Test RT-PCR na koronawirusa - opis badania, cena, przygotowanie; gdzie zrobić test PCR?

Data publikacji: 16.10.2020 ,Data aktualizacji: 07.07.2022
Czas czytania: 4 minuty

Molekularny test na koronawirusa metodą RT-PCR to precyzyjne badanie rekomendowane przez WHO i Państwowe Stacje Sanitarno-Epidemiologiczne (PSEE) do potwierdzania zakażenia koronawirusem SARS-CoV-2. Test PCR w postaci wymazu z gardła, nosa lub nosogardła wykrywa materiał genetyczny koronawirusa w okresie ok. 2 dni przed pojawieniem się objawów, w trakcie choroby i w trakcie rekonwalescencji.

Test PCR na koronawirusa charakteryzuje się wysoką czułością i swoistością. Niestety, badanie to może wskazywać wyniki fałszywie negatywne, czyli pomimo zakażenia chorego wynik testu może być ujemny. Dzieje się tak w przypadku, gdy pobrano zbyt małą ilość materiału genetycznego lub test na COVID został wykonany zbyt późno (po upływie 2 tygodni od zakażenia).

Dlatego zalecane jest, by każdy wynik testu PCR konsultowany był z lekarzem i PSEE w kontekście stanu klinicznego osoby badanej (objawy koronawirusa czy kontakt z innymi osobami).

 

Spis treści:


Kiedy zrobić test PCR na koronawirusa?

Test metodą RT-PCR w kierunku COVID-19 wykonuje się w celu potwierdzenia zakażenia koronawirusem SARS-CoV-2 osób, u których:

 • występują charakterystyczne dla COVID-19 objawy, takie jak: gorączka, duszności i kaszel, utrata smaku i węchu,
 • uzyskano wcześniej dodatnie wyniki testu przesiewowego (metodą RT-LAMP, np. FRANKD) lub testu na przeciwciała przeciwko koronawirusowi SARS-CoV-2).

Test PCR wykonuje się także w celu potwierdzenia, że wirusa nie ma już w organizmie, a Pacjent został wyleczony.


Szybki test na COVID metodą SAVD RT-PCR

Test SAVD RT-PCR jest wykonywany metodą direct - polegającą na tym, że próbka wymazu jest testowana bezpośrednio, bez izolacji materiału. W czasie testu weryfikowana jest obecność w materiale genu ORF1ab charakterystycznego dla wirusa SARS-COV-2. Test SAVD RT-PCR wykazuje czułość na poziomie 95%.

Jaka jest różnica pomiędzy testem SAVD RT-PCR a standardowym testem PCR w kierunku koronawirusa? W czasie wykonywania testu metodą SAVD RT-PCR nie jest w nim wykrywana sekwencja genu E charakterystyczna dla rodzaju betakoronawirusów.

Test RT-PCR


Jak przygotować się do testu PCR?

Molekularny test na koronawirusa metodą RT-PCR polega na pobraniu wymazu z nosogardła lub nosa i gardła. Należy się więc do niego odpowiednio przygotować.

Minimum 2 godziny przed wykonaniem testu na koronawirusa przestrzegaj kilku podstawowych zasad:

 • nie spożywaj posiłków,
 • nie pij,
 • nie żuj gumy,
 • nie płucz jamy ustnej i nosa,
 • nie myj zębów,
 • nie przyjmuj leków,
 • nie pal papierosów.

Podobne zasady obowiązują w przypadku testów antygenowych.

W punkcie pobrań niezbędny będzie Twój dokument ze zdjęciem i numerem PESEL. Przestrzegaj zasad higieny i społecznego dystansu, a w drodze na test PCR unikaj środków komunikacji miejskiej.


Test RT-PCR na koronawirusa u dzieci

Centrum Medyczne Damiana oferuje możliwość wykonania testu PCR w kierunku zakażenia koronawirusem również dzieciom w każdym wieku. Test u dzieci wygląda podobnie, jak u osób dorosłych. Pobranie wymazu u dziecka zależy jednak od możliwości i współpracy z dzieckiem przy badaniu.


Test PCR na koronawirusa: interpretacja wyników

Dodatni/pozytywny wynik molekularnego testu PCR oznacza zakażenie koronawirusem SARS-CoV-2. W przypadku wykrycia COVID-19 należy postępować zgodnie z wytycznymi i niezwłocznie skontaktować się z Powiatową Stacją Sanitarno-Epidemiologiczną właściwą dla naszego miejsca zamieszkania w celu zgłoszenia pozytywnego wyniku testu PCR. Następnie należy stosować się do dalszych wskazań Sanepidu, w tym do odbycia kwarantanny czy zalecenia pobytu w szpitalu zakaźnym.

Ujemny/negatywny wynik testu PCR na koronawirusa oznacza, że materiale pobranym od osoby badanej nie wykryto obecności poszukiwanych markerów genetycznych SARS-CoV-2. Należy jednak pamiętać, że ujemny wynik molekularnego testu PCR nie wyklucza zakażenia koronawirusem. Dlatego też, w przypadku, gdy pacjent wykazuje objawy typowe dla COVID-19 lub miał udokumentowany, bliski kontakt z potwierdzonym przypadkiem zakażenia koronawirusem, rekomendowane jest powtórzenie badania na kolejnej próbce materiału.

Wynik nierozstrzygający testu PCR oznacza wątpliwości, tzn. uzyskany wynik jest na granicy czułości analitycznej. W tej sytuacji badanie na COVID należy wykonać ponownie w ciągu 24-48 godzin.

Testy na koronawirusa - interpretacja wyniku testu RT-PCR

Badania kontrolne osób zakażonych koronawirusem

Wirusy RNA, do których należy koronawirus SARS-CoV-2, mogą utrzymywać się w drogach oddechowych do 6 tygodni, ale zakaźność u większości chorych ustaje po około 8 dniach od wystąpienia objawów COVID-19 (u Pacjentów z niedoborami odporności czas ten może wydłużyć się do około 3 tygodni). W związku z powyższym u osoby z potwierdzonym rozpoznaniem zakażenia koronawirusem nie zaleca się obecnie wykonywania kontrolnych badań molekularnych w celu stwierdzenia eliminacji wirusa.


Grypa czy koronawirus? Test SARS-CoV-2 RT PCR + wirus grypy typ A i B

Objawy grypy i COVID-19 są bardzo podobne -należą do nich: gorączka, kaszel, zaatakowanie dróg oddechowych, ogólne osłabienie i rozbicie, bóle mięśni i stawów a także ból gardła. W przypadku wątpliwości co do przyczyny stanu zdrowia, warto wykonać test SARS-CoV-2 RT PCR + wirus grypy typ A i B, który pozwala na rozróżnienie przyczyny zakażenia.

Do wykonania tego rodzaju testu wystarczy jedna próbka pobranego materiału (wymazu z gardła i błon śluzowych nosa) – nie ma konieczności pobrania 2 wymazów. Badanie wykonywane jest metodą Real Time RT-PCR. Otrzymany wynik testu daje bezpośrednie potwierdzenie zakażenia koronawirusem bądź grypą A lub B (bez określenia typu grypy).

Grypa a COVID-19 - kto powinien wykonać badanie różnicujące?

Test SARS-CoV-2 RT PCR + wirus grypy typ A i B powinny wykonać osoby, które zauważyły u siebie następujące objawy:

 • gorączka;
 • dreszcze;
 • duszności;
 • kaszel;
 • bóle gardła;
 • bóle głowy;
 • bóle mięśni i stawów;
 • ogólne złe samopoczucie;
 • zmęczenie;
 • utrata lub pogorszenie węchu i smaku;
 • nudności.

Dodatkowo, zawsze należy skonsultować swoje dolegliwościlekarzem POZ, aby zestawić je z ewentualnymi czynnikami ryzyka oraz dokładnie przeanalizować historię.