Mgr Adrianna Bzymek

Adrianna Bzymek
map
Adrianna Bzymek
Mgr Adrianna Bzymek
Informacje o specjaliście

Mgr Adrianna Bzymek jest psychologiem dziecięcym, absolwentką jednolitych studiów magisterskich na kierunku psychologia, w specjalności klinicznej na Uniwersytecie Humanistycznospołecznym SWPS we Wrocławiu. Posiada kwalifikacje pedagogiczne do pracy z dziećmi i młodzieżą.

W codziennej pracy udziela pomocy dzieciom, młodzieży i ich rodzinom w obszarze:

 • diagnozy sfery emocjonalno-społecznej,
 • trudności emocjonalnych,
 • trudności w zachowaniu,
 • problemów w relacjach,
 • koncentracji uwagi,
 • budowania pozytywnej samooceny,
 • wsparcia dziecka w sytuacjach kryzysowych np. straty ważnej osoby, rozwodu rodziców,
 • psychoedukacji rodziców dotyczącej np. efektywnych metod wychowawczych, rozwoju sfery emocjonalno-społecznej,
 • obserwacji dziecka pod kątem całościowych zaburzeń rozwoju (zaburzeń ze spektrum autyzmu), nadpobudliwości psychoruchowej (ADHD),
 • diagnozy funkcji poznawczych.

Mgr Adrianna Bzymek uważa, że każdy młody człowiek jest niepowtarzalny, a jego rodzina wyjątkowa, dlatego udzielając pomocy, dobiera metody odpowiadające indywidualnym potrzebom.

Dodatkowo, swoją wiedzę i umiejętności poszerzyła kończąc Studium Psychoterapii Dzieci i Młodzieży, prowadzone przez Wrocławski Instytut Psychoterapii, uczestnicząc w szkoleniach z metody Racjonalnej Terapii Zachowania, Ruchu Rozwijającego wg Weroniki Sherborne oraz wiele innych szkoleń. Ponadto, posiada certyfikaty z różnorodnych metod diagnostycznych, m.in. do mierzenia inteligencji, funkcji poznawczych oraz społeczno-emocjonalnych.

Specjalista przyjmuje w zakresie:
Doświadczenie
 • praktyki w Dziennym Ośrodku Psychiatrii i Zaburzeń Mowy dla Dzieci i Młodzieży;
 • Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna;
 • Klinika Zdrowego Umysłu;
 • praca z dziećmi i młodzieżą w szkole podstawowej.
Wykształcenie
 • Uniwersytet Humanistycznospołeczny SWPS we Wrocławiu;
 • Studium Psychoterapii Dzieci i Młodzieży, prowadzone przez Wrocławski Instytut Psychoterapii.
Kursy, szkolenia specjalistyczne i certyfikaty
 • 2021/12 KURS KWALIFIKACYJNY „Pracownia Testów Psychologicznych Polskiego Towarzystwa Psychologicznego”: Podstawy stosowania skali Inteligencji Wechslera dla Dzieci WISC-V;
 • 2019/11 KURS KWALIFIKACYJNY „PTPiP”: Diagnoza Skala Inteligencji Stanford-Binet 5;
 • 2019/11 KURS DOSKONALĄCY „Stowarzyszenie Familandia”: Zaburzenia Rozwoju Psychicznego Dzieci i Młodzieży;
 • 2018/06 KURS DOSKONALĄCY „Dolnośląskie Centrum Psychoterapii”: Trening Radzenia Sobie z Agresją i Autoagresją u Dzieci i Młodzieży;
 • 2017/12 KURS DOSKONALĄCY „Centrum Terapii Promitis”: Diagnoza w kierunku autyzmu i Zespołu Aspergera;
 • 2017/05 - 2017/11 KURS DOSKONALĄCY „Wrocławski Instytut Psychoterapii”: Studium Psychoterapii Dzieci i Młodzieży;
 • 2015/09 - 2016/06 KURS KWALIFIKACYJNY: Przygotowanie Pedagogiczne - Dolnośląski Ośrodek Kształcenia Nauczycieli
 • i inne.
map
MindHealth Centrum Zdrowia Psychicznego - Wrocław
Włodkowica Pawła 1 50-072 Wrocław
22 566 22 24
Pon - Pt09.00 - 20.00
Sobnieczynne