Mgr Anna Grzywacz - Czarnecka

Anna Grzywacz - Czarnecka
map
Anna Grzywacz - Czarnecka
Mgr Anna Grzywacz - Czarnecka
O lekarzu

Anna Grzywacz-Czarnecka - absolwentka studiów magisterskich na SWPS w Warszawie o specjalności psychologia społeczna.

W 2015 r. ukończyła studia podyplomowe w zakresie Wczesnego Wspomagania Rozwoju na Akademii Pedagogiki Specjalnej w Warszawie, następnie w 2019r studia podyplomowe w zakresie Diagnozy i terapii neuropsychologicznej na Wydziale Pedagogiki i Psychologii UMCS w Lublinie. Obecnie w trakcie szkolenia specjalizacyjnego w dziedzinie psychologii klinicznej o specjalizacji neuropsychologia w Instytucie Psychiatrii i Neurologii w Warszawie oraz czteroletniego szkolenia z zakresu terapii poznawczo-behawioralnej.

Ukończyła dwustopniowy kurs Integracja Sensoryczna – diagnoza i terapia na APS, numer ewidencyjny 67.

Anna Grzywacz-Czarnecka doświadczenie kliniczne zdobyła pracując m.in. w NSZOZ GOMED w Ostrowcu Świętokrzyskim, zespole Wczesnego Wspomagania Rozwoju w Niepublicznym Przedszkolu w Opatowie, PZP ESKULAP w Ostrowcu Świętokrzyskim.

Wykształcenie
  • Uniwersytet SWPS w Warszawie - studia magisterskie - psychologia społeczna
  • Akademii Pedagogiki Specjalnej w Warszawie - studia podyplomowe - Wczesne Wspomaganie Rozwoju
  • Wydział Pedagogiki i Psychologii UMCS w Lublinie - studia podyplomowe - Diagnoza i terapii neuropsychologicznej
Certyfikaty
  • kurs Integracja Sensoryczna – diagnoza i terapia na APS, numer ewidencyjny 67
map
Mind Health Centrum Zdrowia Psychicznego - Nowolipie
Nowolipie 18 01-005 Warszawa
22 566 22 24
Pon - Pt08.00 - 20.00
Centrum Rehabilitacji Nowolipie 18
Nowolipie 18 01-005 Warszawa
22 566 22 22
Pon - Pt08.00 - 20.00