Mgr Anna Majka

Anna Majka
map
Anna Majka
Mgr Anna Majka
Informacje o specjaliście

Mgr Anna Majka – psycholog, psychoterapeutka poznawczo-behawioralna CBT-EDU w Warszawie. Pracuje w Wojewódzkim Oddziale Chirurgii Naczyń i Angiologii oraz na oddziale Chirurgii Ogólnej i Onkologicznej Szpitala Zakonu Bonifratrów św. Jana Grandego w Krakowie, gdzie zajmuje się pomocą psychologiczną Pacjentom przeżywającym kryzysy psychiczne w wyniku nabytej niepełnosprawności, po amputacji kończyn, pacjentom zmagającym się z chorobą nowotworową oraz  profilaktyką zdrowia psychicznego.

Prowadzi konsultacje psychologiczne, psychoedukacje, terapie krótko – i długoterminowe dla osób doświadczających kryzysu związanego ze zmianami w sytuacji życiowej, zaburzeń nastroju, cierpiącym z powodu objawów lęku, silnego stresu, z trudnościami w relacjach, problemami z samooceną, złością. Prowadzi również psychoterapię w języku angielskim.

Specjalista przyjmuje w zakresie:
map
MindHealth Centrum Zdrowia Psychicznego - Kraków
Krowoderska 6 31-142 Kraków
22 566 22 24
Pon - Pt08:00 - 20:00
Sobnieczynne