80 298 Gdańsk
(na parkingu przy Hotelu Hampton By Hilton Gdańsk Airport )

 • od poniedziałku do niedzieli: 7:00–19:00
Test na koronawirusa - Gdańsk lotniska

Punkt pobrań Centrum Medycznego Damiana,
ul. Górecka 30, 61-001 Poznań

 • od poniedziałku do piątku: 8:00–16:00
Test na koronawirusa - Poznań

Punkt pobrań Centrum Medycznego Damiana Lotnisko Poznań - Ławica,
ul. Bukowska 285, 60-189 Poznań
(na terenie hali przylotów)

 • od poniedziałku do niedzieli: 8:00–22:00
Test na koronawirusa - koronawirus Poznań

Punkt pobrań Centrum Medycznego Damiana,
ul. Swobodna 60, 50-529 Wrocław

 • od poniedziałku do piątku: 8:00–16:00
Test na koronawirusa - Wrocław

Punkt pobrań Centrum Medycznego Damiana Lotnisko Wrocław - Starachowice,
ul. Rdestowa 22, 54-530 Wrocław
(na terenie Parkingu pod Żyrafą)

 • od poniedziałku do niedzieli: 7:00–19:00
Test na koronawirusa - Wrocław lotnisko

Punkt pobrań Centrum Medycznego Damiana,
ul. Jasnogórska 1, 31-358 Kraków

 • od poniedziałku do piątku: 8:00–16:00
Test na koronawirusa - Kraków

Punkt pobrań Centrum Medycznego Damiana,
ul. Konrada Wallenroda 4c, 20-607 Lublin PUNKT POBRAŃ CZYNNY DO 31.10.2021 WŁĄCZNIE

 • od poniedziałku do piątku: 11:00–16:00
Test na koronawirusa - Lublin

Punkt pobrań Centrum Medycznego Damiana,
Al. Rydza Śmigłego 20, 93-281 Łódź

 • od poniedziałku do piątku: 8:00–16:00
Test na koronawirusa - Łódź

Punkt pobrań Centrum Medycznego Damiana,
ul. Bernarda Świerczyny 1, 41-400 Mysłowice PUNKT POBRAŃ CZYNNY DO 22.10.2021 WŁĄCZNIE.

 • od poniedziałku do piątku: 8:00–13:00
Test na koronawirusa - Mysłowice

Mobilny Punkt Pobrań Hotel Moxy (przy lotnisku w Katowicach-Pyrzowicach),
ul. Wolności 90, 42-625 Pyrzowice
(na parkingu przy Hotelu Katowice Airport Moxy)

 • od poniedziałku do niedzieli: 7:00–19:00
Test na koronawirusa - Katowice

Punkt pobrań Centrum Medycznego Damiana (na terenie Uniwersytetu Szczecińskiego,
w Budynku Instytutu Psychologii, z tyłu budynku H)
PUNKT OD 29.09.2021 R. ZAWIESZONY DO ODWOŁANIA

ul. Krakowska 69, 71-017 Szczecin

 • od poniedziałku do piątku: 8:00–16:00
Test na koronawirusa - Szczecin

Sprawdź najważniejsze informacje o koronawirusie w głównych miastach Polski:


Pozytywny wynik testu na koronawirusa - co oznacza?

Interpretacja pozytywnego wyniku testu na koronawirusa zależy od metody, jaką wykonywane jest badanie.

W przypadku testu na przeciwciała w klasie IgM, pozytywny wynik może wskazywać na aktualne zakażenie koronawirusem. Należy przeprowadzić dodatkową weryfikację poprzez przeprowadzenie testu RT-PCR, który potwierdzi, lub wykluczy COVID-19.

Pozytywny wynik badania przeciwciał p/wirusowi SARS-Cov-2 w klasie IgG należy interpretować łącznie z testem w klasie IgM. W jaki sposób? Dodatni wynik testu w klasie IgG a wynik negatywny w klasie IgM, z dużym prawdopodobieństwem świadczy o przebytej i zakończonej infekcji COVID-19. Jeżeli natomiast oba są dodatnie, najprawdopodobniej mamy do czynienia z aktualnie trwającym zakażeniem koronawirusem. W obu przypadkach zaleca się dodatkową weryfikację testem RT-PCR.

W przypadku testu przesiewowego FRANKD pozytywny wynik daje 97% pewności. Dlatego z tej samej próbki w celu dodatkowej weryfikacji wykonywane jest badanie PCR.

Pozytywny wynik testu RT-PCR oznacza, że badana osoba jest zakażona SARS-CoV-2 i podlega obowiązkowej izolacji. Osoby, które miały kontakt z chorym na COVID-19 powinny zostać poddane kwarantannie.

Dodatni wynik badania antygenowego od 31 października 2020 również jest traktowany jako potwierdzenie zakażenia koronawirusem. Wobec osoby poddanej testowi należy zastosować izolację.

Czym jest izolacja domowa? Jak powinni zachować się domownicy osoby z COVID-19? Sprawdź zalecenia dla pacjenta z pozytywnym testem na koronawirusa przygotowane przez ekspertów Centrum Medycznego Damiana.


Test na COVID a podróż za granicę

Planujesz wyjazd za granicę? Zastanawiasz się, jak wygląda sytuacja w innych krajach i jakie środki ostrożności, są przez nie wprowadzane? Przeczytaj o obostrzeniach dla podróżujących poza granice Polski i dowiedz się, jakie testy na koronawirusa wymagane są przed wjazdem do danego kraju: