Lek. Bogdan Latecki

Umów wizytę

Trwa wyszukiwanie dostępnych terminów
Kalendarz terminów

Lek. Bogdan Latecki
O lekarzu

Lek. med. Bogdan Latecki jest absolwentem Akademii Medycznej w Łodzi. Pracował przez 10 lat w łódzkiej Klinice Psychiatrycznej, gdzie uzyskał II stopień specjalizacji. Zdobywał doświadczenie w różnych, związanych z psychiatrią ośrodkach, pracując miedzy innymi w Areszcie Śledczym, jako biegły sadowy, w Przychodni Akademickiej, w Klinice Ostrych Zatruć, Domu Pomocy Społecznej,  Studium Pielęgniarskim, Wojskowej Poradni Zdrowia Psychicznego oraz jako lekarz w jednostce wojskowej.  Odbywał również staże w  Zakładzie Seksuologii i Patologii Więzi Międzyludzkich w Warszawie.

W 1991 roku wyjechał do RPA, gdzie pracował jako  konsultant w szpitalach i przychodniach państwowych, a od roku 1996 w prywatnej praktyce, przyjmując  pacjentów w gabinecie, ale także kontynuując ich leczenie w szpitalu.  Pracował jako „wizytujący wykładowca” na Uniwersytecie Kwazulu-Natal na Wydziale Psychologii.

Jego specjalnym zainteresowaniem jest psychoterapia i filozofia psychiatrii. Ukończył szkolenia w zakresie psychoterapii Eriksonowskiej i hipnoterapii, psychoterapii stanów ego, analizy transakcyjnej, racjonalno – emotywnej terapii behawioralnej oraz logoterapii.

W leczeniu łączy podejście biologiczne i psychoterapeutyczne.

Specjalizacje:

 • diagnostyka i leczenie zaburzeń emocjonalnych o rożnej intensywności i etiologii oraz psychoz;
 • diagnostyka i leczenie uzależnień (od  alkoholu i substancji toksycznych);
 • diagnostyka i leczenie pacjentów onkologicznych lub  cierpiących na przewlekle schorzenia ustrojowe;
 • diagnostyka i leczenie zaburzeń seksualnych;
 • diagnostyka i leczenie zaburzeń zaburzeń przystosowania i zachowania;
 • diagnostyka i leczenie zaburzeń zaburzeń psychosomatycznych i dysocjacyjnych;
 • diagnostyka i leczenie zaburzeń zaburzeń snu;
 • diagnostyka i leczenie w relacjach par (partnerskich, małżeńskich);
 • diagnostyka i leczenie zaburzeń wnikających z przewlekłego stresu;
Lekarz przyjmuje w zakresie:
Języki
angielski
Doświadczenie
Wojskowa Poradnia Zdrowia Psychicznego
Przychodnia Akademicka
Klinika Ostrych Zatruć
Dom Pomocy Społecznej (psychogeriatria)
Uniwersytet Kwazulu-Natal, Wydział Psychologii
Zakład Seksuologii i Patologii Więzi Międzyludzkich w Warszawie
Wykształcenie
 • Akademia Medyczna w Łodzi, Wydział Lekarski;
 • Kolegium medyczne - College of Medicine w Republice Południowej Afryki;
 • Instytut Kształcenia Podyplomowego w Warszawie.
Telemedycyna Telefonicznie
Ten specjalista przyjmuje pacjentów także w ramach telemedycyny.
Kup przez sklep

Umów wizytę

Trwa wyszukiwanie dostępnych terminów
Kalendarz terminów